dinsdag 21 februari 2012
STIPULEREN
UIT:
Testaankoop: Wij betalen geen twee keer (Politics.be, 15 februari 2012)

CONTEXT:
Kunt u het zich inbeelden dat de consument meer zou moeten betalen aan de kassa dan de prijs die aangegeven wordt in de winkelrekken? Dat een krediet duurder zou uitvallen dan GESTIPULEERD in het contract ? Neen, dat zou illegaal zijn.

BETEKENIS:
bedingen, bepalen, vastleggen

UITSPRAAK:
[stie-pu-lee-ruhn]

WOORDFEIT:
Het werkwoord stipuleren wordt met name gebruikt om aan te geven dat een verdrag, contract of andere (schriftelijke) afspraak een voorbehoud maakt of bepaalde voorwaarden stelt. Het woord is in de vijftiende eeuw overgenomen uit het Franse: stipuler 'bedingen' is ontleend aan het Latijnse stipulari 'zich laten beloven, formeel bedingen'. De verdere herkomst hiervan is niet bekend.

taaltraining

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.