dinsdag 8 februari 2011
SCHERMUTSELING
UIT:
Tsjetsjeense rebel claimt aanslag vliegveld Moskou (Trouw, 8 februari 2011)

CONTEXT:
Grootschalige offensieven zijn al tien jaar niet meer voorgekomen, maar in TsjetsjeniŽ en in naburige Kaukasus-republieken komt het nog vaak tot kleine SCHERMUTSELINGEN.

BETEKENIS:
klein gevecht

UITSPRAAK:
[scher-mut-suh-ling]

WOORDFEIT:
De herkomst van schermutseling is niet helemaal opgehelderd. Het hangt samen met een werkwoord schermutsen 'kleine gevechten houden', dat een Oudfrans equivalent escarmucher heeft. Dat heeft vermoedelijk Germaanse wortels, die ook hebben geleid tot de Nederlandse woorden beschermen en schermen 'vechten met een wapen'. De t in schermutseling is er misschien onder invloed van het verwante Duitse Scharmützel in terechtgekomen – met een muts heeft het woord in ieder geval niets te maken.

jaarabonnement voor 29

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.