De Nederlandse regels voor de werkwoordspelling zijn een vast systeem. Het uitgangspunt is dat je dit systeem ook consequent toepast op werkwoorden die zijn afgeleid van Engelse werkwoorden. 

Hieronder staat meer uitleg over de vervoeging van werkwoorden als faxen, racen, streamen, timen, grillen en leasen. Klik op het tabblad ‘Voorbeelden’ voor een lange lijst met Engelse werkwoorden en hun vervoeging.

Het type faxen - faxt - faxte - gefaxt

Werkwoorden van het type faxen zijn vergelijkbaar met een Nederlands werkwoord als beheksen. De Nederlandse werkwoordsuitgang komt direct achter de stam fax of beheks. Het is ik beheks - jij/hij behekst - behekste - behekst en dus ook ik fax - jij/hij faxt - faxte - gefaxt. Vormen als jij faxed of jij hebt gefaxed zijn nooit juist.

Het ezelsbruggetje van ’t kofschip (dat helpt bij het afleiden van de juiste verledentijdsvorm) werkt ook bij uit het Engels geleende werkwoorden. Ook na de klanken [sj] en [tsj] (meestal geschreven als sh en ch) volgt -t(e): jij/hij bruncht - brunchte - gebruncht en jij/hij smasht - smashte - gesmasht.

Het type racen - racet - racete - geracet

Dit type is vergelijkbaar met het vorige type, alleen is er nu een extra e in de vervoegingen nodig (race is de stam). Hij ract is namelijk niet goed herkenbaar en wordt ook niet goed uitgesproken. De e blijft dus staan in de vervoegingen: ik race - jij/hij racet - racete - geracet. Voor de verleden tijd is ook nu de ezelsbrug van ’t kofschip bruikbaar: de laatste klank van de stam is de stemloze [s]-klank. Dus racete - geracet is (los van de extra e na de c) vergelijkbaar met lessen - leste - gelest.

Het type streamen - streamt - streamde - gestreamd

Werkwoorden van het type streamen, zijn vergelijkbaar met Nederlandse werkwoorden als remmen. Net zoals het ik rem - jij/hij remt - remde - geremd is, is het ik stream - jij/hij streamt - streamde - gestreamd. En net zoals het is antwoorden - ik antwoord - jij/hij antwoordt - antwoordde - geantwoord, is het downloaden - ik download - jij/hij downloadt - downloadde - gedownload.

Het type timen - timet - timede - getimed

Dit type is vergelijkbaar met streamen, maar nu is er weer een extra e nodig. Jij timt is immers niet duidelijk; de eind-e is onmisbaar in de stam. Daarom is het timen - ik time - jij/hij timet - timede - getimed

Dubbele medeklinker

Werkwoorden die in het Engels op een dubbele medeklinker eindigen, behouden die in het Nederlands als dat nodig is voor de uitspraak van de klinker die ervoor staat: baseballt - baseballde - gebaseballd (uitspraak van -ball lijkt op ‘bol’), passen - passte - gepasst (‘paas’), appen - appte - geappt (‘ep’).

Als de dubbele medeklinker niet bepalend is voor de uitspraak van de klinker in de stam, vervalt die volgens de officiële regels altijd: grilt - grilde - gegrild, strest - streste - gestrest. In de praktijk komen grillt - grillde - gegrilld en stresst - stresste - gestresst echter vaak voor. Veel taalgebruikers leggen namelijk een verband met de zelfstandige naamwoorden de grill en de stress, waar de l en de s wel verdubbeld worden. Wat ons betreft zijn jij grillt de groente en ik voel me gestresst dan ook goed te verdedigen.

Twee vervoegingen

Bij sommige woorden kan in de verleden tijd en het voltooid deelwoord zowel een d als een t voorkomen, omdat er twee uitspraken mogelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld zo bij bridgen, leasen en surfen: bridgede - gebridged én bridgete - gebridget zijn goed. Ook zijn leasede én leasete goed, net als surfde én surfte.

Alternatieve spelling

Bij sommige werkwoorden is naast de officiële spelling een alternatief gangbaar, dat ook goed te verdedigen is:

  • type barbecue(ë)n: officieel is het hele werkwoord met een extra ë, maar barbecuen is ook verdedigbaar
  • type grillen en stressen: volgens de officiële spelling is de verenkeling van de medeklinker in (ge)strest en grilde verplicht, maar (ge)stresst en grillde zijn ook verdedigbaar
  • type goog(e)len: de officiële spelling voegt (bijna) altijd een e voor -le(n) toe (googelen), maar googlen (uitgaan van de eigennaam Google) is ook verdedigbaar)
  • type leasen: de officiële spelling handhaaft de e in alle vervoegingen (hij leaset), maar hij least is ook verdedigbaar

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Hieronder staat een lange lijst werkwoorden die zijn afgeleid van Engelse werkwoorden mét hun vervoeging. Aanvullingen zijn van harte welkom! Stuur ons gerust een mailtje.

werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
aanloggen zich aanmelden bij een netwerk via de computer ik log aan, jij/iem. logt aan logde aan, aangelogd
aanswitchen aanzetten ik switch aan, jij/iem. switcht aan switchte aan, aangeswitcht
accessen toegang krijgen tot (een bestand) ik access, jij/iem. accesst accesste, geaccesst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik acces, jij/iem. accest acceste, geaccest
acen een ace slaan ik ace, jij/iem. acet acete, geacet
acroturnen acrobatische turnoefeningen doen ik acroturn, jij/iem. acroturnt acroturnde, geacroturnd
acten optreden; fungeren ik act, jij/iem. act actte, geact
advancen vooruitgaan; promoten ik advance, jij/iem. advancet advancete, geadvancet
advertisen adverteren ik advertise, jij/iem. advertiset advertisede, geadvertised
aerobiccen oefeningen doen op (disco)muziek ik aerobic, jij/iem. aerobict aerobicte, geaerobict
afbitchen afsnauwen ik bitch af, jij/iem. bitcht af bitchte af, afgebitcht
afchecken controleren; nalopen aan de hand van een lijst ik check af, jij/iem. checkt af checkte af, afgecheckt
afkicken van een verslaving afkomen of proberen af te komen ik kick af, jij/iem. kickt af kickte af, afgekickt
afloggen zich afmelden bij een netwerk via de computer ik log af, jij/iem. logt af logde af, afgelogd
afmixen samenvoegen tot de definitieve mix ik mix af, jij/iem. mixt af mixte af, afgemixt
aftanken de brandstoftank helemaal volgooien ik tank af, jij/iem. tankt af tankte af, afgetankt
aftapen afplakken ik tape af, jij/iem. tapet af tapete af, afgetapet
afteren naar een afterparty gaan ik after, jij/iem. aftert afterde, geafterd
aftesten na een test afkeuren ik test af, jij/iem. test af testte af, afgetest
aftrainen trainingsintensiteit geleidelijk afbouwen ik train af, jij/iem. traint af trainde af, afgetraind
airboarden zich voortbewegen op een soort opblaasbare slee of staande op een luchtkussenvoertuig dat de vorm heeft van een plank ik airboard, jij/iem. airboardt airboardde, geairboard
airbrushen kleuren met een verfpistool ik airbrush, jij/iem. airbrusht airbrushte, geairbrusht
alerten attenderen ik alert, jij/iem. alert alertte, gealert
allrounden veelzijdig zijn; (bij schaatsen) deelnemen aan wedstrijden over zowel korte als lange afstanden ik allround, jij/iem. allroundt allroundde, geallround
ambushmarketen verkoopevenementen houden op plaatsen waar de doelgroep komt ik ambushmarket, jij/iem. ambushmarket ambushmarkette, geambushmarket
appealen een beroep doen op ik appeal, jij/iem. appealt appealde, geappeald
appeasen zoethouden; conflicten vermijden ik appease, jij/iem. appeast appeasde, geappeasd
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik appease, jij/iem. appeaset appeasede, geappeased
appen whatsappen; een app gebruiken ik app, jij/iem. appt appte, geappt
approven goedkeuren; aanbevelen ik approve, jij/iem. approvet approvede, geapproved
aquafitnessen gymnastische oefeningen in het water doen ik aquafitness, jij/iem. aquafitnesst aquafitnesste, geaquafitnesst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik aquafitnes, jij/iem. aquafitnest aquafitneste, geaquafitnest
aquajoggen loopoefeningen in het water doen ik aquajog, jij/iem. aquajogt aquajogde, geaquajogd
aquaplanen slippen; waterskiën ik aquaplane, jij/iem. aquaplanet aquaplanede, geaquaplaned
aquarobiccen aan lichaamsbeweging doen in het water ik aquarobic, jij/iem. aquarobict aquarobicte, geaquarobict
assemblen in elkaar zetten; omzetten in binaire taal ik assemble, jij/iem. assemblet assemblede, geassembled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: assembelen ik assembel, jij/iem. assembelt assembelde, geassembeld
assignen toekennen, toewijzen ik assign, jij/iem. assignt assignde, geassignd
assisten een medespeler de bal toespelen zodat hij kan scoren ik assist, jij/iem. assist assistte, geassist
atb'en mountainbiken ik atb, jij/iem. atb't atb'de, ge-atb'd
atkinsen het dieet van Atkins volgen ik atkins, jij/iem. atkinst atkinste, geatkinst
attachen aanhechten, bijvoegen ik attach, jij/iem. attacht attachte, geattacht
audiofucken audiobestanden manipuleren ik audiofuck, jij/iem. audiofuckt audiofuckte, geaudiofuckt
auditen de organisatie van een bedrijf kritisch doorlichten ik audit, jij/iem. audit auditte, geaudit
autocrossen deelnemen aan een terreinwedstrijd voor auto's ik autocross, jij/iem. autocrosst autocrosste, geautocrosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik autocros, jij/iem. autocrost autocroste, geautocrost
autodaten een auto delen ik autodate, jij/iem. autodatet autodatete, geautodatet
autodialen automatisch contact maken ik autodial, jij/iem. autodialt autodialde, geautodiald
autoracen meedoen aan een snelheidswedstrijd voor auto's ik autorace, jij/iem. autoracet autoracete, geautoracet
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
babysitten oppassen ik babysit, jij/iem. babysit babysitte, gebabysit
backbouncen terugsturen ik backbounce, jij/iem. backbouncet backbouncete, gebackbouncet
backcasten terugredeneren vanuit de toekomst ik backcast, jij/iem. backcast backcastte, gebackcast
backen als back spelen; steun geven; muzikaal begeleiden ik back, jij/iem. backt backte, gebackt
backfiren een averechts effect hebben iets/het backfiret iets/het backfirede, gebackfired
backflippen een salto achterover maken; een URL in een persoonlijk profiel opslaan ik backflip, jij/iem. backflipt backflipte, gebackflipt
backloaden afhandelen ik backload, jij/iem. backloadt backloadde, gebackload
backmasken boodschappen zo verbergen op muziekdragers dat ze alleen achterstevoren afgespeeld te horen zijn ik backmask, jij/iem. backmaskt backmaskte, gebackmaskt
backpacken met een rugzak reizen ik backpack, jij/iem. backpackt backpackte, gebackpackt
backspacen de laatst getypte tekens wissen ik backspace, jij/iem. backspacet backspacete, gebackspacet
backspinnen terugwaarts draaien ik backspin, jij/iem. backspint backspinde, gebackspind
backtracken terugbladeren ik backtrack, jij/iem. backtrackt backtrackte, gebacktrackt
back-uppen een reservekopie maken ik back-up, jij/iem. back-upt back-upte, geback-upt
badgen van een badge voorzien ik badge, jij/iem. badget badgete/ badgede, gebadget/ gebadged
badmintonnen badminton spelen ik badminton, jij/iem. badmintont badmintonde, gebadmintond
bandyen een soort van ijshockey beoefenen ik bandy, jij/iem. bandyt bandyde, gebandyd
bankswitchen tussen geheugenbanken schakelen ik bankswitch, jij/iem. bankswitcht bankswitchte, gebankswitcht
bannen toegang tot een internetforum o.i.d. verbieden ik ban, jij bant bande, geband
barbecuen vlees roosteren ik barbecue, jij/iem. barbecuet barbecuede, gebarbecued
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: barbecueën ik barbecue, jij/iem. barbecuet barbecuede, gebarbecued
barebacken anale seks hebben zonder condoom ik bareback, jij/iem. barebackt barebackte, gebarebackt
bargainhunten koopjesjagen ik bargainhunt, jij/iem. bargainhunt bargainhuntte, gebargainhunt
barteren ruilhandel bedrijven ik barter, jij/iem. bartert barterde, gebarterd
baseballen honkballen ik baseball, jij/iem. baseballt baseballde, gebaseballd
basejumpen parachutespringen vanaf een hoog gebouw ik basejump, jij/iem. basejumpt basejumpte, gebasejumpt
basen gekookte cocaïne roken ik base, jij/iem. baset basede, gebased
bashen de grond in boren ik bash, jij/iem. basht bashte, gebasht
basketballen basketbal spelen ik basketbal, jij/iem. basketbalt basketbalde, gebasketbald
batchen groeperen; pakketteren ik batch, jij/iem. batcht batchte, gebatcht
battlen vechten, met name schijnvechten op hiphopmuziek ik battle, jij/iem. battlet battlede, gebattled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: battelen ik battel, jij/iem. battelt battelde, gebatteld
batten de bal slaan bij cricket ik bat, jij/iem. bat batte, gebat
bbq'en barbecuen ik bbq, jij/iem. bbq't bbq'de, ge-bbq'd
bcc'en een 'onzichtbare' kopie van een mail sturen ik bcc, jij/iem. bcc't bcc'de, ge-bcc'd
beachen strandvolleybal spelen ik beach, jij/iem. beacht beachte, gebeacht
beachsocceren strandvoetballen ik beachsoccer, jij/iem. beachsoccert beachsoccerde, gebeachsoccerd
beachvolleyballen strandvolleybal spelen ik beachvolleybal, jij/iem. beachvolleybalt beachvolleybalde, gebeachvolleybald
beachvolleyen strandvolleybal spelen ik beachvolley, jij/iem. beachvolleyt beachvolleyde, gebeachvolleyd
beamen uitstralen; projecteren (met een beamer) ik beam, jij/iem. beamt beamde, gebeamd
beatboxen muziek maken met behulp van een drummachine, ik beatbox, jij/iem. beatboxt beatboxte, gebeatboxt
beatdancen dansen op beatmuziek ik beatdance, jij/iem. beatdancet beatdancete, gebeatdancet
beaten een speciaal begeleidingsritme maken ik beat, jij/iem. beat beatte, gebeat
beatjugglen scratchen op de beat van de muziek ik beatjuggle, jij/iem. beatjugglet beatjugglede, gebeatjuggled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: beatjuggelen ik beatjuggel, jij/iem. beatjuggelt beatjuggelde, gebeatjuggeld
beboppen dansen op bebopmuziek ik bebop, jij/iem. bebopt bebopte, gebebopt
benchmarken prestaties vergelijken ik benchmark, jij/iem. benchmarkt benchmarkte, gebenchmarkt
biken fietsen ik bike, jij/iem. biket bikete, gebiket
bikepoolen samen fietsen in verband met de veiligheid ik bikepool, jij/iem. bikepoolt bikepoolde, gebikepoold
billboarden adverteren op billboards; sponsors vermelden ik billboard, jij/iem. billboardt billboardde, gebillboard
billen in rekening brengen ik bill, jij/iem. billt billde, gebilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik bil, jij/iem. bilt jij/iem. bilde, gebild
bingen (uitspraak 'bingen'): opzoeken met de zoekmachine Bing ik bing, jij/iem. bingt bingde, gebingd
bingen (uitspraak 'bin(d)zjen'): veel drinken, veel afleveringen kijken etc. ik binge, jij/iem. binget bingede, gebinged
bingeviewen veel afleveringen van een serie kijken ik bingeview, jij/iem. bingeviewt bingeviewde, gebingeviewd
bingewatchen veel afleveringen van een serie kijken ik bingewatch, jij/iem. bingewatcht bingewatchte, gebingewatcht
bingoën bingo spelen ik bingo, jij/iem. bingoot bingode, gebingood
birdwatchen vogels observeren, vogelen ik birdwatch, jij/iem. birdwatcht birdwatchte, gebirdwatcht
bitchen snauwen, katten ik bitch, jij/iem. bitcht bitchte, gebitcht
bitchslappen iemand die buiten zinnen is slaan of anderszins tot de orde roepen ik bitchslap, jij/iem. bitchslapt bitchslapte, gebitchslapt
bitmappen een afbeelding als bitmap opslaan ik bitmap, jij/iem. bitmapt bitmapte, gebitmapt
bittorrenten gegevens uitwisselen via internet ik bittorrent, jij/iem. bittorrent bittorrentte, gebittorrent
blackberryen communiceren met een blackberry ik blackberry, jij/iem. blackberryt blackberryde, geblackberryd
blackjacken blackjack spelen ik blackjack, jij/iem. blackjackt blackjackte, geblackjackt
blacklisten op een zwarte lijst zetten ik blacklist, jij/iem. blacklist blacklistte, geblacklist
blackmailen chanteren ik blackmail, jij/iem. blackmailt blackmailde, geblackmaild
black-outen concentratie verliezen; (van apparaten) op zwart gaan ik black-out, jij/iem. black-out black-outte, geblack-out
blamen de schuld geven aan ik blame, jij/iem. blamet blamede, geblamed
blanken een signaal tijdelijk onderbreken ik blank, jij/iem. blankt blankte, geblankt
bleachen bleken, bijv. tanden of kleding ik bleach, jij/iem. bleacht bleachte, gebleacht
blenden fijnmaken in een blender ik blend, jij/iem. blendt blendde, geblend
blenderen fijnmaken in een blender ik blender, jij/iem. blendert blenderde, geblenderd
blingen versieren met glitters ik bling, jij/iem. blingt blingde, geblingd
blocken blokkeren ik block, jij/iem. blockt blockte, geblockt
bloggen een weblog bijhouden ik blog, jij/iem. blogt blogde, geblogd
bloghoppen van weblog naar weblog surfen ik bloghop, jij/iem. bloghopt bloghopte, gebloghopt
blooperen de mist in gaan, een flater slaan ik blooper, jij/iem. bloopert blooperde, geblooperd
blowen een joint roken ik blow, jij/iem. blowt blowde, geblowd
bluesrocken muziek met blues- en rock-'n-roll-invloeden maken ik bluesrock, jij/iem. bluesrockt bluesrockte, gebluesrockt
blunderen een blunder begaan ik blunder, jij/iem. blundert blunderde, geblunderd
blurren digitaal beeld of elementen daarvan uitwissen of vervagen ik blur, jij/iem. blurt blurde, geblurd
boarden aan boord gaan ik board, jij/iem. boardt boardde, geboard
boardsurfen surfen met een board ik boardsurf, jij/iem. boardsurft boardsurfte/ boardsurfde, geboardsurft/ geboardsurfd
bobben in een bobslee rijden; niet-beschonken chauffeuren ik bob, jij/iem. bobt bobde, gebobd
bodyboarden op de buik op een soort surfplankje door de golven varen ik bodyboard, jij/iem. bodyboardt bodyboardde, gebodyboard
bodybuilden aan bodybuilding doen ik bodybuild, jij/iem. bodybuildt bodybuildde, gebodybuild
bodychecken een schouderduw geven (bij ijshockey) ik bodycheck, jij/iem. bodycheckt bodycheckte, gebodycheckt
bodypainten het lichaam beschilderen ik bodypaint, jij/iem. bodypaint bodypaintte, gebodypaint
bodypumpen fitnessen met gewichten op muziek ik bodypump, jij/iem. bodypumpt bodypumpte, gebodypumpt
bodyshamen bekritiseren of vernederen d.m.v. opmerkingen over iemands lichaam ik bodyshame, jij/iem. bodyshamet bodyshamede, gebodyshamed
bodyshapen lichaams- en spieroefeningen doen ik bodyshape, jij/iem. bodyshapet bodyshapete, gebodyshapet
bodyshoppen werkkrachten inhuren ik bodyshop, jij/iem. bodyshopt bodyshopte, gebodyshopt
bodysurfen zich aan een grote vlieger door het water laten slepen ik bodysurf, jij/iem. bodysurft bodysurfte/ bodysurfde, gebodysurft/ gebodysurfd
boerengolfen boerengolf spelen ik boerengolf, jij/iem. boerengolft boerengolfte/ boerengolfde, geboerengolft/ geboerengolfd
bogglen het spel Boggle spelen ik boggle, jij/iem. bogglet bogglede, geboggled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: boggelen ik boggel, jij/iem. boggelt boggelde, geboggeld
bomchecken controleren op de aanwezigheid van bommen ik bomcheck, jij/iem. bomcheckt bomcheckte, gebomcheckt
bookbuilden aandelen plaatsen ik bookbuild, jij/iem. bookbuildt bookbuildde, gebookbuild
bookmarken het adres van een internetpagina als favoriet opslaan ik bookmark, jij/iem. bookmarkt bookmarkte, gebookmarkt
boomen sterk toenemen iets/het aantal boomt iets/het aantal boomde, geboomd
boosten omhoogjagen, stimuleren ik boost, jij/iem. boost boostte, geboost
booten een computer opstarten ik boot, jij/iem. boot bootte, geboot
bootleggen een illegale muziekopname maken ik bootleg, jij/iem. bootlegt bootlegde, gebootlegd
borstcrawlen borstcrawl zwemmen ik borstcrawl, jij/iem. borstcrawlt borstcrawlde, geborstcrawld
botoxen een behandeling met botox geven ik botox, jij/iem. botoxt botoxte, gebotoxt
boulderen zonder hulpmiddelen bergbeklimmen ik boulder, jij/iem. bouldert boulderde, geboulderd
bouncen terugsturen naar de afzender; bij dansen veren op de voeten ik bounce, jij/iem. bouncet bouncete, gebouncet
bowlen bowling spelen; de bal naar de batsman gooien ik bowl, jij/iem. bowlt bowlde, gebowld
boycotten uitsluiten, uit protest niet meedoen aan ik boycot, jij/iem. boycot boycotte, geboycot
brainstormen proberen ideeën te krijgen ik brainstorm, jij/iem. brainstormt brainstormde, gebrainstormd
braintrainen de hersenen in conditie houden met puzzels en spellen ik braintrain, jij/iem. braintraint braintrainde, gebraintraind
brainwashen hersenspoelen ik brainwash, jij/iem. brainwasht brainwashte, gebrainwasht
branddaten elkaar ontmoeten op grond van gedeelde merkvoorkeuren ik branddate, jij/iem. branddatet branddatete, gebranddatet
branden een merknaam exploiteren ik brand, jij/iem. brandt brandde, gebrand
breakdancen op een acrobatische manier dansen ik breakdance, jij/iem. breakdancet breakdancete, gebreakdancet
breaken (bij tennis) een game winnen terwijl de ander serveert; breakdancen ik break, jij/iem. breakt breakte, gebreakt
bridgen bridge spelen ik bridge, jij/iem. bridget bridgete/ bridgede, gebridget/ gebridged
briefen instrueren ik brief, jij/iem. brieft briefte/ briefde, gebrieft/ gebriefd
broadcasten uitzenden ik broadcast, jij/iem. broadcast broadcastte, gebroadcast
browsen met een browser bekijken, bladeren ik browse, jij/iem. browst browsde/ browste, gebrowsd/ gebrowst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik browse, jij/iem. browset browsede/ browsete, gebrowsed/ gebrowset
brunchen een ontbijt-lunch gebruiken ik brunch, jij/iem. bruncht brunchte, gebruncht
brushen föhnen, borstelen ik brush, jij/iem. brusht brushte, gebrusht
bubblen dansen op raggamuffin ik bubble, jij/iem. bubblet bubblede, gebubbled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: bubbelen ik bubbel, jij/iem. bubbelt bubbelde, gebubbeld
bubblyen een audiobericht plaatsen op Bubbly ik bubbly, jij/iem. bubblyt bubblyde, gebubblyd
buggen afluisteren ik bug, jij/iem. bugt bugde, gebugd
builden bouwen (van software) ik build, jij/iem. buildt buildde, gebuild
builderen hoge gebouwen beklimmen als sport ik builder, jij/iem. buildert builderde, gebuilderd
bulldozeren met een bulldozer eropaf gaan; over iets/iemand heen walsen ik bulldozer, jij/iem. bulldozert bulldozerde, gebulldozerd
bullyen afkatten, kleineren ik bully, jij/iem. bullyt bullyde, gebullyd
bumpen botsen ik bump, jij/iem. bumpt bumpte, gebumpt
bumpersurfen meerijden op de achterbumper van een voertuig ik bumpersurf, jij/iem. bumpersurft bumpersurfte/ bumpersurfde, gebumpersurft/ gebumpersurfd
bungeejumpen van een hoogte af springen met een elastiek om je voeten ik bungeejump, jij/iem. bungeejumpt bungeejumpte, gebungeejumpt
butcheren afslachten ik butcher, jij/iem. butchert butcherde, gebutcherd
buyen kopen ik buy, jij/iem. buyt buyde, gebuyd
buzzen een zoemend geluid maken; oproepen via een buzzer ik buzz, jij/iem. buzzt buzzde, gebuzzd
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik buz, jij/iem. buzt buzde, gebuzd
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
cachen in een cachegeheugen opslaan ik cache, jij/iem. cachet cachete, gecachet
cakewalken danspassen maken; een soort hindernisbaan afleggen ik cakewalk, jij/iem. cakewalkt cakewalkte, gecakewalkt
callen opvragen, opeisen (beursterm) ik call, jij/iem. callt callde, gecalld
cammen met een videocamera of webcam opnames maken ik cam, jij/iem. camt camde, gecamd
campaignen campagne voeren ik campaign, jij/iem. campaignt campaignde, gecampaignd
campen in een computerspel op dezelfde plaats blijven afwachten ik camp, jij/iem. campt campte, gecampt
cancelen afzeggen, annuleren ik cancel, jij/iem. cancelt cancelde, gecanceld
canvassen werven ik canvas, jij/iem. canvast canvaste, gecanvast
cappen met een cap bedekken, een tv-beeld als bestand opslaan om het te kunnen bewerken ik cap, jij/iem. capt capte, gecapt
capturen (beeld of geluid) in een ander formaat of op een ander apparaat overzetten ik capture, jij/iem. capturet capturede, gecaptured
caravannen met de caravan eropuit gaan ik caravan, jij/iem. caravant caravande, gecaravand
carboncopyen (zie cc'en) een kopie opsturen aan ik carboncopy, jij/iem. carboncopyt carboncopyde, gecarboncopyd
cardiofitnessen een vorm van fitness doen die gericht is op de verbetering van de conditie van hart en bloedvaten ik cardiofitness, jij/iem. cardiofitnesst cardiofitnesste, gecardiofitnesst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik cardiofitnes, jij/iem. cardiofitnest cardiofitneste, gecardiofitnest
carjacken een auto stelen terwijl de bestuurder erin zit ik carjack, jij/iem. carjackt carjackte, gecarjackt
