Genootschap Onze Taal Online lezen  |  Afmelden
23 februari 2016
 
zegepraal (de)
betekenis
triomf, overwinning, triomftocht
 
uitspraak
[zee-guh-praal]

citaat
"Ik wilde de bourgeoisie laten zien dat haar pleziertjes voortaan niet meer onaantastbaar zouden zijn, dat haar brutale zegepralen verstoord zouden worden, dat haar gouden kalf stevig op zijn voetstuk heen en weer zou schudden voordat het met een laatste klap naar beneden zou storten van vuil en bloed."
Bron: Hoofdpersoon: de bommenlegger (Joost de Vries, De Groene Amsterdammer, 17 februari 2016)

woordfeit
Zegepraal is een oud woord voor 'triomf, overwinning' of 'triomftocht'. Het is samengesteld uit zege 'overwinning' en praal 'vertoon van pracht, imponerende schoonheid'. Triomftochten met veel (pracht en) praal zijn onder meer bekend uit de Romeinse tijd: een zegevierende heerser liet zich daarbij uitgebreid toejuichen.
Beide delen van het woord hebben oude Germaanse wortels. Zege kwam al in de tiende eeuw voor in het Nederlands in de vorm sigi. Praal is een afleiding van het werkwoord pralen 'opscheppen, pronken', dat in de verte verwant is met brallen 'luid en opschepperig praten'.
 
 
 
Spellingwijzer Onze Taal
 
In oktober 2015 is bij Prisma de nieuwe Spellingwijzer Onze Taal verschenen. In deze actuele en praktische gids vindt u de spelling van 70.000 lastige woorden, woordvormen en eigennamen van mensen, instellingen, steden en landen, zoals vind-ik-leuken, peshmerga, start-up en Eyjafjallajökull.

Bij elk woord wordt verwezen naar de achterliggende spellingregel(s), en alle spellingregels worden duidelijk en zeer volledig uitgelegd. Bij sommige woorden wordt ook een veelvoorkomende alternatieve (maar niet officiële) schrijfwijze gegeven.

De Spellingwijzer Onze Taal is samengesteld door de Taaladviesdienst van Onze Taal.
Prijs: € 17,50.
 
Bestel direct
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Doorsturen
Diensten Onze Taal
Nieuwsbrief