Hbo’er is een afleiding van hbo (‘hoger beroepsonderwijs’). Aan de afkorting hbo is hier het achtervoegsel -er toegevoegd. Dat achtervoegsel kan niet zomaar aan hbo vastgeplakt worden. Dat zou namelijk tot uitspraakverwarring kunnen leiden (‘hboer’). De apostrof verbindt de afkorting hbo en het achtervoegsel -er aan elkaar én maakt duidelijk dat bij de e een nieuwe lettergreep begint.

Vergelijkbaar met hbo’er zijn de afleidingen: AOW’er, bbt’er, bhv’er, BN’er, CDA’er, CVP’er, dtp’er, EHBO’er, hbs’er, hts’er, ict’er/ICT’er, IT’er, kvv’er, lbo’er, lts’er, mbo’er, ME’er, mkb’er, mts’er, NSB’er, NT2’er, piw’er, pgb’er, PvdA’er, PVV’er, SP’er, SS’er, VVD’er, vwo’er, WAO’er, WW’er, zmp’er, zzp’er.

Ook bij onder andere meervouds- en verkleiningsuitgangen komt een apostrof na een afkorting: wc’s, pc’s, tv’tje, sms’je.

Wél een streepje in hbo-opleiding

Hbo-er (met een streepje) is een spelfoutje. Een streepje na een afkorting is alleen goed in samenstellingen: woorden die zijn opgebouwd uit twee of meer ‘echte’ woorden. Dat wil zeggen: woorden die ook zelfstandig kunnen voorkomen. Voorbeelden van samenstellingen met afkortingen zijn hbo-opleiding, hbo-studentebhv-opleiding, PvdA-lijsttrekker, cd-rekje, vwo-leerling en tv-programma. Het streepje is hier verplicht. 

Geen hoofdletters

Alle onderwijstypen, dus ook hbo, worden trouwens met kleine letters geschreven: vmbo, havo, heao, mbo, pabo, enz.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!