carpoolen samen met anderen in een auto forensen ik carpool, jij/iem. carpoolt carpoolde, gecarpoold
carrotmobben als groep consumenten bedrijven tegen elkaar laten opbieden in 'eerlijke' en groene productiewijze en dienstverlening ik carrotmob, jij/iem. carrotmobt carrotmobde, gecarrotmobd
carven skiën met carveski's, schaatsen met carveschaatsen ik carve, jij/iem. carvet carvede, gecarved
cashen geld incasseren ik cash, jij/iem. casht cashte, gecasht
casten iemand uitkiezen voor een bepaalde toneel- of filmrol ik cast, jij/iem. cast castte, gecast
catchen achtervanger zijn; catch-as-catch-can vechten ik catch, jij/iem. catcht catchte, gecatcht
cateren de catering verzorgen ik cater, jij/iem. catert caterde, gecaterd
cc'en een kopie opsturen aan ik cc, jij/iem. cc't cc'de, ge-cc'd
centeren de bal naar het doelgebied schoppen ik center, jij/iem. centert centerde, gecenterd
challengen uitdagen; een uitdaging vormen ik challenge, jij/iem. challenget challengede, gechallenged
changen geld wisselen; veranderen ik change, jij/iem. changet changede, gechanged
channelen via een bepaald kanaal geleiden ik channel, jij/iem. channelt channelde, gechanneld
channelhoppen zappen, 'kanaalzwemmen' ik channelhop, jij/iem. channelhopt channelhopte, gechannelhopt
chargen beschuldigen, in rekening brengen ik charge, jij/iem. charget chargede, gecharged
charteren voor transport afhuren, regelen ik charter, jij/iem. chartert charterde, gecharterd
chasen nazitten, achternajagen ik chase, jij/iem. chaset chasete, gechaset
chatten rechtstreeks online tekstberichten uitwisselen ik chat, jij/iem. chat chatte, gechat
cheaten valsspelen ik cheat, jij/iem. cheat cheatte, gecheat
checken vergelijken, natrekken ik check, jij/iem. checkt checkte, gecheckt
cherrypicken voor eigen voordeel alleen wat goed of gunstig is kiezen of noemen ik cherrypick, jij/iem. cherrypickt cherrypickte, gecherrypickt
chillen zich ontspannen ik chill, jij/iem. chillt chillde, gechilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik chil, jij/iem. chilt childe, gechild
chimpen digitale foto's beoordelen ik chimp, jij/iem. chimpt chimpte, gechimpt
chippen met een golfclub slaan; met de chipknip betalen; van een chip voorzien ik chip, jij/iem. chipt chipte, gechipt
chiptunen prestaties van een automotor verbeteren door elektronische instellingen te veranderen ik chiptune, jij/iem. chiptunet chiptunede, gechiptuned
choken de choke gebruiken; blokkeren ik chook, jij/iem. chookt chookte, gechookt
choppen versnipperen ik chop, jij/iem. chopt chopte, gechopt
chunken in hanteerbare stukken verdelen ik chunk, jij/iem. chunkt chunkte, gechunkt
churnen (beursterm) zo veel mogelijk transacties uitvoeren op de rekening van een klant ik churn, jij/iem. churnt churnde, gechurnd
claimen vorderen; beweren ik claim, jij/iem. claimt claimde, geclaimd
clashen botsen; in conflict komen ik clash, jij/iem. clasht clashte, geclasht
cleanen schoonmaken ik clean, jij/iem. cleant cleande, gecleand
cleansen reinigen, zuiveren ik cleanse, jij/iem. cleanst cleansde, gecleansd
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik cleanse, jij/iem. cleanset jij/iem. cleansede, gecleansed
clearen schoonmaken; leegmaken, ontruimen; vereffenen ik clear, jij/iem. cleart clearde, gecleard
clicken een koerswinst veiligstellen ik click, jij/iem. clickt clickte, geclickt
clippen met een clip vastmaken; een geluidssignaal bewerken ik clip, jij/iem. clipt clipte, geclipt
closen een zakentransactie afsluiten; dicht tegen elkaar aan dansen ik close, jij/iem. closet closede, geclosed
clubben uitgaansgelegenheden bezoeken ik club, jij/iem. clubt clubde, geclubd
clubhousen op clubhousemuziek dansen; de app Clubhouse gebruiken ik clubhouse, jij/iem. clubhoust clubhouste/ clubhousde, geclubhoust/ geclubhousd
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik clubhouse, jij/iem. clubhouset clubhousete/ clubhousede, geclubhouset/ geclubhoused
clusteren groeperen, rangschikken ik cluster, jij/iem. clustert clusterde, geclusterd
clutchen de koppeling van een auto bedienen ik clutch, jij/iem. clutcht clutchte, geclutcht
coachen begeleiden ik coach, jij/iem. coacht coachte, gecoacht
coaten van een deklaag voorzien ik coat, jij/iem. coat coatte, gecoat
cocoonen je binnenshuis ontspannen ik cocoon, jij/iem. cocoont cocoonde, gecocoond
cocounselen in tweetallen psychotherapie aanbieden/ondergaan ik cocounsel, jij/iem. cocounselt cocounselde, gecocounseld
Ook juist: co-counselen ik co-counsel, jij/iem. co-counselt co-counselde, geco-counseld
coden in code schrijven (bijv. xml-code) ik code, jij/iem. codet codede, gecoded
co-hosten medepresenteren ik co-host, jij/iem. co-host co-hostte, geco-host
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: cohosten ik cohost, jij/iem. cohost cohostte, gecohost
Ook juist: co-hosten ik co-host, jij/iem. co-host co-hostte, geco-host
collectcallen via collect call bellen ik collectcall, jij/iem. collectcallt collectcallde, gecollectcalld
combatten strijden ik combat, jij/iem. combat combatte, gecombat
combinen combineren ik combine, jij/iem. combinet combinede, gecombined
comebacken terugkeren ik comeback, jij/iem. comebackt comebackte, gecomebackt
zich committen zich inzetten voor ik commit me, jij/iem. commit je/zich committe je/zich, gecommit
commuten voor het werk geregeld naar verschillende landen reizen, forenzen ik commute, jij/iem. commutet commutete, gecommutet
competen rivaliseren, strijden ik compete, jij/iem. competet competete, gecompetet
compilen gegevens verzamelen ik compile, jij/iem. compilet compilede, gecompiled
computeren met de computer werken/spelen ik computer, jij/iem. computert computerde, gecomputerd
conferencen vergaderen ik conference, jij/iem. conferencet conferencete, geconferencet
connecten verbinden ik connect, jij/iem. connect connectte, geconnect
contacten contact opnemen met ik contact, jij/iem. contact contactte, gecontact
controllen uitgaven beheren ik control, jij/iem. controlt controlde, gecontrold
copen ermee kunnen omgaan ik cope, jij/iem. copet copete, gecopet
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik coop, jij/iem. coopt coopte, gecoopt
co-producen in co-productie maken ik co-produce, jij/iem. co-producet co-producete, geco-producet
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: coproducen ik coproduce, jij/iem. coproducet coproducete, gecoproducet
copyen kopiëren ik copy, jij/iem. copyt copyde, gecopyd
copy-pasten tekst selecteren, kopiëren en plakken ik copy-paste, jij/iem. copy-pastet copy-pastete, gecopy-pastet
copywriten tekstschrijven ik copywrite, jij/iem. copywritet copywritete, gecopywritet
corneren een hoekschop/-bal nemen, proberen controle te krijgen over de prijsvorming door veel goederen of effecten aan te kopen ik corner, jij/iem. cornert cornerde, gecornerd
cosourcen een functie laten uitvoeren door zowel een eigen medewerker als een externe, ik cosource, jij/iem. cosourcet cosourcete, gecosourcet
Ook goed: co-sourcen ik co-source, jij/iem. co-sourcet jij/iem. co-sourcete, geco-sourcet
couchsurfen tijdens een reis bij particulieren overnachten ik couchsurf, jij/iem. couchsurft couchsurfte/ couchsurfde, gecouchsurft/ gecouchsurfd
counselen door psychosociale therapie begeleiden ik counsel, jij/iem. counselt counselde, gecounseld
counteren daadkrachtig reageren op; een snelle tegenaanval doen; ongedaan maken ik counter, jij/iem. countert counterde, gecounterd
coveren journalistiek verslaan; een nieuwe versie van een oud lied maken ik cover, jij/iem. covert coverde, gecoverd
cracken inbreken in een computersysteem ik crack, jij/iem. crackt crackte, gecrackt
crashen neerstorten; verongelukken; vastlopen, uitvallen; ineenzakken; (onverwacht) langskomen/komen logeren ik crash, jij/iem. crasht crashte, gecrasht
craven hunkeren ik crave, jij/iem. cravet cravede, gecraved
crawlen met de crawlslag zwemmen ik crawl, jij/iem. crawlt crawlde, gecrawld
creamen room toevoegen; verslaan; besmeuren ik cream, jij/iem. creamt creamde, gecreamd
crediten bijschrijven op een rekening ik credit, jij/iem. credit creditte, gecredit
cricketen cricket spelen ik cricket, jij/iem. cricket crickette, gecricket
croonen ongearticuleerd zingen ik croon, jij/iem. croont croonde, gecroond
croqueten croquet spelen ik croquet, jij/iem. croquet croquette, gecroquet
crossdressen kleren van het andere geslacht dragen ik crossdress, jij/iem. crossdresst crossdresste, gecrossdresst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik crossdres, jij/iem. crossdrest crossdreste, gecrossdrest
crossen veldrijden; hard rijden; doorkruisen ik cross, jij/iem. crosst crosste, gecrosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik cros, jij/iem. crost croste, gecrost
crosslinken naar elkaar linken ik crosslink, jij/iem. crosslinkt crosslinkte, gecrosslinkt
crossposten naar elkaar posten ik crosspost, jij/iem. crosspost crosspostte, gecrosspost
crosssellen o.a. aanvullende producten verkopen aan bestaande klant ik crosssell, jij/iem. crosssellt crosssellde, gecrossselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik crosssel, jij/iem. crossselt crossselde, gecrossseld
crowdfunden financieren met via oproepen verzamelde kleinere (particuliere) bijdragen ik crowdfund, jij/iem. crowdfundt crowdfundde, gecrowdfund
crowdsourcen een willekeurige groep individuen raadplegen over een bepaald onderwerp ik crowdsource, jij/iem. crowdsourcet crowdsourcete, gecrowdsourcet
crowdsurfen zich liggend over de handen van een mensenmassa laten verplaatsen ik crowdsurf, jij/iem. crowdsurft crowdsurfte/ crowdsurfde, gecrowdsurft/ gecrowdsurfd
cruisen een cruise maken; de stad doorkruisen; een minnaar zoeken ik cruise, jij/iem. cruist cruisde/ cruiste, gecruisd/ gecruist
