dinsdag 9 oktober 2012
UNILATERAAL
UIT:
Erdogan wil geen oorlog met Syrië (de Volkskrant, 4 oktober 2012)

CONTEXT:
De aangenomen wet maakt het mogelijk dat Turkije UNILATERAAL, zonder dat zijn westerse of Arabische bondgenoten betrokken worden, kan reageren op Syrische vijandelijkheden.

BETEKENIS:
eenzijdig, van één partij uitgaand

UITSPRAAK:
[u-nie-la-tuh-raal]

WOORDFEIT:
Er bestaan verschillende woorden met -lateraal. Zo is een bilateraal overleg een overleg tussen twee partijen, en duidt multilaterale samenwerking op samenwerking van meerdere instanties. Unilateraal betekent dat een land, een partij, een organisatie op eigen houtje opereert.
De genoemde woorden zijn afgeleid van het Latijnse latus 'zijde, kant'. Ook de voorvoegsels komen uit het Latijn: uni- komt van unus 'één', bi- van bis 'tweemaal' en multi- van multus 'veel'.

taaltrainingen

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.