Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
26 juni 2017
 
sektarisch

betekenis
behorend tot een sekte, eigen aan een sekte, lijkend op een sekte
 
uitspraak
[sek-ta-ries]

citaat
“De hardnekkige sektarische Noord-Ierse politiek is volgens John Sheridan de reden dat mensen tegen hun eigen belangen in stemden. Dat maakt hem triest en boos tegelijk. Daarom richtte hij met andere boeren, zakenmensen en een priester de Border Communities against Brexit op: een niet-partijgebonden actiegroep.”
Bron: ‘Als de grensposten terugkomen, komt de IRA terug’ (De Groene Amsterdammer, 21 juni 2017)

woordfeit
Sektarisch is het bijvoeglijk naamwoord bij sekte. Dat woord duidt een groep mensen aan die een eigen geloof of ideologie aanhangen, vaak als afsplitsing van een grotere stroming. De begrippen sekte en sektarisch roepen nogal eens het beeld op van een strenge groepering; het woordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands geeft bij sektarisch dan ook als tweede betekenis: “fanatiek en intolerant, zoals eigen is aan een sekte”.
Sekte is ontleend aan het Franse secte, dat teruggaat op het Latijnse secta. Dit betekende allereerst ‘richting, weg, pad, lijn’ en vervolgens ‘partij, groepering’. Waarschijnlijk is secta van oorsprong de vrouwelijke vorm van sectum/secutum, het voltooid deelwoord van sequi ‘volgen’. Maar er zijn ook bronnen die het in verband brengen met sectum als voltooid deelwoord van secare ‘snijden’, waar ook sectie (‘insnijding, afdeling’) van afkomstig is.

 
 
 
Aanbod van Onze Taal
DeTaal-top-100 
 

Een uitkomst in de dagelijkse taalpraktijk! Kort en duidelijk antwoord op honderd veelgestelde vragen over het Nederlands, met tal van voorbeelden. Bondig, praktisch en overzichtelijk.

Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod: spelling, grammatica, woordkeuze en leestekens. Ook wordt aandacht besteed aan de schrijfwijze van getallen, aardrijkskundige namen en de aanhef en afsluiting van mails en brieven. Het boek bevat verder enkele handige lijsten, bijvoorbeeld met vaste combinaties als te allen tijde en werkwoorden waar hen of hun bij hoort.

De Taal-top-100 kost € 19,90.
> Bestel nu een exemplaar.


Uitnodiging voor de boekpresentatie

Op 29 juni om 19.00 uur vindt de boekpresentatie van de Taal-top-100 plaats bij boekhandel Paagman in Den Haag. U bent van harte uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen. 

Live-uitzending via Facebook

Als u niet kunt komen, maar wel graag de boekpresentatie wilt volgen, dan kan dat; we zenden deze namelijk ook live uit via onze Facebookpagina. 
U kunt alvast het aankondigingsfilmpje bekijken. 

Meld u aan voor de boekpresentatie
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief