Wat is juist: ‘Bij deze stuur ik u onze offerte’ of ‘Bij dezen stuur ik u onze offerte’?

Bij deze en bij dezen zijn allebei goed in de betekenis ‘hierbij’. De oorspronkelijke vorm van deze woordgroep is bij dezen. Zo mag je het nog steeds schrijven, maar de afgesleten vorm zonder n is inmiddels ook officieel juist.

Dezen is een oude naamvalsvorm van dit; je moet bij deze(n) dus opvatten als bij dit, oftewel ‘hierbij’, ‘bij het genoemde’, ‘bij wat gaande is’, ‘met wat ik nu doe’. ‘Bij deze(n) stuur ik u onze offerte’ betekent zoiets als ‘Met deze handeling, het sturen van dit bericht, stuur ik u ook onze offerte.’

Oude naamvalsvormen slijten in de loop der tijd vaak af. In sommige gevallen krijgt de nieuwe vorm een officieel karakter, vooral als er in de praktijk geen merkbaar uitspraakverschil is. Dat is met bij deze(n) in 2015 gebeurd; sinds dat jaar staan de vormen met én zonder -n in het Groene Boekje en de Spellingwijzer Onze Taal.

Nog een paar voorbeelden:

 • Bij deze laat ik u weten uw uitnodiging graag te accepteren.
 • Bij dezen laat ik u weten uw uitnodiging graag te accepteren.
 • Ondergetekende verklaart bij deze dat hij/zij gerechtigd is een creditcard te gebruiken.
 • Ondergetekende verklaart bij dezen dat hij/zij gerechtigd is een creditcard te gebruiken.

In deze / in dezen, te deze / te dezen / ten deze

Voor in deze(n) geldt een andere regel: niet in deze, maar alleen in dezen is correct. Het betekent ‘in dit geval’, ‘wat deze zaak betreft’. Het zou in feite niet zo gek zijn als naar voorbeeld van bij deze ook in deze goed zou zijn, maar die afgesleten variant staat nog niet in de naslagwerken.

 • Haar gedrag in dezen is bewonderenswaardig.
 • Ik ben het in dezen helemaal met u eens.

Ook bij te dezen komt de oude naamvals-n achteraan. Te dezen betekent ‘hier’, ‘hierbij’, ‘in dit geval’, ‘in dit opzicht’, ‘op dit punt’, ‘wat dit onderwerp betreft’.

 • Artikel 11, 4e lid, is te dezen van toepassing.
 • Aanwezig zijn: de firma X, te dezen vertegenwoordigd door meester Jansen, en firma Y.
 • Haar motieven te dezen zijn onduidelijk.

Let op: te dezen is erg formeel. Het is in het dagelijks taalgebruik aan te raden een modernere, vlottere en begrijpelijkere formulering te kiezen. De precieze keuze hangt van de context af.

Namens deze / namens dezen

Namens deze(n) zit anders in elkaar. Het gaat hier niet om een oude naamvalsvorm, maar om de vraag: is het enkelvoud of meervoud? Namens deze past in een ondertekening waarin iemand een handtekening zet namens één andere persoon; het betekent ‘uit naam van de genoemde persoon’. Bij namens dezen gaat het om meerdere andere personen namens wie de brief of het document wordt ondertekend; dan betekent het dus ‘uit naam van de genoemde personen’.

 • V. Roeper, directeur, namens deze, L. Verheij.
 • Met vriendelijke groet, college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, namens dezen, J. Kriens.

Voor deze / voor dezen

Voor deze(n) is een variant van namens deze(n). Voor deze is dus juist als er namens één persoon wordt ondertekend, voor dezen als dat voor meerdere mensen wordt gedaan. Voor betekent hier ‘in de plaats van’.

 • V. Roeper, directeur, voor deze, L. Verheij.
 • Met vriendelijke groet, college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, voor dezen, J. Kriens.

Er bestaat ook nog een woord voordezen, een archaïsch woord voor ‘vroeger’. Dat is net iets anders dan voordien, dat ‘eerder, tevoren’ betekent.