donderdag 26 april 2012
ZELOOT
UIT:
De krokodillentranen van Wilders (Abdelkarim El-Fassi, Wij blijven hier!, 21 april 2012)

CONTEXT:
Het is bovendien het bekende verhaal van de zoektocht naar de menselijkheid in de autochtone ZELOOT. Ook in het proces tegen Breivik viert deze obsessie hoogtij.

BETEKENIS:
fanaat; (te) fanatiek voorvechter van bepaalde religieuze of ideologische opvattingen

UITSPRAAK:
[zee-loot]

WOORDFEIT:
Het woord zeloot komt al sinds de dertiende eeuw in het Nederlands voor. Het gaat via het Frans en het Latijn terug op het Grieks en is afgeleid van zlos '(wed)ijver, bewondering, afgunst'.
In het begin van onze jaartelling waren de zeloten een Joodse groepering van fanatieke gelovigen die zich met geweld verzetten tegen de Romeinse bezetting van Judea onder Herodes. Later werd zeloot een algemenere term voor allerlei onverdraagzame ijveraars voor een bepaalde religie, ethiek of ideologie.

tekstcorrectie

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.