Wie een hbo- of universitaire studie afrondt, kan meestal kiezen tussen de ‘oude’ Nederlandse titel en de ‘nieuwe’ internationale titel. Een overzicht van titels vindt u hier. Het is niet toegestaan om ‘oude’ en ‘nieuwe’ titels te combineren als er meerdere opleidingen zijn gevolgd.

Nederlandse titels: kleine letter en een punt

De Nederlandse titels worden altijd met een kleine letter en een punt geschreven (drs., mr.). Deze titels staan vóór de naam: mr. A. Jelgersma, ing. F. de Vries.

Wie verschillende titels behaalt, mag die titels allemaal voeren: mr. drs. A. Jelgersma, mr. ir. drs. F. de Vries. Bij het behalen van de titel dr. vervalt een eventuele drs.-titel. Dr. kan wél gecombineerd worden met mr. Als verschillende diploma’s recht geven op dezelfde titel, wordt die titel toch slechts één keer genoemd. Dus wie bijvoorbeeld zowel Nederlands als Engels heeft gestudeerd is niet drs. drs. A. Jansen maar drs. A. Jansen.

Als voor de naam meerdere titels staan, worden die gescheiden door een spatie. Het zijn namelijk afkortingen van aparte woorden en daartussen zou ook een spatie staan. Voor de volgorde van de titels gelden de volgende regels:

 • mr. of dr. staat voor ir.;
 • mr. staat voor dr., behalve bij een meester in de rechten die gepromoveerd is in een ander vakgebied dan het recht: dan is de volgorde dr. mr.;
 • ir. komt na mr. en/of dr., en voor drs.;
 • drs. en ing. komen altijd als laatste;
 • als iemand een hoogleraar is, komt prof. altijd vooraan te staan.

Internationale titels: hoofdletters, geen punten

De internationale titels worden in hoofdletters geschreven en staan achter de naam, bij voorkeur met een komma ervoor:

 • A. Jelgersma, LLM
 • F. de Vries, BEng

Ook bij de internationale titels geldt dat je dezelfde titel maar één keer mag noemen en dat de bachelortitel vervalt als de bijbehorende masteropleiding is voltooid. A. Jelgersma, MA MA en F. de Vries, LLB LLM zijn dus niet juist. Dat moet zijn:

 • A. Jelgersma, MA
 • F. de Vries, LLM

Wel toegestaan zijn bijvoorbeeld A. Jansen, MA, MSc of A. Jansen MA, BEng. Tussen de verschillende titels mag een komma staan, maar het móét niet. Over de volgorde van de verschillende titels ligt niet veel vast. Het lijkt voor de hand liggend om de hoogste titel het eerst te vermelden. Bij een gelijk niveau is de volgorde vrij.

Post-initiële opleidingen: hoofdletters, geen punten

Naast de reguliere hbo- en universitaire opleidingen zijn er ook nog vele post-initiële (of postdoctorale) opleidingen, die leiden tot titels als MBA (‘master of business administration’), RA (‘registeraccountant’) en MHA (‘master of health administration’). Deze titulatuur is niet wettelijk vastgelegd. Daarom zijn er weinig voorschriften voor het voeren van dergelijke titels. Ze mogen gecombineerd worden met zowel de Nederlandse als de internationale titels:

 • ir. A. Jansen, MBA
 • A. Jansen, MA, RA

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!