donderdag 8 december 2011
VERMALEDIJD
UIT:
Wensdenken (Aukje van Roessel, De Groene Amsterdammer, 7 december 2011)

CONTEXT:
Het twintig jaar geleden in Maastricht VERMALEDIJDE f-woord, een federaal Europa en dus niet het Europa van de lidstaten, mag nu weer in de mond worden genomen.

BETEKENIS:
vervloekt

UITSPRAAK:
[vuhr-ma-luh-dijt]

WOORDFEIT:
Vermaledijd is het voltooid deelwoord van vermaledijen, dat al sinds de dertiende eeuw in diverse vormen (vermalediŽn, maledi(g)en) in het Nederlands voorkomt. Het gaat terug op het Latijnse maledicere 'vervloeken, lasteren', waarin male 'kwaad' en dicere 'spreken' gecombineerd zijn. In het Nederlands is het voorvoegsel ver- toegevoegd, naar analogie van de woorden vervloeken en verdoemen.
Het tegenovergestelde van maledicere is overigens benedicere, oftewel benedijen 'zegenen, verheerlijken'.


Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.