dinsdag 19 oktober 2010
SILHOUET
UIT:
Commotie rond Sint-thriller breidt zich uit (de Volkskrant, 17 oktober 2010)

CONTEXT:
Klagers spraken hun onvrede uit over het feit dat jonge kinderen van slag zouden raken door de poster van Sint. Hierop is het SILHOUET te zien van een grimmige Sinterklaas.

BETEKENIS:
schaduwbeeld, contour

UITSPRAAK:
[sie-loe-wet]

WOORDFEIT:
Het woord silhouet, voor het eerst in 1784 in een Nederlandse tekst aangetroffen, is een eponiem: een naam die een woord is geworden. Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands zegt erover: "Étienne de Silhouette (1709-1767), een controleur-generaal onder koning Lodewijk XV, was berucht om zijn zuinigheid. In zijn korte carrière als minister van Financiën (maart tot november 1759) voerde hij een reeks bezuinigingen door voor de verdere financiering van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763). Naar verluidt had De Silhouette zijn kasteel in Bry-sur-Marne opgesierd met eigenhandig vervaardigde, levensgrote, uit zwart papier geknipte schaduwportretten. Een dergelijk portrait à la Silhouette werd een spreekwoordelijke goedkope variant van geschilderde portretten, ofwel vanwege De Silhouettes bezuinigingsdrang, ofwel als verwijzing naar het amateuristische karakter van deze beeltenissen."

cursussen Taaladviesdienst

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.