donderdag 24 april 2014
 
 

sodomie

betekenis

'tegennatuurlijke' seksuele handelingen

uitspraak

[so-do-mie]

citaat

"Het verbod op sodomie werd in gans de VS in 2003 uit de strafwet gehaald, nadat het hooggerechtshof oordeelde dat het verbod ongrondwettelijk was. Louisiana heeft het verbod op sodomie nooit uit zijn strafwet geschrapt, maar paste de wet niet meer toe."
Bron: Sodomie blijft verboden in Louisiana (Gaylive, 16 april 2014)

woordfeit

Met sodomie worden seksuele handelingen bedoeld die traditioneel als tegennatuurlijk worden beschouwd. Vaak komt dit neer op 'niet-reproductieve' vormen van seks (dus seks die niet op voortplanting gericht is), zoals seks met dieren (bestialiteit), homoseksualiteit, anale seks en orale seks.
Het woord sodomie is afgeleid van Sodom, de naam van de bijbelse stad die vanwege de goddeloosheid en zedeloosheid van zijn inwoners door God werd verwoest. (Zie ook de Wikipedia.) Van sodomie zijn onder meer sodemieter, opsodemieteren, mieters en mietje afgeleid.

 
 
 
   
 
   Aan-/afmelden  Archief  
 
  Woordpost is een gratis uitgave van het Genootschap Onze Taal. Deze nieuwsbrief verschijnt op dinsdag en donderdag.