Is 'Geachte meneer Jansen' een goede aanhef voor een brief of e-mailbericht?

'Geachte meneer Jansen' is in zakelijk/formeel brief- en e-mailverkeer niet erg gebruikelijk. Volgens de conventies is 'Geachte heer Jansen' het best. Meneer is een spreektaalvorm, die daardoor niet zo geschikt is voor een aanhef van een brief of e-mail. De aanhef 'Geachte mijnheer Jansen' komt beter over, en is wat ons betreft daarom ook mogelijk, maar in de Schrijfwijzer van Jan Renkema wordt het gebruik van mijnheer in de aanhef "stijf" genoemd. De taaladviesboeken kiezen over het algemeen voor 'Geachte heer X': dit is de gebruikelijkste neutraal-zakelijke aanhef. 

Als aanspreekvorm en in andere zinnen komt meneer wel vaak voor:

  • Meneer Jansen, hier is uw koffie.
  • Kijk, daar loopt meneer Jansen.
  • Hij is al een hele meneer.
  • Ze zei 'meneer' tegen me.

Mijnheer komt ook weleens voor als weergave van een aanspreking, vaak in formele contexten of in ouderwets taalgebruik:

  • Mijnheer de voorzitter, dames en heren, ik ben verheugd dat ik in de gelegenheid word gesteld de vragen te beantwoorden.
  • Ze was gestuurd door mijnheer pastoor.