donderdag 25 oktober 2012
ULTRASOON
UIT:
Rel om spotje: 'Muggen deinzen niet terug voor ultrasoon geluid' (Tonie Mudde, Volkskrant.nl, 24 oktober 2012)

CONTEXT:
De Wageningse muggenexpert Bart Knols eist dat een van 's werelds belangrijkste reclameprijzen, de Cannes Lion, wordt teruggetrokken. In het bekroonde spotje wordt ten onrechte beweerd dat muggen terugdeinzen voor ULTRASOON geluid.

BETEKENIS:
zo hoog dat mensen het geluid niet meer kunnen waarnemen

UITSPRAAK:
[ul-tra-soon]

WOORDFEIT:
Ultra is Latijn voor 'voorbij, meer dan'; -soon gaat op het Latijnse sonus 'geluid' terug. Ultrasoon wil dus zoiets zeggen als 'hoger dan (het) geluid'. Het gaat om geluid met een frequentie van meer dan 20.000 hertz (20.000 trillingen per seconde); mensen kunnen dit geluid niet meer horen.
Andere woorden die -soon bevatten, zijn infrasoon en supersoon. Infrasoon is extreem laag geluid; infra betekent 'onder'. Super betekent 'boven', en supersoon of supersonisch betekent 'sneller dan het geluid'.

de Taalkalender

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.