verwulfsel (Woordpost - Onze Taal)
      donderdag 6 oktober 2011
VERWULFSEL
UIT:
"Pastoor vermoordde elfjarig meisje" (Reformatorisch Dagblad, 3 oktober 2011)

CONTEXT:
Koster Van Isterdaal was volgens Schilders medeplichtig omdat hij het lichaam van de fabrikantendochter verstopte op het VERWULFSEL boven in de kerk.

BETEKENIS:
gewelf; hoogst begaanbare gedeelte in een kerk, tussen de gewelven en het dak

UITSPRAAK:
[ver-wulf-suhl]

WOORDFEIT:
Het verwulfsel van een kerk is als het ware de vliering van een kerk. Het is het gedeelte direct onder het dak, boven op de gewelven (de rondgebogen zoldering van de kerk). Verwulfsel, de variant verwelfsel én het woord gewelf zijn allemaal afgeleid van welven 'boogvormig maken'. Dat is in de verte verwant met het Griekse woord kolpos voor 'boezem, welving'.

congres Onze Taal

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.