De Nederlandse vervoegingsregels voor werkwoorden vormen een systeem dat je consequent moet toepassen. Ook Engelse werkwoorden vallen onder deze regels. Bij werkwoorden als timen en daten zijn time en date het uitgangspunt (mét e). Dat leidt tot bijvoorbeeld je timet, ze datet, je timede en ze datete. Nog lelijker zijn vormen als ze deletete en hij upgradede. Als er een Nederlands alternatief bestaat dat net zo duidelijk is, kies daar dan voor. Het is sowieso raadzaam terughoudend te zijn in het gebruik van uit het Engels geleende werkwoorden: lang niet iedereen kent ze.

Hieronder staat meer uitleg over de vervoeging van deze werkwoorden. Klik op het tabblad ‘Voorbeelden’ voor een lange lijst met Engelse werkwoorden en hun vervoeging.

Het type faxen - faxt - faxte - gefaxt

Werkwoorden van het type faxen zijn vergelijkbaar met een Nederlands werkwoord als beheksen. De Nederlandse werkwoordsuitgang komt direct achter de stam fax of beheks. Het is ik beheks - jij/hij behekst - behekste - behekst en dus ook ik fax - jij/hij faxt - faxte - gefaxt. Vormen als jij faxed of jij hebt gefaxed zijn nooit juist.

Het ezelsbruggetje van ’t kofschip (dat helpt bij het afleiden van de juiste verledentijdsvorm) werkt ook bij uit het Engels geleende werkwoorden. Ook na de klanken [sj] en [tsj] (meestal geschreven als sh en ch) volgt -t(e): jij/hij bruncht - brunchte - gebruncht en jij/hij smasht - smashte - gesmasht.

Het type racen - racet - racete - geracet

Dit type is vergelijkbaar met het vorige type, alleen is er nu een extra e in de vervoegingen nodig (race is de stam). Hij ract is namelijk niet goed herkenbaar en wordt ook niet goed uitgesproken. De e blijft dus staan in de vervoegingen: ik race - jij/hij racet - racete - geracet. Voor de verleden tijd is ook nu de ezelsbrug van ’t kofschip bruikbaar: de laatste klank van de stam is de stemloze [s]-klank. Dus racete - geracet is (los van de extra e na de c) vergelijkbaar met lessen - leste - gelest.

Het type streamen - streamt - streamde - gestreamd

Werkwoorden van het type streamen, zijn vergelijkbaar met Nederlandse werkwoorden als remmen. Net zoals het ik rem - jij/hij remt - remde - geremd is, is het ik stream - jij/hij streamt - streamde - gestreamd. En net zoals het is antwoorden - ik antwoord - jij/hij antwoordt - antwoordde - geantwoord, is het downloaden - ik download - jij/hij downloadt - downloadde - gedownload.

Het type timen - timet - timede - getimed

Dit type is vergelijkbaar met streamen, maar nu is er weer een extra e nodig. Jij timt is immers niet duidelijk; de eind-e is onmisbaar in de stam. Daarom is het timen - ik time - jij/hij timet - timede - getimed.

Dubbele medeklinker

Werkwoorden die in het Engels op een dubbele medeklinker eindigen, behouden die in het Nederlands als dat nodig is voor de uitspraak van de klinker die ervoor staat: baseballt - baseballde - gebaseballd (uitspraak lijkt op ‘bol’), passen - passte - gepasst (‘paas’), appen - appte - geappt (‘ep’).

Als de dubbele medeklinker niet bepalend is voor de uitspraak van de klinker in de stam, vervalt die volgens de officiële regels altijd: grilt - grilde - gegrild, strest - streste - gestrest. In de praktijk komen grillt - grillde - gegrilld en stresst - stresste - gestresst echter vaak voor. Veel taalgebruikers leggen namelijk een verband met de zelfstandige naamwoorden de grill en de stress, waar de l en de s wel verdubbeld worden.

Twee vervoegingen

Bij sommige woorden kan in de verleden tijd en het voltooid deelwoord zowel een d als een t voorkomen, omdat er twee uitspraken mogelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld zo bij bridgen, leasen en surfen: bridgede - gebridged én bridgete - gebridget zijn goed. Ook zijn leasede én leasete goed, net als surfde én surfte.

Alternatieve spelling

Bij sommige werkwoorden is naast de officiële spelling een alternatief gangbaar, dat ook goed te verdedigen is:

  • type barbecue(ë)n: officieel is het hele werkwoord met een extra ë, maar barbecuen is ook verdedigbaar
  • type grillen en stressen: volgens de officiële spelling is de verenkeling van de medeklinker in (ge)strest en grilde verplicht, maar (ge)stresst en grillde zijn ook verdedigbaar
  • type goog(e)len: de officiële spelling voegt (bijna) altijd een e voor -le(n) toe (googelen), maar googlen (uitgaan van de eigennaam Google) is ook verdedigbaar)
  • type leasen: de officiële spelling handhaaft de e in alle vervoegingen (hij leaset), maar hij least is ook verdedigbaar.

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail