Achter Franse leenwoorden die eindigen op -er, -ir en -ier komt in de verkleinvorm de uitgang -tje. Enkele voorbeelden zijn:

 • atelier - ateliertje
 • bouvier - bouviertje
 • cabaretier - cabaretiertje
 • cahier - cahiertje
 • diner - dinertje
 • dejeuner - dejeunertje
 • foyer - foyertje
 • premier - premiertje
 • souper - soupertje
 • souvenir - souvenirtje

Dat sommige mensen toch nog dineetje schrijven, is deels het gevolg van een spellingregel die tot aan 2006 gold; zie daarvoor het tabblad ‘Achtergrond’.

Café - cafeetje

Voor woorden die eindigen op é, zoals café, geldt een andere regel: daarvan eindigt de verkleinvorm op -eetje. Het is dus: café - cafeetje, comité - comiteetje, defilé - defileetje, coupé - coupeetje, introducé - introduceetje, logé - logeetje, soufflé - souffleetje.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Volgens een oudere spellingregel was dineetje wél juist. Tot aan 2006 werden verkleinvormen van Franse woorden soms deels vernederlandst. Enkele voorbeelden:

 • dejeuner - dejeuneetje
 • depot - depootje
 • diner - dineetje
 • entremets - entremetje
 • fakir - fakiertje
 • foyer - foyeetje
 • pardessus - pardessuutje
 • souper - soupeetje
 • souvenir - souveniertje 

Dit gold dan weer niet voor alle woorden. In onder meer deze gevallen bleef de spelling intact: 

 • atelier - ateliertje
 • pince-nez - pince-neztje
 • rendez-vous - rendez-voustje