dinsdag 6 maart 2012
SCRUPULE
UIT:
Elite heeft minder normen en waarden dan plebs (De Standaard, 29 februari 2012)

CONTEXT:
Rijke mensen zijn veel makkelijker bereid morele en andere wetten met voeten te treden. Veel minder dan arme(re) mensen hebben zij enige SCRUPULES om te nemen wat zij willen.

BETEKENIS:
gewetensbezwaar

UITSPRAAK:
[skru-pu-luh]

WOORDFEIT:
Scrupule is in de Middeleeuwen vanuit het Frans, waar scrupule ook al 'gewetensbezwaar' betekende, in het Nederlands terechtgekomen. Uiteindelijk gaat het woord terug op het Latijnse scrupulus, dat letterlijk 'puntig steentje' en figuurlijk 'bezwaar, bezorgdheid' betekende en een verkleinvorm is van scrupus 'puntige steen', 'bezorgdheid'.
Met de uitgang -eus, die van het Latijnse achtervoegsel -osus 'vol van' is afgeleid, is het woord scrupuleus 'gewetensvol', 'angstvallig, zeer nauwkeurig' gevormd.

actie

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.