donderdag 3 februari 2011
TRANSITIE
UIT:
'Als het volk dat wil, ben ik presidentskandidaat in september' (Ine Roox, De Standaard, 3 februari 2011)

CONTEXT:
Iedereen die in een democratisch systeem leeft, weet dat verandering niet noodzakelijk tot chaos hoeft te leiden. Het is wel belangrijk dat we de TRANSITIE voorbereiden.

BETEKENIS:
overgang

UITSPRAAK:
[tran-zie-(t)sie]

WOORDFEIT:
Transitie 'overgang' wordt in allerlei situaties gebruikt. In de muziek kan het bijvoorbeeld op de overgang van de ene toon naar de andere duiden en in een gesprek op de verandering van gespreksonderwerp. Politiek betekent het de overgang van het ene regime of politieke bestel naar het andere – vaak van een situatie van onderdrukking naar een rechtsstaat.
Het Latijnse transitio 'overgang' is opgebouwd uit trans 'over, door' en een afleiding van ire 'gaan'.

jaarabonnement voor 29

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.