dinsdag 26 juni 2012
SAILLANT
UIT:
Staatsgreep in Paraguay: Fernando Lugo afgezet (Arne Gillis, DeWereldMorgen.be, 25 juni 2012)

CONTEXT:
Dat grootgrondbezitters zoals de familie Riquelme hun uitgestrekte terreinen verkregen middels hand-en-spandiensten aan de 60-jarige heerschappij van de conservatieve Coloradopartij, waartoe ook de fascistische dictatuur van generaal Strössner hoorde, is meer dan een SAILLANT detail.

BETEKENIS:
in het oog springend, opvallend

UITSPRAAK:
[sa-jant]

WOORDFEIT:
Saillant is in het Frans het tegenwoordig deelwoord van saillir '(voor)uitsteken'; letterlijk betekent het dus 'vooruitstekend' of 'vooruitspringend'. Daaruit is de figuurlijke betekenis 'in het oog springend, opvallend' ontstaan.
Het Franse saillir is voortgekomen uit het Latijnse werkwoord salire 'springen, opspringen'. Op het voltooid deelwoord daarvan, saltus, gaan het Franse sauter 'springen' en het Italiaanse salto 'draaiende sprong' terug.

100 jaar Van Dale

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.