donderdag 24 mei 2012
SUBMARIEN
UIT:
Mariene vulkaan groeit als kool (Annemieke van Roekel, Kennislink.nl, 19 mei 2012)

CONTEXT:
De groei van SUBMARIENE vulkanen gaat niet geleidelijk maar schoksgewijs, zo bleek uit observaties door vulkanologen van de Monowai in de Stille Oceaan. In nog geen week kwam de vulkaantop bijna tachtig meter hoger te liggen.

BETEKENIS:
onder de zeespiegel gelegen

UITSPRAAK:
[sup-ma-rien]

WOORDFEIT:
Een submariene vulkaan is een vulkaan die onder de zeespiegel ligt. Submarien betekent letterlijk 'onderzees': sub is Latijn voor 'onder' en marinus voor 'van de zee, behorend tot de zee'; het is het bijvoeglijk naamwoord bij mare 'zee'.
In het Nederlands zijn uit marinus twee sterk gelijkende woorden voortgekomen: marine 'zeemacht' en marien - mariene 'bij de zee behorend(e)', bijvoorbeeld in mariene fauna en mariene biologie.
Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.