Verkleinwoorden van Franse leenwoorden vorm je in principe met het achtervoegsel -(t)je, net als bij Nederlandse woorden als appel - appeltje, koe - koetje, huis - huisje. Daarbij is de uitspraak een bepalende factor. Rendez-vous eindigt in de spelling op een s, maar in de uitspraak op een oe-klank. Daarom is de verkleiningsuitgang -tje goed, net als in koetje. Andere voorbeelden zijn bavaroistje en tournedostje: je gaat uit van de klank en voegt -tje toe. Dat het woordbeeld wat vreemd is, nemen we voor lief.

Klik op het tabblad ‘Voorbeelden’ voor meer verkleinvormen van Franse woorden.

-tje én -je

Er zijn enkele Franse leenwoorden die op een s eindigen waarbij zowel de uitspraak zonder slot-s mogelijk is als de uitspraak met slot-s. Een voorbeeld is concours: dat kun je uitspreken als ‘konkoers’ én als ‘konkoer’. In dat geval zijn er twee verkleinvormen mogelijk: een op -je (die hoort bij de s-uitspraak) en een op -tje (die hoort bij de s-loze uitspraak). Daarom zijn concoursje (‘konkoersje’) en concourstje (‘konkoertje’) allebei juist.

Klik voor meer voorbeelden als concoursje/concourstje op het tabblad ‘Voorbeelden’.

Hieronder staan voorbeelden van Franse leenwoorden en hun verkleinvormen in het Nederlands.

 • ambulance - ambulanceje/ambulancetje ('ambulansje’/‘ambulansuhtje’)
 • bavarois - bavaroistje
 • beaujolais - beaujolaistje
 • bordeaux - bordeauxtje
 • bourgeois - bourgeoistje
 • chablis - chablistje/chablisje (‘sjablietje’/‘sjabliesje’)
 • compromis - compromistje/compromisje (‘kompromietje’/‘kompromisje’)
 • concours - concourstje/concoursje (‘konkoertje’, ‘konkoersje’)
 • dependance - dependanceje
 • deux-chevaux - deux-chevauxtje
 • deux-pièces - deux-piècesje
 • entre-deux - entre-deuxtje
 • entre nous - entre noustje
 • entremets - entremetstje
 • lits-jumeaux - lits-jumeauxtje
 • parcours - parcourstje/parcoursje (‘parkoertje’/‘parkoersje’)
 • pardessus - pardessustje
 • relais - relaistje
 • rendez-vous - rendez-voustje
 • revers - reverstje
 • tournedos - tournedostje
 • trois-pièces - trois-piècesje