dinsdag 10 februari 2015
 
 

theodicee (de)

betekenis

(discussie over) rechtvaardiging van het bestaan van God

uitspraak

[tee-o-die-see]

citaat

"In de week waarin Nederland bakkeleide over de vraag of Jezus echt bestaan heeft, woedde er op de internationale sociale media een klassieke theologische discussie over de theodicee."
Bron: Atheïsten als Stephen Fry zitten vast in de 17e eeuw (Ger Groot, Trouw, 7 februari 2015)

woordfeit

Met theodicee wordt gedoeld op (het geheel van) pogingen om het bestaan van God te rechtvaardigen tegen de achtergrond van alle ellende in de wereld: hoe is het bestaan van een goede of almachtige god te rijmen met een wereld vol natuurrampen, genocide en wat dies meer zij? Al eeuwenlang proberen met name theologen en filosofen daar een antwoord op te vinden; zie ook Wikipedia.
Theodicee komt uit het Frans. Théodicée is gevormd op basis van de Griekse woorden theos 'god' en dikè 'pleidooi, rechtvaardiging', een afleiding van deiknumi 'tonen, aantonen, bewijzen'.

 
 
 
 


Taalboeken zijn snel en voordelig te bestellen via de Onze Taal-webwinkel.
 
 
   Aan-/afmelden  Archief  
 
  Woordpost is een gratis uitgave van het Genootschap Onze Taal. Deze nieuwsbrief verschijnt op dinsdag en donderdag.