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik cruise, jij/iem. cruiset jij/iem. cruisede/ cruisete, gecruised/ gecruiset
crunchen fijnstampen; kraken; buikspieroefeningen doen ik crunch, jij/iem. cruncht crunchte, gecruncht
crushen fijnmaken ik crush, jij/iem. crusht crushte, gecrusht
cuckolden een relatie hebben waarin een vrouw vreemdgaat met toestemming van haar man ik cuckold, jij/iem. cuckoldt cuckoldde, gecuckold
cuen regieaanwijzingen geven ik cue, jij/iem. cuet cuede, gecued
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: cueën ik cue, jij/iem. cuet cuede, gecued
cummen ejaculeren ik cum, jij/iem. cumt cumde, gecumd
cumswappen tongzoenen met zaad ik cumswap, jij/iem. cumswapt cumswapte, gecumswapt
curlen aan curling doen ik curl, jij/iem. curlt curlde, gecurld
customizen aanpassen aan de wensen van de consument ik customize, jij/iem. customizet customizede, gecustomized
cutten filmbeelden snijden en plakken ik cut, jij/iem. cut cutte, gecut
cutteren baggeren met een snijkopzuiger ik cutter, jij/iem. cuttert cutterde, gecutterd
cybersquatten merknamen registreren en verkopen ik cybersquat, jij/iem. cybersquat cybersquatte, gecybersquat
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
daggeren een expliciet seksuele dans doen ik dagger, jij/iem. daggert daggerde, gedaggerd
darten darts spelen ik dart, jij/iem. dart dartte, gedart
dashen wegrennen ik dash, jij/iem. dasht dashte, gedasht
databasen in een gegevensbestand opslaan ik database, jij/iem. databaset databasete, gedatabaset
datacasten databestanden (beeld, geluid, tekst) uitzenden via een netwerk ik datacast, jij/iem. datacast datacastte, gedatacast
daten uitgaan met, een relatie hebben met ik date, jij/iem. datet datete, gedatet
daterapen verkrachten na een afspraakje, ik daterape, jij/iem. daterapet daterapet, gedaterapet
daytraden effecten in- en verkopen op dezelfde dag ik daytrade, jij/iem. daytradet daytradede, gedaytraded
deadliften gewichtheffen in één beweging ik deadlift, jij/iem. deadlift deadliftte, gedeadlift
dealen (drugs) verkopen, omgaan met ik deal, jij/iem. dealt dealde, gedeald
debaten discussiëren ik debate, jij/iem. debatet debatete, gedebatet
debriefen na een (militaire) missie psychologische ondersteuning bieden ik debrief, jij/iem. debrieft debriefte/ debriefde, gedebrieft/ gedebriefd
debuggen fouten in een computerprogramma opsporen ik debug, jij/iem. debugt debugde, gedebugd
debunken ontmaskeren, demythologiseren ik debunk, jij/iem. debunkt debunkte, gedebunkt
decoden decoderen ik decode, jij/iem. decodet decodede, gedecoded
decrypten decoderen ik decrypt, jij/iem. decrypt decryptte, gedecrypt
deejayen als deejay optreden ik deejay, jij/iem. deejayt deejayde, gedeejayd
deeplinken direct naar een bepaalde pagina linken ik deeplink, jij/iem. deeplinkt deeplinkte, gedeeplinkt
deepthroaten diep pijpen ik deepthroat, jij/iem. deepthroat deepthroatte, gedeepthroat
defacen (bijv. websites) ontsieren, bekladden ik deface, jij/iem. defacet defacete, gedefacet
defrienden contacten schrappen uit een online vriendennetwerk ik defriend, jij/iem. defriendt defriendde, gedefriend
de-icen van ijs ontdoen (bijv. bij vliegtuigen) ik de-ice, jij/iem. de-icet de-icete, gede-icet
delayen vertragen ik delay, jij/iem. delayt delayde, gedelayd
deleten wissen ik delete, jij/iem. deletet deletete, gedeletet
deleveragen investeringen van hun hefboomwerking ontdoen ik deleverage, jij/iem. deleveraget deleveragede, gedeleveraged
delisten terugtrekken ik delist, jij/iem. delist delistte, gedelist
deployen software installeren ik deploy, jij/iem. deployt deployde, gedeployd
designen ontwerpen ik design, jij/iem. designt designde, gedesignd
desktoppublishen opmaken op de computer ik desktoppublish, jij/iem. desktoppublisht desktoppublishte, gedesktoppublisht
detoxen ontgiften, ontslakken ik detox, jij/iem. detoxt detoxte, gedetoxt
developen ontwikkelen ik develop, jij/iem. developt developte, gedevelopt
dialen bellen ik dial, jij/iem. dialt dialde, gediald
didgeridooën op een didgeridoo spelen ik didgeridoo, jij/iem. didgeridoot didgeridoode, gedidgeridood
digesten verteren; verwerken ik digest, jij/iem. digest digestte, gedigest
diggen begrijpen ik dig, jij/iem. digt digde, gedigd
digidaten via het internet daten ik digidate, jij/iem. digidatet digidatete, gedigidatet
dimmen dempen; zich inhouden ik dim, jij/iem. dimt dimde, gedimd
dinchen een lunch-diner gebruiken ik dinch, jij/iem. dincht dinchte, gedincht
dippen een minder goede tijd doormaken ik dip, jij/iem. dipt dipte, gedipt
directmailen mogelijke klanten aanschrijven ik directmail, jij/iem. directmailt directmailde, gedirectmaild
directmarketen direct verkopen ik directmarket, jij/iem. directmarket directmarkette, gedirectmarket
directsellen direct verkopen ik directsell, jij/iem. directsellt directsellde, gedirectselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik directsel, jij/iem. directselt directselde, gedirectseld
disablen onmogelijk maken ik disable, jij/iem. disablet disablede, gedisabled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: disabelen ik disabel, jij/iem. disabelt disabelde, gedisabeld
discounten korting geven ik discount, jij/iem. discount discountte, gediscount
diskjockeyen platen aan elkaar praten, optreden als diskjockey ik diskjockey, jij/iem. diskjockeyt diskjockeyde, gediskjockeyd
dispatchen verzenden ik dispatch, jij/iem. dispatcht dispatchte, gedispatcht
displayen tonen ik display, jij/iem. displayt displayde, gedisplayd
dissen disrespect betonen; verbaal aftroeven ik dis, jij/iem. dist diste, gedist
diven duiken ik dive, jij/iem. divet divede, gedived
dj'en platen aan elkaar praten, optreden als diskjockey ik dj, jij/iem. dj't dj'de, ge-dj'd
docken een laptop of iPod in een dockingstation stoppen ik dock, jij/iem. dockt dockte, gedockt
doormailen doorsturen via e-mail ik mail door, jij/iem. mailt door mailde door, doorgemaild
door-sms'en doorsturen via sms ik sms door, jij/iem. sms't door sms'te door, doorge-sms't
dopen dope geven ik dope, jij/iem. dopet dopete, gedopet
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik doop, jij/iem. doopt doopte, gedoopt
doublechecken een extra controle uitvoeren ik doublecheck, jij/iem. doublecheckt doublecheckte, gedoublecheckt
downcyclen hergebruiken en er een minder goed product van maken ik downcycle, jij/iem. downcyclet downcyclede, gedowncycled
downdaten uitgaan met iemand met een veel lagere status ik downdate, jij/iem. downdatet downdatete, gedowndatet
downen minder vrolijk maken; downloaden ik down, jij/iem. downt downde, gedownd
downgraden op een lager peil brengen ik downgrade, jij/iem. downgradet downgradede, gedowngraded
downhillen op speciale fiets/skates van een heuvel af rijden ik downhill, jij/iem. downhillt downhillde, gedownhilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik downhil, jij/iem. downhilt downhilde, gedownhild
downloaden binnenhalen van internet ik download, jij/iem. downloadt downloadde, gedownload
downplayen afzwakken ik downplay, jij/iem. downplayt downplayde, gedownplayd
downscalen op kleinere schaal laten plaatsvinden ik downscale, jij/iem. downscalet downscalede, gedownscaled
downsellen minder(e kwaliteit) verkopen ik downsell, jij/iem. downsellt downsellde, gedownselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik downsel, jij/iem. downselt downselde, gedownseld
downshiften carrièrekansen inruilen voor vrije tijd ik downshift, jij/iem. downshift downshiftte, gedownshift
downsizen een onderneming afslanken om meer winst te kunnen maken ik downsize, jij/iem. downsizet downsizede, gedownsized
downswingen (van de economie) achteruitgaan ik downswing, jij/iem. downswingt downswingde, gedownswingd
downtraden minder handelen ik downtrade, jij/iem. downtradet downtradede, gedowntraded
downtunen een instrument lager stemmen ik downtune, jij/iem. downtunet downtunede, gedowntuned
draften schetsen; selecteren; in een slipstream rijden ik draft, jij/iem. draft draftte, gedraft
drag-and-droppen verslepen op een (computer)scherm ik drag-and-drop, jij/iem. drag-and-dropt drag-and-dropte, gedrag-and-dropt
draggen slepen ik drag, jij/iem. dragt dragde, gedragd
dragracen aan een soort autoracewedstrijd meedoen ik dragrace, jij/iem. dragracet dragracete, gedragracet
drainen afvoeren; leegmaken; uitputten ik drain, jij/iem. draint drainde, gedraind
drawen gelijkspelen; trekken (van een speelkaart); tekenen ik draw, jij/iem. drawt drawde, gedrawd
dressen aankleden ik dress, jij/iem. dresst dresste, gedresst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik dres, jij/iem. drest dreste, gedrest
dribbelen al lopende de bal bij zich houden ik dribbel, jij/iem. dribbelt dribbelde, gedribbeld
driften zwalken ik drift, jij/iem. drift driftte, gedrift
dropkicken de bal laten vallen en de stuit wegtrappen ik dropkick, jij/iem. dropkickt dropkickte, gedropkickt
droppen parachuteren; achterlaten; laten vallen ik drop, jij/iem. dropt dropte, gedropt
drummen trommelen ik drum, jij/iem. drumt drumde, gedrumd
dryhumpen 'schuren', droogneuken ik dryhump, jij/iem. dryhumpt dryhumpte, gedryhumpt
dtp'en vormgeven met de computer ik dtp, jij/iem. dtp't dtp'de, ge-dtp'd
dubbelchecken een tegencontrole uitvoeren ik dubbelcheck, jij/iem. dubbelcheckt dubbelcheckte, gedubbelcheckt
dubbeltappen twee keer achter elkaar op een aanraakscherm tikken ik dubbeltap, jij/iem. dubbeltapt dubbeltapte, gedubbeltapt
dubben nasynchroniseren, kopiëren ik dub, jij/iem. dubt dubde, gedubd
duckfacen een duckface trekken (grote ogen, getuite lippen) ik duckface, jij/iem. duckfacet duckfacete, geduckfacet
dumpen lozen, afwijzen ik dump, jij/iem. dumpt dumpte, gedumpt
dunken met een sprong scoren ik dunk, jij/iem. dunkt dunkte, gedunkt

