dinsdag 3 juli 2012
TRANSCENDENT
UIT:
Mensen kunnen heel wat leren van de bomen (Dr. Hans Ester, Rd.nl, 28 juni 2012)

CONTEXT:
"Wat ten slotte opvalt bij bomen: dat ze openstaan voor het hogere, het TRANSCENDENTE."

BETEKENIS:
uitstijgend boven een bepaalde (zintuiglijke) grens; buiten- of bovenaards

UITSPRAAK:
[tran-sen-dent]

WOORDFEIT:
Transcendent gaat terug op het Latijnse transcendens, het tegenwoordig deelwoord van het werkwoord transcendere 'overschrijden, passeren'. Het is opgebouwd uit trans ('over') en scandere ('beklimmen, overtreffen'). Transcendent duidt op iets onvatbaars, op iets wat de gewone wereld van de zintuiglijke waarneming ontstijgt of overtreft. In veel religies en filosofieën speelt het transcendente, het hogere, op een of andere manier een rol.

100 jaar Van Dale

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.