donderdag 1 september 2011
SUPERNOVA
UIT:
'Onmogelijke' ster ontdekt (Nu.nl, 31 augustus 2011)

CONTEXT:
Zwaardere elementen zouden pas later door sterren zijn geproduceerd en door SUPERNOVA-explosies in het interstellaire medium zijn terechtgekomen. De sterren die uit dit verrijkte gas voortkwamen, bevatten hierdoor meer zware elementen dan hun voorgangers.

BETEKENIS:
het verschijnsel dat een ster ineenstort en ontploft

UITSPRAAK:
[su-puhr-no-va]

WOORDFEIT:
Sterren hebben niet het eeuwige leven. Voor zware sterren geldt dat ze aan het eind van hun bestaan ineenstorten, waarbij de buitenlagen het heelal in worden geslingerd. Dit spectaculaire verschijnsel wordt een supernova genoemd. Hieruit kunnen zwarte gaten ontstaan.
Een ster die eerder niet zichtbaar was maar plots in stralingsintensiteit toeneemt, wordt een nova genoemd; dit is een verkorting van het Latijnse nova stella 'nieuwe ster'. Supernova's heten zo omdat ze de verschijnselen van een 'gewone' nova overtreffen.

5 nummers voor 15 euro

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.