donderdag 16 december 2010
SPREZZATURA
UIT:
P.C. Hooftprijs naar Henk Hofland (Nu.nl, 14 december 2010)

CONTEXT:
Niemand hier te lande heeft de afgelopen zestig jaar zo nauwlettend en tegelijk zo gedistantieerd, zo scrupuleus en tegelijk met zoveel SPREZZATURA én met een van ijzeren discipline getuigende volharding en continuïteit de maatschappelijke toestand gepeild.

BETEKENIS:
de kunst iets ogenschijnlijk moeiteloos te doen, bestudeerde nonchalance

UITSPRAAK:
[spret-sa-tu-ra] of [spret-sa-toe-ra]

WOORDFEIT:
Sprezzatura is een Italiaans woord dat vermoedelijk gemunt is door de Renaissance-auteur Baldassar Castiglione (1487-1529) in zijn boek Il libro del Cortegiano ('Het boek van de hoveling'). Een hoveling moest volgens Castiglione sprezzatura aan de dag leggen: doen alsof niets van wat hij doet of zegt echt moeite kost. Er moest dus een zekere achteloosheid van de hoveling uitgaan zonder dat het gekunsteld overkwam.
In sprezzatura en het modern-Italiaanse sprezzante 'minachtend' is het Latijnse spernere 'minachten' (met als voltooid deelwoord spretum) te herkennen.

Eenmalige aanbieding exclusief voor u als Woordpost-abonnee: word nu lid van Onze Taal met 25% korting.

Schreeuw voor Onze Taal

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.