dinsdag 1 september 2009
TAFONOMIE
UIT:
Brieven aan Darwin (Anne Schulp, de Volkskrant, 28 augustus 2009)

CONTEXT:
Experimentele TAFONOMIE, zo zou je de kip-in-de-wasmachineproef ook kunnen noemen. Een wasmachine die veertig dagen bezet wordt gehouden door drie rondtuimelende kippenkarkassen viel in ons huishouden helaas niet in te plannen, maar u kunt u voorstellen dat de kippenknoken na zes weken rondkolken niet meer in hun oorspronkelijke anatomische verband verkeren.

BETEKENIS:
wetenschap van de transformatie van organische resten

UITSPRAAK:
[ta-fo-no-mie]

WOORDFEIT:
Het van oorsprong Griekse woorddeel -nomie duidt volgens de grote Van Dale een "leer, onderzoek, studie, kunst van het door het eerste lid bedoelde" aan. Dat eerste lid is hier tafos 'begrafenis'.
De tafonomie is de wetenschap die de wording van fossielen bestudeert: hoe organismen zoals dieren en planten na hun dood vergaan of (deels) geconserveerd blijven, en welke processen daarbij allemaal een rol spelen. Daarmee is het een onderdeel van de paleontologie, de studie van fossielen.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.