dinsdag 5 oktober 2010
WRAKING
UIT:
Rechters moeten nog wennen aan televisie (Hans Beerekamp, NRC Handelsblad, 5 oktober 2010)

CONTEXT:
Als het verzoek tot WRAKING door Wilders' advocaat Bram Moszkowicz niet wordt toegekend, dan hebben we de poppen aan het dansen. Rechters zijn de laatsten die in de publieke opinie hun gezag zouden mogen verliezen.

BETEKENIS:
ongeschikt- of onbevoegdverklaring

UITSPRAAK:
[vra-king] of [wra-king]

WOORDFEIT:
Wraking of het wraken betekent 'afkeuring', 'verwerping', vooral als juridische term. Een gewraakte clausule is bijvoorbeeld een afgekeurde, niet-rechtsgeldige clausule. Rechters, deskundigen of getuigen kunnen ook gewraakt worden; bijvoorbeeld als ze bevriend blijken te zijn of juist ruzie hebben met een van de procespartijen, of op een andere manier partijdig (lijken te) zijn.
Het woord wraken is verwant aan wreken. De woorden komen al eeuwenlang in het Nederlands voor en hangen samen met oudere woorden die betekenissen als 'vervolgen' en 'opdrijven' hebben.

5 voor 12 euro

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.