dinsdag 4 december 2012
SCRIBA
UIT:
Docent wint Katholiek Dictee (NOS.nl, 2 december 2012)

CONTEXT:
Ook Arjan Plaisier, de SCRIBA van de Protestantse Kerk Nederland die zijn spellingkennis van termen uit het katholieke geloof wilde testen, deed het niet slecht. Hij maakte tien fouten en eindigde daarmee op de gedeelde vierde plaats.

BETEKENIS:
secretaris (van een kerkelijke vergadering)

UITSPRAAK:
[skrie-ba]

WOORDFEIT:
Een scriba is de secretaris van een kerkelijke vergadering. Dat kan bij een lokale (protestantse) kerkenraad zijn, maar ook op regionaal of landelijk niveau.
Scriba is een Latijns woord; ook in die taal betekende het al 'secretaris'. Een iets algemenere betekenis was 'schrijver'. Het woord is afgeleid van scribere 'schrijven'.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.