De meeste afkortingen: ’s in het meervoud

De afkorting bv spreek je letter voor letter uit, als ‘bee-vee’. Bij het vormen van het meervoud, ga je uit van de laatste letter: de v dus. Het meervoud van de ‘letter’ v is v’s. Daardoor is ook het meervoud van bv met een apostrof en een s: bv’s.

Het maakt voor het meervoud van bv dus niet uit dat het kernwoord van de afkorting, vennootschap, een meervoud op -en heeft. Het is bijvoorbeeld ook EK’s, cao’s en azc’s – ook al zijn de ‘volledige’ meervoudsvormen Europese kampioenschappen, collectieve arbeidsovereenkomsten en asielzoekerscentra.

Afkortingen op een -s of -x: ’en in het meervoud

Afkortingen die op een s of een x eindigen, eindigen in het meervoud op ’en. Voorbeelden zijn BMX’en, cms’en en P.S.’en. Het meervoud op ’s zou in deze gevallen moeilijk uit te spreken zijn. Ook hier doet het meervoud van de voluit geschreven woorden er niet toe. Bijvoorbeeld: het meervoud van global positioning system is global positioning systems, maar het meervoud van de afkorting gps is gps’en.

Een uitzonderlijk geval is de afkorting GGD (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst): daarvan is zowel het meervoud GGD’s als GGD’en juist. GGD’s zou het meest voor de hand liggen, maar GGD’en is ook ingeburgerd geraakt.

Afkortingen die je als ‘gewoon woord’ uitspreekt

Hierboven gaat het over afkortingen die je letter voor letter uitspreekt. Maar er zijn er ook die je als ‘gewoon woord’ uitspreekt, zoals led, vip en laser: dat zijn afkortingen van light emitting diode, very important person en light amplification by stimulated emission of radiation. Zulke afkortingen gedragen zich in de spelling als gewone woorden: in het meervoud krijgen ze in principe alleen een s: leds, vips, lasers. Als de afkorting op een lang uitgesproken klinker eindigt, komt er wel een apostrof (net als bij ‘gewone’ woorden): anbi’s, soa’s, havo’s.

Meer voorbeelden

Meer voorbeelden van afkortingen in het meervoud vind je onder het tabblad ‘Voorbeelden’. 

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Meer voorbeelden van afkortingen in het meervoud:

 • AMvB’s (algemene maatregelen van bestuur)
 • APV’s (algemene plaatselijke verordening, algemene politieverordening)
 • apz’s (algemeen psychiatrische ziekenhuizen)
 • azc’s (asielzoekerscentra)
 • B&B’s (bed and breakfasts)
 • bbp’s (bruto binnenlandse producten)
 • bnp’s (bruto nationale producten)
 • bbs’en (bulletin board systems)
 • boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren)
 • cfk’s (chloorfluorkoolwaterstoffen)
 • cms’en (contentmanagementsystemen)
 • cv’s (centrale verwarmingen, curricula vitae, coöperatieve verenigingen, coöperatieve/commanditaire vennootschappen)
 • CWI’s (Centra voor werk en inkomen)
 • dg’s (directeurs-generaal)
 • dvd’s (digital versatile disk)
 • EK’s (Europese kampioenschappen)
 • fte’s (fulltime-equivalenten)
 • gps’en (global positioning systems)
 • hbs’en (hogereburgerscholen)
 • ksf’s (kritische succesfactoren)
 • leds (light emitting diodes)
 • MR’s / mr’s (medezeggenschapsraden)
 • mt’s (managementteams)
 • NK’s (Nederlandse kampioenschappen)
 • nv’s (naamloze vennootschappen)
 • obs’en (openbare basisscholen)
 • OR’s / or’s (ondernemingsraden, ouderraden, olympische records)
 • pc’s (personal computers)
 • P.S.’en (postscripta, postscriptums)
 • pvt’s (psychiatrische verpleegtehuizen)
 • roc’s (regionale opleidingscentra)
 • rvt’s (raden van toezicht, rust- en verzorgingstehuizen)
 • sg’s (secretarissen-generaal)
 • soa’s (seksueel overdraagbare aandoeningen)
 • umc’s (universitaire medische centra)
 • vof’s (vennootschappen onder firma)
 • vve’s (verenigingen van eigenaren)
 • vzw’s (verenigingen zonder winstoogmerk)
 • wc’s (waterclosetten)
 • WK’s (wereldkampioenschappen)
 • wzc’s (woon-zorgcentra, woon-zorgcentrums)

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!