In veel bedrijven en organisaties zijn over de ondertekening van e-mails en brieven afspraken gemaakt. Deze afspraken liggen vast in de huisstijl. Dit is de waarschijnlijk meest gebruikte afsluiting:

    Met vriendelijke groet,
    namens [bedrijfsnaam]
    [handtekening of witregel]
    [je naam]

Functie en afdeling

Onder je naam kan, als die van belang is, de functie worden toegevoegd. Die functieaanduiding begint bij voorkeur met een kleine letter, maar een hoofdletter is niet fout. Eventueel kan, zeker bij leidinggevenden, de naam van het bedrijf of de afdeling genoemd worden:

    Met vriendelijke groet,

    [je naam]
    [functie] [bedrijfsnaam/afdelingsnaam]

Naam van de afzender

De naam kan voluit worden geschreven, er kunnen voorletters staan of een combinatie van de twee. 

  • Anne Mulder
  • A.M.F. Mulder
  • A.M.F. (Anne) Mulder

Het toevoegen van titulatuur wordt steeds minder gebruikelijk. Dit gebeurt vooral nog in traditionelere kringen, zoals onder juristen en medici. ‘Oude’ titels als drs. of ing. worden bij voorkeur met een kleine letter geschreven.

Gender

Vrouwen kunnen hun naam laten voorafgaan door mevrouw, mannen door de heer (bij voorkeur met een kleine letter).

  • de heer Anne Mulder
  • mevrouw Anne Mulder

Een andere mogelijkheid is om achter je naam de persoonlijke voornaamwoorden te zetten die bij je passen: zij/haar voor wie zich vrouw voelt, hij/zijn voor wie zich man voelt en die/diens, die/hun of hen/hun voor wie zich geen man of vrouw voelt.

  • Anne Mulder (die/hun)
  • Garcia Sanchez (hij/zijn)
  • Roelke Hazewijn (zij/haar)

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Hoogachtend

Een afsluiting met hoogachtend wordt tegenwoordig niet vaak meer gebruikt. Het klinkt formeel en afstandelijk.

    Hoogachtend,

    [handtekening of witregel]

    [je naam]

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!