<

werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
earmarken een 'elektronisch ezelsoor' aanbrengen ik earmark, jij/iem. earmarkt earmarkte, geëarmarkt
e-biken op een elektrische fiets rijden ik e-bike, jij/iem. e-biket e-bikete, ge-e-biket
e-commercen via internet handelen ik e-commerce, jij/iem. e-commercet e-commercete, ge-e-commercet
edgen gegevens overdragen via gsm-netwerken; het klaarkomen uitstellen ik edge, jij/iem. edget edgede, geëdged
editen gereedmaken voor publicatie/ vertoning ik edit, jij/iem. edit editte, geëdit
egosurfen op je eigen naam zoeken op internet ik egosurf, jij/iem. egosurft egosurfte/ egosurfde, geëgosurft/ geëgosurfd
egotrippen iets doen om je zelfgevoel te verhogen, verwaand zijn ik egotrip, jij/iem. egotript egotripte, geëgotript
ejecten door de computer of cd-speler laten uitwerpen ik eject, jij/iem. eject ejectte, geëject
e-learnen via internet leren ik e-learn, jij/iem. e-learnt e-learnde, ge-e-learnd
e-mailen per elektronische post berichten versturen en ontvangen ik e-mail, jij/iem. e-mailt e-mailde, ge-e-maild
embedden integreren, opnemen, insluiten ik embed, jij/iem. embedt embedde, geëmbed
embossen afbeeldingen in reliëf aanbrengen op papier ik emboss, jij/iem. embosst embosste, geëmbosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik embos, jij/iem. embost emboste, geëmbost
empoweren zelf verantwoordelijkheid geven ik empower, jij/iem. empowert empowerde, geëmpowerd
enablen mogelijk maken ik enable, jij/iem. enablet enablede, geënabled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: enabelen ik enabel, jij/iem. enabelt enabelde, geënabeld
encoden coderen ik encode, jij/iem. encodet encodede, geëncoded
encrypten coderen; versleutelen ik encrypt, jij/iem. encrypt encryptte, geëncrypt
endorsen aanbevelen ik endorse, jij/iem. endorset endorsete, geëndorset
engineeren technologisch ontwikkelen ik engineer, jij/iem. engineert engineerde, geëngineerd
enhancen (digitaal) verbeteren ik enhance, jij/iem. enhancet enhancete, geënhancet
enrollen zich aanmelden voor een (online) cursus, collegereeks e.d. ik enroll, jij/iem. enrollt enrollde, geënrolld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik enrol, jij/iem. enrolt enrolde, geënrold
enteren op de knop enter drukken ik enter, jij/iem. entert enterde, geënterd
entertainen amuseren ik entertain, jij/iem. entertaint entertainde, geëntertaind
equalizen geluidsweergave ik equalize, jij/iem. equalizet equalizede, geëqualized
erasen uitwissen ik erase, jij/iem. eraset erasede, geërased
e-readen een boek of tekst op een e-reader lezen ik e-read, jij/iem. e-readt e-readde, ge-e-read
escapen ontsnappen; de escape-toets gebruiken ik escape, jij/iem. escapet escapete, geëscapet
establishen vestigen ik establish, jij/iem. establisht establishte, geëstablisht
e-tailen via een webshop verkopen ik e-tail, jij/iem. e-tailt e-tailde, ge-e-taild
eventen tot een belangwekkende gebeurtenis maken ik event, jij/iem. event eventte, geëvent
exercisen uitoefenen; fitness- of conditieoefeningen doen ik exercise, jij/iem. exerciset exercisede, geëxercised
exposen blootstellen; tentoonstellen ik expose, jij/iem. exposet exposede, geëxposed
extenden uitbreiden, verlengen, vergroten, (zich) uitstrekken ik extend, jij/iem. extendt extendde, geëxtend
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
facebooken actief zijn op Facebook ik facebook, jij/iem. facebookt facebookte, gefacebookt
faceliften cosmetisch (laten) verfraaien; moderniseren ik facelift, jij/iem. facelift faceliftte, gefacelift
facen onder ogen zien ik face, jij/iem. facet facete, gefacet
facetimen een gesprek voeren via Facetime, ik facetime, jij/iem. facetimet facetimede, gefacetimed
factchecken afzender en achtergrond van berichten onderzoeken voor ze als nieuws te presenteren ik factcheck, jij/iem. factcheckt factcheckte, gefactcheckt
faden vervagen ik fade, jij/iem. fadet fadede, gefaded
fairshoppen fairtradeproducten kopen ik fairshop, jij/iem. fairshopt fairshopte, gefairshopt
faken doen alsof ik fake, jij/iem. faket fakete, gefaket
fancyen leuk vinden ik fancy, jij/iem. fancyt fancyde, gefancyd
farshoren werkzaamheden in verre (lagelonen)landen laten uitvoeren ik farshore, jij/iem. farshoret fareshorede, gefarshored
fatshamen iemand bekritiseren of vernederen omdat die (te) dik zou zijn ik fatshame, jij/iem. fatshamet fatshamede, gefatshamed
faven als 'favoriet' markeren ik fave, jij/iem. favet favede, gefaved
favoriten als 'favoriet' markeren ik favorit, jij/iem. favorit favoritte, gefavorit
faxen per fax verzenden ik fax, jij/iem. faxt faxte, gefaxt
featherbedden verwennen ik featherbed, jij/iem. featherbedt featherbedde, gefeatherbed
feedbacken terugkoppelen ik feedback, jij/iem. feedbackt feedbackte, gefeedbackt
feeden je partner vetmesten ik feed, jij/iem. feedt feedde, gefeed
fetchen een dataset uit een bestand selecteren en ophalen ik fetch, jij/iem. fetcht fetchte, gefetcht
fielden in het veld spelen ik field, jij/iem. fieldt fieldde, gefield
fietscrossen meedoen aan een terreinwedstrijd voor fietsen ik fietscross, jij/iem. fietscrosst fietscrosste, gefietscrosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik fietscros, jij/iem. fietscrost fietscroste, gefietscrost
filen opslaan ik file, jij/iem. filet filede, gefiled
fillen vullen (bij digitaal bewerken) ik fill, jij/iem. fillt fillde, gefilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik fil, jij/iem. filt filde, gefild
financen financieren ik finance, jij/iem. financet financete, gefinancet
finetunen precies afstellen/afspreken ik finetune, jij/iem. finetunet finetunede, gefinetuned
finishen over de eindstreep komen ik finish, jij/iem. finisht finishte, gefinisht
fingerpainten vingerverven ik fingerpaint, jij/iem. fingerpaint fingerpaintte, gefingerpaint
fisten vuistneuken ik fist, jij/iem. fist fistte, gefist
fistfucken vuistneuken ik fistfuck, jij/iem. fistfuckt fistfuckte, gefistfuckt
fitnessen conditietraining doen ik fitness, jij/iem. fitnesst fitnesste, gefitnesst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik fitnes, jij/iem. fitnest fitneste, gefitnest
fixen spuiten; bij matchfixing betrokken zijn ik fix, jij/iem. fixt fixte, gefixt
flaggen markeren ik flag, jij flagt flagde, geflagd
flamen schelden (bij communicatie via internet) ik flame, jij/iem. flamet flamede, geflamed
flashbacken teruggaan naar iets wat eerder gebeurd is ik flashback, jij/iem. flashbackt flashbackte, geflashbackt
flashen software bijwerken; beetnemen; even een bloot lichaamsdeel laten zien ik flash, jij/iem. flasht flashte, geflasht
flashforwarden vooruitkijken ik flashforward, jij/iem. flashforwardt flashforwardde, geflashforward
flashmobben op afspraak bij elkaar komen, iets onverwachts doen en dan weer uiteengaan ik flashmob, jij/iem. flashmobt flashmobde, geflashmobd
fleetracen (van zeil-, roeiboten) met het gehele deelnemersveld een wedstrijd varen ik fleetrace, jij/iem. fleetracet fleetracete, gefleetracet
fletcheren voedsel langdurig kauwen ik fletcher, jij/iem. fletchert fletcherde, gefletcherd
flippen verkeerd reageren op drugs; mislukken ik flip, jij/iem. flipt flipte, geflipt
flirten speels het hof maken; spelen met ik flirt, jij/iem. flirt flirtte, geflirt
flitsdaten groepsgewijs mogelijke partners keuren ik flitsdate, jij/iem. flitsdatet flitsdatete, geflitsdatet
floaten in een cabine met zout water drijven ik float, jij/iem. float floatte, gefloat
flooden met berichten/informatie overspoelen ik flood, jij/iem. floodt floodde, geflood
floppen mislukken ik flop, jij/iem. flopt flopte, geflopt
flossen gebit behandelen met tandzijde, ik floss, jij/iem. flosst flosste, geflosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik flos, jij/iem. flost floste, geflost
flowboarden met een flowboard skaten of surfen ik flowboard, jij/iem. flowboardt flowboardde, geflowboard
flowen het hof maken ik flow, jij/iem. flowt flowde, geflowd
fluffen oppoetsen, opfrissen; de penis van een pornoacteur stijf houden ik fluf, jij/iem. fluft flufte, gefluft
flushen versturen ik flush, jij/iem. flusht flushte, geflusht
flutteren trillen; jengelen ik flutter, jij/iem. fluttert flutterde, geflutterd
focussen in het middelpunt plaatsen; concentreren; zich richten ik focus, jij/iem. focust focuste, gefocust
folden kaarten delen ik fold, jij/iem. foldt foldde, gefold
followen volgen op Twitter ik follow, jij/iem. followt followde, gefollowd
formatten een computerschijf geschikt maken voor gebruik ik format, jij/iem. format formatte, geformat
forwarden doorsturen ik forward, jij/iem. forwardt forwardde, geforward
fosteren financieel ondersteunen ik foster, jij/iem. fostert fosterde, gefosterd
fotofucken foto's digitaal manipuleren ik fotofuck, jij/iem. fotofuckt fotofuckte, gefotofuckt
fotoshoppen (ook: photoshoppen) foto's bewerken met een computerprogramma ik fotoshop, jij/iem. fotoshopt fotoshopte, gefotoshopt
foxtrotten de foxtrot dansen ik foxtrot, jij/iem. foxtrot foxtrotte, gefoxtrot
fracken ondergrondse steenlagen breken ik frack, jij/iem. frackt frackte, gefrackt
framen construeren ik frame, jij/iem. framet framede, geframed
franchisen als franchisenemer/-gever optreden ik franchise, jij/iem. franchiset franchisede, gefranchised
