Wat is juist: een directbetrokkene of een direct betrokkene?

Het is allebei mogelijk. In het Groene Boekje staat directbetrokkene sinds 2015 als één woord. Dat wil nog niet zeggen dat direct betrokkene los fout zou zijn. Veelvoorkomende woordgroepen groeien in sommige gevallen aaneen tot één woord, maar als de schrijfwijze als woordgroep net zo goed verdedigbaar is, blijft die mogelijk. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal noemen we beide vormen, aaneen én los, expliciet.

Een paar voorbeeldzinnen met direct( )betrokkene:

  • Een direct betrokkene bij het project deed zijn verhaal.
  • Een directbetrokkene bij het project deed zijn verhaal.
  • Bij een individueel consult mag u één direct betrokkene (bijvoorbeeld uw partner of kind) meenemen.
  • Bij een individueel consult mag u één directbetrokkene (bijvoorbeeld uw partner of kind) meenemen.
  • We zullen contact opnemen met de direct betrokkenen.
  • We zullen contact opnemen met de directbetrokkenen.
  • Alle direct betrokkenen lieten weten genoegen te nemen met de uitspraak.
  • Alle directbetrokkenen lieten weten genoegen te nemen met de uitspraak.

Eén woord zijn bijvoorbeeld: eerstaangewezene, eerstgeborene, jonggeborene, laatstgeborene, laatstgenoemde en pasgeborene. Een verschil met directbetrokkene is dat ook de bijvoeglijke naamwoorden waar deze woorden van zijn afgeleid, één woord zijn: eerstaangewezen, eerstgeboren, jonggeboren, laatstgeboren, laatstgenoemd en pasgeboren. Direct betrokken (bij) wordt los geschreven: 'De premier bleek direct betrokken bij het omkoopschandaal.'