Een bijvoeglijk naamwoord, zoals aardige, kan bij meerdere zelfstandige naamwoorden horen. Normaal gesproken zijn in de volgende zinnen zowel de broer(s) als de zus(sen) aardig:

  • De aardige broer en zus …
  • De aardige broer en zussen …
  • De aardige broers en zussen …

De bovenstaande zinsneden zijn heel gewone samentrekkingen van:

  • De aardige broer en de aardige zus …
  • De aardige broer en de aardige zussen …
  • De aardige broers en de aardige zussen …

Zulke herhalingen van hetzelfde woord zijn erg nadrukkelijk, vandaar dat een herhaald woord kan worden ‘samengetrokken’ zoals dat heet. Dat betekent ook dat het juist anders verwoord wordt wanneer alleen de broer(s) aardig is/zijn. Bijvoorbeeld:

  • De zus en haar aardige broer …
  • De aardige broer en zijn zussen …
  • De aardige broers en de zussen …