donderdag 10 december 2009
VETERINAIR
UIT:
Ruiming geiten om nieuwe uitbraak Q-koorts te voorkomen (NRC Handelsblad, 9 december 2009)

CONTEXT:
Verburg en Klink ontkennen dat zij sneller en daadkrachtiger hadden moeten optreden. "We hebben steeds aanvullende maatregelen genomen naarmate het beeld duidelijker werd", zegt Verburg, en altijd "zowel het VETERINAIRE als het humane perspectief in het oog gehouden."

BETEKENIS:
diergeneeskundig

UITSPRAAK:
[vee-tuh-rie-nèèr]

WOORDFEIT:
In het Latijn bestond het werkwoord vehere, dat 'vervoeren' betekende. Ons woord vehikel gaat daarop terug. Een andere afleiding van vehere is veterinus, 'geschikt tot trekken', dat vaak verwees naar trekvee, zoals ossen. In het Laatlatijn werd veterinarius onder meer het woord voor 'veearts'. Het Frans maakte daar vétérinaire van, dat begin negentiende eeuw in de betekenis 'diergeneeskundig' in het Nederlands werd overgenomen.

Het e-mailadres van de Woordpostredactie is alleen bedoeld voor reacties op of suggesties voor Woordpostwoorden. Met taalvragen over andere woorden en onderwerpen kunt u terecht bij de Taaladviesdienst van Onze Taal.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.