dinsdag 31 augustus 2010
ZINDEREN
UIT:
Brandstof voor het leven (Anniek van den Brand, Trouw, 31 augustus 2010)

CONTEXT:
"Naar onze smaak moet het nog meer ZINDEREN", zegt Knoop. Wat ze willen, weten ze heel goed. "Op een aanstekelijke, plezierige toon praktische kennis aandragen die mensen helpt grootse oplossingen te vinden voor alledaagse levensvragen."

BETEKENIS:
gloeiend trillen, sprankelen

UITSPRAAK:
[zin-duh-ruhn]

WOORDFEIT:
Zinderen is 'gloeiend trillen' of 'trillen van de hitte' en in overdrachtelijke zin 'sprankelen': er klinkt een zekere opwinding en spanning in door. Etymologisch hangt zinderen samen met de woorden zengen 'schroeien' en sintel 'uitgebrand stuk steenkool'.

5 voor 12 euro

Aanmelden of afmelden
Archief
Woordpost is een uitgave van het Genootschap Onze Taal.
Deze nieuwsbrief wordt op dinsdag en donderdag gratis per e-mail naar belangstellenden gestuurd.