donderdag 6 augustus 2009
SEPOT
UIT:
Kleurrijke brugreling kan politie niet bekoren (Klaroen.nl, 2 augustus 2009)

CONTEXT:
In overleg met justitie wordt gekeken naar schadeherstel door het viertal. Als dat lukt, krijgen ze een voorwaardelijk SEPOT met een proeftijd van twee jaar. Inmiddels zijn de jongeren weer thuis.

BETEKENIS:
beslissing om een strafbaar feit niet te vervolgen

UITSPRAAK:
[see-poo]

WOORDFEIT:
Sepot, seponering of sepositie is het zelfstandig naamwoord dat hoort bij het werkwoord seponeren 'niet vervolgen'. Het Latijnse seponere betekent onder meer 'opzijleggen, ter zijde leggen'; ponere is 'leggen, zetten', en se- betekent zoveel als 'weg-'. Dit voorvoegsel komt bijvoorbeeld ook voor in seductie ('weg-leiding', oftewel 'verleiding') en selecteren ('weg-kiezen', oftewel 'uitkiezen').
Het Openbaar Ministerie kan een strafzaak seponeren als er bijvoorbeeld te weinig bewijzen zijn voor strafvervolging. Een voorwaardelijk sepot, waarvan in de context hierboven sprake is, houdt in dat de zaak 'voorlopig' geseponeerd wordt: mocht de verdachte binnen de vastgestelde proeftijd (weer) over de schreef gaan, dan komt de zaak alsnog voor de rechter.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.