donderdag 9 september 2010
SOMPTUEUS
UIT:
Itís a rule thing (Walter Wauters, Nieuwsblad.be, 4 september 2010)

CONTEXT:
Door de jaren heen hebben we het happy hour wel zien eh ... verwateren. Van een SOMPTUEUS buffet met een ongebreideld gamma aan dranken tot enkel wijn, een cocktail van het huis en bier.

BETEKENIS:
weelderig, luxueus ingericht, uitgevoerd

UITSPRAAK:
[som-tu-eus]

WOORDFEIT:
De oudst bekende Nederlandse tekst waarin somptueus voorkomt, is een werk uit 1553, Het Tresoor [= schat] der Duytsscher talen van J. van den Werve. In dit woordenboek worden Latijnse en Franse leenwoorden verklaard, waaronder ook het Franse sumptueux. Dat gaat uiteindelijk terug op het Latijnse sumptuosus 'kostbaar, duur', dat afgeleid is van sumptus 'uitgaven'. Sumptueux werd later somptueux, en dat is in het Nederlands gekomen als somptueus.

5 voor 12 euro

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.