dinsdag 21 september 2010
VERSCHALKEN
UIT:
'Een boenk op mijn kop' (De Standaard.biz, 21 september 2010)

CONTEXT:
Pol Hauspie wist op zijn beurt de media te VERSCHALKEN door via een nooduitgang het gerechtsgebouw te verlaten. Gaston Bastiaens weigerde commentaar.

BETEKENIS:
(hier:) misleiden, te slim af zijn

UITSPRAAK:
[vuhr-schal-kuhn]

WOORDFEIT:
In verschalken 'te slim af zijn' zit het woord schalk. Dat betekent nu 'deugniet, grappenmaker', maar had langgeleden vaak een ongunstige betekenis ('misdadiger'); de oudste betekenis is 'knecht'. De herkomst en de betekenisontwikkeling zijn omstreden.
Naast de oudste betekenis 'te slim af zijn' heeft verschalken de betekenissen 'verorberen, eten' en '(door list) vangen' (een meisje verschalken).

5 voor 12 euro

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.