freaken zich uitleven ik freak, jij/iem. freakt freakte, gefreakt
freebasen bewerkte cocaïne roken ik freebase, jij/iem. freebaset freebasede, gefreebased
freefighten vechten met weinig regels (als sport) ik freefight, jij/iem. freefight freefightte, gefreefight
freelancen zonder vast dienstverband werken ik freelance, jij/iem. freelancet freelancete, gefreelancet
freeriden buiten een vaste piste skiën, snowboarden, skateboarden, enz. ik freeride, jij/iem. freeridet freeridede, gefreerided
freerunnen hardlopen met hindernissen (niet op een uitgezet parcours) ik freerun, jij/iem. freerunt freerunde, gefreerund
freestylen improviseren ik freestyle, jij/iem. freestylet freestylede, gefreestyled
freewheelen laten voortbewegen zonder iets te doen, kalm aan doen ik freewheel, jij/iem. freewheelt freewheelde, gefreewheeld
freezen verstijven ik freeze, jij/iem. freezet freezede, gefreezed
frisbeeën met een frisbee gooien ik frisbee, jij/iem. frisbeet frisbeede, gefrisbeed
fronten bij het beleggen uitgaan van voorkennis ik front, jij/iem. front frontte, gefront
frontloaden veel producten aan de detailhandel slijten ik frontload, jij/iem. frontloadt frontloadde, gefrontload
ftp'en via file transfer protocol naar een andere computer overbrengen ik ftp, jij/iem. ftp't ftp'de, ge-ftp'd
fucken klieren; pesten; voor de gek houden ik fuck, jij/iem. fuckt fuckte, gefuckt
fundraisen fondsen werven ik fundraise, jij/iem. fundraist fundraisde, gefundraisd
In de officiële spelling alleen juist: ik fundraise, jij/iem. fundraiset fundraisede, gefundraised
funshoppen winkelen als hobby ik funshop, jij/iem. funshopt funshopte, gefunshopt
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
gamen computerspelletjes spelen ik game, jij/iem. gamet gamede, gegamed
gangbangen groepsseks hebben ik gangbang, jij/iem. gangbangt gangbangde, gegangbangd
gaslighten manipuleren door psychologische trucjes ik gaslight, jij/iem. gaslight gaslightte, gegaslight
gaybashen homo's uitschelden en/of in elkaar slaan ik gaybash, jij/iem. gaybasht gaybashte, gegaybasht
genderbenden het gedrag van de andere sekse overnemen ik genderbend, jij/iem. genderbendt genderbendde, gegenderbend
geotaggen het toevoegen van lengte- en breedtecoördinaten aan bijvoorbeeld foto's, video's of websites ik geotag, jij/iem. geotagt geotagde, gegeotagd
globetrotten over de hele wereld reizen ik globetrot, jij/iem. globetrot globetrotte, geglobetrot
glossen (lippen) met gloss insmeren ik gloss, jij/iem. glosst glosste, geglosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik glos, jij/iem. glost gloste, geglost
gmailen e-mailen met Gmail ik gmail, jij/iem. gmailt gmailde, ge-gmaild
golddiggen een partner uitkiezen om zijn rijkdom ik golddig, jij/iem. golddigt golddigde, gegolddigd
golfen golf spelen ik golf, jij/iem. golft golfde/ golfte, gegolfd/ gegolft
golfsurfen zich staande op een plank op de golven van de branding naar het strand laten glijden ik golfsurf, jij/iem. golfsurft golfsurfte/ golfsurfde, gegolfsurft/ gegolfsurfd
google+'en actief zijn op Google+ ik google+, jij/iem. google+'t google+'te, gegoogle+'t
Ook mogelijk: googleplussen ik googleplus, jij/iem. googleplust googlepluste, gegoogleplust
googlen informatie zoeken op internet ik google, jij/iem. googlet googlede, gegoogled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: googelen ik googel, jij/iem. googelt googelde, gegoogeld
gossipen roddelen ik gossip, jij/iem. gossipt gossipte, gegossipt
grabben grijpen ik grab, jij/iem. grabt grabde, gegrabd
greenwashen een groen imago geven ik greenwash, jij/iem. greenwasht greenwashte, gegreenwasht
grillen roosteren ik gril, jij/iem. grilt grilde, gegrild
grooven zich vermaken ik groove, jij/iem. groovet groovede, gegrooved
grouten bepaalde techniek toepassen bij het verstevigen van funderingen ik grout, jij/iem. grout groutte, gegrout
growlen met een keelstem zingen ik growl, jij/iem. growlt growlde, gegrowld
grunten een grommend zanggeluid voortbrengen ik grunt, jij/iem. grunt gruntte, gegrunt
gsm'en mobiel bellen ik gsm, jij/iem. gsm't gsm'de, ge-gsm'd
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
hacken inbreken in een computersysteem ik hack, jij/iem. hackt hackte, gehackt
handicappen benadelen; belemmeren ik handicap, jij/iem. handicapt handicapte, gehandicapt
handlen omgaan met ik handle, jij/iem. handlet handlede, gehandled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: handelen ik handel, jij/iem. handelt handelde, gehandeld
handshaken (van modems) communiceren ik handshake, jij/iem. handshaket handshakete, gehandshaket
hanggliden met een deltavleugel vliegen ik hangglide, jij/iem. hangglidet hangglidede, gehangglided
hangouten chatten via Google Hangouts ik hangout, jij/iem. hangout hangoutte, gehangout
hardsellen verkopen met agressieve methoden ik hardsell, jij/iem. hardsellt hardsellde, gehardselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik hardsel, jij/iem. hardselt hardselde, gehardseld
hashtaggen een kenmerk (bijv. #taal) toevoegen aan een Twitterbericht ik hashtag, jij/iem. hashtagt hashtagde, gehashtagd
headbangen heftig het hoofd op en neer bewegen ik headbang, jij/iem. headbangt headbangde, geheadbangd
headhunten hoger personeel werven ik headhunt, jij/iem. headhunt headhuntte, geheadhunt
headmappen nagaan welk hoger personeel een andere baan wil ik headmap, jij/iem. headmapt headmapte, geheadmapt
healen langs bovennatuurlijke weg genezen ik heal, jij/iem. healt healde, geheald
hedgen de financiële positie afdekken ik hedge, jij/iem. hedget hedgede, gehedged
heliboarden snowboarden na met de helikopter op een hoog punt te zijn afgezet ik heliboard, jij/iem. heliboardt heliboardde, geheliboard
highdiven schoonspringen vanaf 27 meter hoogte, ik highdive, jij/iem. highdivet highdivede, gehighdived
highfiven (met) opgestoken handen tegen elkaar slaan ik highfive, jij/iem. highfivet jij highfivede, gehighfived
highlighten sterk laten uitkomen ik highlight, jij/iem. highlight jij highlightte, gehighlight
highteaën uitgebreid theedrinken en lekkernijen eten ik hightea, jij/iem. highteat jij highteade, gehightead
hijacken kapen ik hijack, jij/iem. hijackt hijackte, gehijackt
hiken een trektocht maken ik hike, jij/iem. hiket hikete, gehiket
hinten tippen ik hint, jij/iem. hint hintte, gehint
hiphoppen dansen op hiphopmuziek ik hiphop, jij/iem. hiphopt hiphopte, gehiphopt
hitchhiken liften ik hitchhike, jij/iem. hitchhiket hitchhikete, gehitchhiket
hitten raken ik hit, jij/iem. hit hitte, gehit
hoaxen nepberichten of valse waarschuwingen verspreiden ik hoax, jij/iem. hoaxt hoaxte, gehoaxt
hobbyen een hobby uitoefenen ik hobby, jij/iem. hobbyt hobbyde, gehobbyd
hockeyen hockey spelen ik hockey, jij/iem. hockeyt hockeyde, gehockeyd
homejacken een auto stelen door de sleutels van de eigenaar uit huis te roven ik homejack, jij/iem. homejackt homejackte, gehomejackt
homeshoppen thuiswinkelen ik homeshop, jij/iem. homeshopt homeshopte, gehomeshopt
hometapen een thuiskopie maken ik hometape, jij/iem. hometapet hometapete, gehometapet
hometrainen thuis trainen met een toestel ik hometrain, jij/iem. hometraint hometrainde, gehometraind
honeymoonen op huwelijksreis gaan ik honeymoon, jij/iem. honeymoont honeymoonde, gehoneymoond
hosten via een netwerk oproepbaar maken ik host, jij/iem. host hostte, gehost
housen op housemuziek dansen ik house, jij/iem. houst houste/ housde, gehoust/ gehousd
In de officiële spelling: ik house, jij/iem. houset housete/ housede, gehouset/ gehoused
hoveren (vrijwel stilstaand) zweven ik hover, jij/iem. hovert hoverde, gehoverd
huggen knuffelen ik hug, jij/iem. hugt hugde, gehugd
hunten hoger personeel werven ik hunt, jij/iem. hunt huntte, gehunt
hurryen haasten ik hurry, jij/iem. hurryt hurryde, gehurryd
hushkitten vliegtuigmotoren stiller maken ik hushkit, jij/iem. hushkit hushkitte, gehushkit
hypen via de media tot een hype maken ik hype, jij/iem. hypet hypete, gehypet
hyperlinken een link aanbrengen naar een ander document ik hyperlink, jij/iem. hyperlinkt hyperlinkte, gehyperlinkt
hyven actief zijn op Hyves ik hyve, jij/iem. hyvet hyvede, gehyved
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
icekiten kitesurfen op het ijs ik icekite, jij/iem. icekitet icekitete, geïcekitet
ijshockeyen hockey spelen op het ijs ik ijshockey, jij/iem. ijshockeyt ijshockeyde, geijshockeyd
ijsracen met een motor met spijkerbanden racen op een ijsbaan ik ijsrace, jij/iem. ijsracet ijsracete, geijsracet
ijssurfen zich op een zeilplank met schaatsen laten voortglijden ik ijssurf, jij/iem. ijssurft ijssurfte/ ijssurfde, geijssurft/ geijssurfd
impeachen te maken hebben met een impeachment (politieke procedure m.b.t. afzetting) ik impeach, jij/iem. impeacht impeachte, geïmpeacht
inchecken zich melden; zich laten inschrijven ik check in, jij/iem. checkt in checkte in, ingecheckt
indubben nieuw geluid invoegen op een geluidsband die al een opname bevat ik dub in, jij/iem. dubt in dubde in, ingedubd
infaden (m.b.t. geluid of beeld) geleidelijk sterker laten worden ik fade in, jij/iem. fadet in fadede in, ingefaded
inhalen inhaleren ik inhale, jij/iem. inhalet inhalede, geïnhaled
inlineskaten op inlineskates rijden ik inlineskate, jij/iem. inlineskatet inlineskatete, geïnlineskatet
