Genootschap Onze Taal Webversie  |  Afmelden
9 januari 2017
 
sommatie (de)
betekenis
(brief met) aanmaning
  
uitspraak
[som-ma-(t)sie]

citaat
“Het toneelstuk Moszkowicz (...) krijgt een andere titel: De advocaat. Het gezelschap veranderde de naam van het stuk, geschreven door Ilja Leonard Pfeijffer, na een sommatie van Moszkowicz Advocaten in Utrecht.”
Bron: Toneelstuk 'Moszkowicz' wordt 'De advocaat' (Leidsch Dagblad, 9 januari 2017)

woordfeit
Sommatie betekent ‘aanmaning’ en sommeren ‘aanmanen’. De termen worden vaak in juridische zin gebruikt: iemand wordt dan aangemaand om binnen een bepaalde termijn aan een (wettelijke of contractuele) ver­plich­ting of eis te voldoen. Niet alleen de aanmaning zelf, ook de brief of tekst waarin de aanmaning verwoord wordt, kan met sommatie aangeduid worden.
Sommatie betekent ook ‘optelling’ en sommeren ‘optellen’. De woorden zijn aan het Frans ontleend en gaan terug op het Latijnse summa ‘hoofdzaak, totaal, geldsom’. Daaraan heeft het Nederlands ook som in de rekenkundige betekenis te danken. Het betekenisaspect dat in alle woorden meeklinkt is in feite ‘(tot het einde toe) volbrengen’, of het nu om een optelsom gaat of om het voldoen aan bepaalde eisen.
 
 
 
Januarinummer Onze Taal
 
Als er van iets gezegd wordt dat het “soms giftig kan uitbreken”, “scherp aan het gas hangt” en dat “het onderstel” niet “slap gedempt” is, waarover gaat het dan? Over auto’s. De autowereld kent een heel eigen insiderstaal, waar Guus Middag uitvoerig bij stilstaat in het nieuwe nummer van Onze Taal.

In dit nummer ook een royaal interview met Hans Bennis, die in december afscheid nam van het Meertens Instituut en tot veler verrassing benoemd werd tot de nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Verder een achtergrondartikel over Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs, en een reportage over cursussen voor laaggeletterden. En nog veel meer.

Het nummer is vorige week bij de leden op de mat gevallen. De - volledig vernieuwde - digitale editie staat online. Nog geen lid? Meld u aan.
Bekijk de inhoudsopgave
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief