dinsdag 14 april 2009
SOLIPSISTISCH
UIT:
Gehurkt in de eigen huid (Arjan Peters, de Volkskrant, 10 april 2009)

CONTEXT:
Dat is de ijzingwekkende situatie in Binnen de huid; alleen "gehurkt in mijn eigen huid" hoopt Koning een restant van het isolement te vinden dat hem weerbaar moet maken tegen de angst dat ook hij zich zal moeten compromitteren, door een baan te nemen. Het boek is een SOLIPSISTISCHE exercitie van een radeloos individu tegenover de grote boze wereld. Zijn gedachten hollen machteloos achter zijn driftige voetstappen aan.

BETEKENIS:
ervan uitgaand dat alleen het eigen bestaan werkelijkheid is

UITSPRAAK:
[so-lip-sis-ties]

WOORDFEIT:
Solipsisme is de naam voor de filosofische opvatting dat alleen je eigen ik bestaat, en dat al het andere in de wereld uitsluitend uit het denken van dat ik voortkomt. Anders gezegd: er bestaat niets buiten je eigen geest, of in elk geval kun je niet weten dat daar iets bestaat.
Solipsisme is opgebouwd uit de Latijnse woorden solus 'alleen' en ipse 'zelf' en het achtervoegsel -isme, waarmee onder andere namen van stromingen worden gevormd.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.
.