donderdag 17 december 2009
CONTRAMINE
UIT:
Zapkliklees: Adieu Philip, vaarwel 'Het elfde uur' (EO) (Hans Beerekamp, NRC Handelsblad, 16 december 2009)

CONTEXT:
Traditiegetrouw was ook gisteren een van de gasten een sociaal en religieus bewogen onbekende Nederlander, naast de elkaar enige lof toezwaaiende politici Bas van der Vlies (SGP) en Jan Marijnissen (SP). De eerste kapittelde veel van zijn collega's om hun beperkte kennis van staatsrecht en parlementaire geschiedenis, maar maakte een uitzondering voor collega Marijnissen. Die noemde op zijn beurt de SP en de SGP verwante partijen, omdat beide vanuit een principieel standpunt vaak in de CONTRAMINE zijn.

BETEKENIS:
(in in de contramine:) tegendraads, dwarsliggend

UITSPRAAK:
[kon-tra-mie-nuh] of [kon-tra-mie-nuh]

WOORDFEIT:
Wie in de contramine is, is letterlijk in een 'tegenmijn': het woord is samengesteld uit de Franse woorden contre 'tegen' en mine 'mijn'. Een tegenmijn was in vroeger tijden een gang onder een vijandelijk kamp of een belegerde stad; die gang 'ondermijnde' de vijand letterlijk.
Meer uitleg over deze uitdrukking is te vinden op de website van Onze Taal.

5 nummers voor 13,50

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.