inloggen verbinding met een (beveiligde) computer tot stand brengen ik log in, jij/iem. logt in logde in, ingelogd
inplannen in de planning opnemen ik plan in, jij/iem. plant in plande in, ingepland
inpluggen op elkaar aansluiten door middel van stekkertjes ik plug in, jij/iem. plugt in plugde in, ingeplugd
inscannen door scannen opnemen in een document ik scan in, jij/iem. scant in scande in, ingescand
insealen (luchtdicht) verpakken in plastic ik seal in, jij/iem. sealt in sealde in, ingeseald
inserten invoegen ik insert, jij/iem. insert insertte, geïnsert
insourcen activiteiten onder verantwoordelijkheid van een ander bedrijf in het eigen bedrijf laten uitvoeren ik source in, jij/iem. sourcet in sourcete in, ingesourcet
instaën op Instagram kijken, met Instagram werken ik insta, jij/iem. instaat instade, geïnstaad
instagrammen op Instagram kijken, met Instagram werken ik instagram, jij/iem. instagramt instagramde, geïnstagramd
intaken een intakegesprek voeren ik take in, jij/iem. taket in takete in, ingetaket
intapen ter bescherming met tape omwinden ik tape in, jij/iem. tapet in tapete in, ingetapet
inteachen programmeren, instellen ik teach in, jij/iem. teacht in teachte in, ingeteacht
interfacen koppelen (van computers, apparatuur e.d.) ik interface, jij/iem. interfacet interfacete, geïnterfacet
internetten gebruikmaken van het internet ik internet, jij/iem. internet internette, geïnternet
interrailen internationale treinreizen maken ik interrail, jij/iem. interrailt interrailde, geïnterraild
interviewen een vraaggesprek houden met ik interview, jij/iem. interviewt interviewde, geïnterviewd
intunen afstemmen op ik tune in, jij/iem. tunet in tunede in, ingetuned
intypen intoetsen ik typ in, jij/iem. typt in typte in, ingetypt
inviten uitnodigen ik invite, jij/iem. invitet invitete, geïnvitet
inzoomen met een zoomlens een persoon of een zaak groter in beeld brengen ik zoom in, jij/iem. zoomt in zoomde in, ingezoomd
ipadden met de iPad bezig zijn ik ipad, jij/iem. ipadt ipadde, geïpad
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
jailbreaken bestandssysteem van iPod of iPhone openbreken ik jailbreak, jij/iem. jailbreakt jailbreakte, gejailbreakt
jammen improviseren ik jam, jij/iem. jamt jamde, gejamd
jazzdancen dansen op jazzmuziek ik jazzdance, jij/iem. jazzdancet jazzdancete, gejazzdancet
jetgrouten bepaalde techniek toepassen bij het verstevigen van funderingen ik jetgrout, jij/iem. jetgrout jetgroutte, gejetgrout
jetskiën met een waterscooter varen ik jetski, jij/iem. jetskiet jetskiede, gejetskied
jetten met een waterscooter varen ik jet, jij/iem. jet jette, gejet
jiggen vissen met kunstaas aan een lange lijn ik jig, jij/iem. jigt jigde, gejigd
jinxen onheil afroepen (over) ik jinx, jij/iem. jinxt jinxte, gejinxt
jitterbuggen de jitterbug dansen ik jitterbug, jij/iem. jitterbugt jitterbugde, gejitterbugd
jiven de jive dansen ik jive, jij/iem. jivet jivede, gejived
jobben bijklussen ik job, jij/iem. jobt jobde, gejobd
jobhoppen vaak van baan veranderen ik jobhop, jij/iem. jobhopt jobhopte, gejobhopt
jobsearchen naar een baan zoeken ik jobsearch, jij/iem. jobsearcht jobsearchte, gejobsearcht
jobshoppen telkens op zoek zijn naar een betere baan ik jobshop, jij/iem. jobshopt jobshopte, gejobshopt
jobtracken carrière maken ik jobtrack, jij/iem. jobtrackt jobtrackte, gejobtrackt
jogglen stalen platen buigen ik joggle, jij/iem. jogglet jogglede, gejoggled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: joggelen ik joggel, jij/iem. joggelt joggelde, gejoggeld
joggen hardlopen als ontspanning ik jog, jij/iem. jogt jogde, gejogd
joinen zich ergens bij aansluiten, m.n. in computerspel ik join, jij/iem. joint joinde, gejoind
joken grapjes maken ik joke, jij/iem. joket jokete, gejoket
joyriden een plezierrit maken in een gestolen voertuig ik joyride, jij/iem. joyridet joyridede, gejoyrided
jugglen scratchen op de beat van de muziek ik juggle, jij/iem. jugglet jugglede, gejuggled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: juggelen ik juggel, jij/iem. juggelt juggelde, gejuggeld
jumpen bepaalde dans op housemuziek uitvoeren ik jump, jij/iem. jumpt jumpte, gejumpt
jumpstylen bepaalde dans op housemuziek uitvoeren ik jumpstyle, jij/iem. jumpstylet jumpstylede, gejumpstyled
junken junkfood eten ik junk, jij/iem. junkt junkte, gejunkt
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
kangoojumpen hardlopen op schoenen waarin veren zijn gemonteerd ik kangoojump, jij/iem. kangoojumpt kangoojumpte, gekangoojumpt
karten in een kart rijden ik kart, jij/iem. kart kartte, gekart
keepen de doelman zijn ik keep, jij/iem. keept keepte, gekeept
keyen regelen; afstemmen ik key, jij/iem. keyt keyde, gekeyd
keyloggen (toetsaanslagen) registreren door middel van software, ik keylog, jij/iem. keylogt keylogde, gekeylogd
kickbiken steppen op een kickbike, ik kickbike, jij/iem. kickbiket kickbikete, gekickbiket
kickboksen een combinatie van boksen, judo en karate beoefenen ik kickboks, jij/iem. kickbokst kickbokste, gekickbokst
kicken enthousiast worden ik kick, jij/iem. kickt kickte, gekickt
kidnappen ontvoeren ik kidnap, jij/iem. kidnapt kidnapte, gekidnapt
killen doden ik kill, jij/iem. killt killde, gekilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik kil, jij/iem. kilt kilde, gekild
kiteboarden surfen terwijl men zich laat voorttrekken door een vlieger ik kiteboard, jij/iem. kiteboardt kiteboardde, gekiteboard
kiten vliegeren ik kite, jij/iem. kitet kitete, gekitet
kiteskaten skaten terwijl men zich laat voorttrekken door een vlieger ik kiteskate, jij/iem. kiteskatet kiteskatete, gekiteskatet
kitesurfen surfen terwijl men zich laat voorttrekken door een vlieger ik kitesurf, jij/iem. kitesurft kitesurfte/ kitesurfde, gekitesurft/ gekitesurfd
klonen een duplicaat maken van ik kloon, jij/iem. kloont kloonde, gekloond
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
labelen markeren ik label, jij/iem. labelt labelde, gelabeld
laggen vertragen, bijv. van beeld ik lag, jij/iem. lagt lagde, gelagd
lapdancen schootdansen ik lapdance, jij/iem. lapdancet lapdancete, gelapdancet
larpen meedoen aan een omvangrijk, lijfelijk uitgevoerd rollenspel ik larp, jij/iem. larpt larpte, gelarpt
laseren met laser behandelen ik laser, jij/iem. lasert laserde, gelaserd
launchen lanceren, uitbrengen ik launch, jij/iem. launcht launchte, gelauncht
lay-outen de lay-out maken van ik lay-out, jij/iem. lay-out lay-outte, gelay-out
leasen (ver)huren ik lease, jij/iem. least leaste/ leasde, geleast/ geleasd
In de officiële spelling allen juist: ik lease, jij/iem. leaset leasete/ leasede, geleaset/ geleased
leaven weggaan, bijv. uit computerspel ik leave, jij/iem. leavet leavede, geleaved
leftclicken de linkermuisknop gebruiken ik leftclick, jij/iem. leftclickt leftclickte, geleftclickt
levelen egaliseren ik level, jij/iem. levelt levelde, geleveld
liften (op)tillen; gratis meerijden ik lift, jij/iem. lift liftte, gelift
liken iets leuk vinden, m.n. op Facebook ik like, jij/iem. liket likete, geliket
linedancen lijndansen ik linedance, jij/iem. linedancet linedancete, gelinedancet
linkedinnen actief zijn op LinkedIn ik linkedin, jij/iem. linkedint linkedinde, gelinkedind
linken verbinden; verwijzen via hyperlinks; van een hyperlink voorzien ik link, jij/iem. linkt linkte, gelinkt
lipsticken lippenstift opdoen ik lipstick, jij/iem. lipstickt lipstickte, gelipstickt
listen op een lijst plaatsen ik list, jij/iem. list listte, gelist
livestreamen live afspelen van internet ik livestream, jij/iem. livestreamt livestreamde, gelivestreamd
loaden laden ik load, jij/iem. loadt loadde, geload
lobben bij bijvoorbeeld tennis of voetbal een hoge bal spelen ik lob, jij/iem. lobt lobde, gelobd
lobbyen aan een lobby meedoen; druk uitoefenen op besluitvorming ik lobby, jij/iem. lobbyt lobbyde, gelobbyd
locken verbinden; sluiten ik lock, jij/iem. lockt lockte, gelockt
lockpicken een deur openen zonder sleutel ik lockpick, jij/iem. lockpickt lockpickte, gelockpickt
loggen verbinden met een computernetwerk; een weblog bijhouden ik log, jij/iem. logt logde, gelogd
longboarden skaten met een soort skateboard van langer dan een meter ik longboard, jij/iem. longboardt longboardde, gelongboard
loomen armbandjes maken m.b.v. kleine gekleurde elastiekjes ik loom, jij/iem. loomt loomde, geloomd
loopen een looping maken ik loop, jij/iem. loopt loopte, geloopt
loungen ontspannen met een hapje en drankje, ik lounge, jij/iem. lounget loungede, gelounged
lumbecken boekbinden ik lumbeck, jij/iem. lumbeckt lumbeckte, gelumbeckt
lunchen de middagmaaltijd gebruiken ik lunch, jij/iem. luncht lunchte, geluncht
lurken berichten lezen van een nieuwsgroep maar zelf niets plaatsen ik lurk, jij/iem. lurkt lurkte, gelurkt
lynchen vermoorden in (volks)woede zonder rechtszaak ik lynch, jij/iem. lyncht lynchte, gelyncht
werkwoord betekenis/ alternatief onvolt tegenw tijd onvolt verleden tijd voltooid deelwoord
mailbomben heel veel mail sturen naar een e-mailadres ik mailbomb, jij/iem. mailbombt mailbombde, gemailbombd
mailen per post of e-mail sturen ik mail, jij/iem. mailt mailde, gemaild
mailmergen een sjabloonbrief (waarin alleen de unieke gegevens van een klant verschillen) versturen; samenvoegen ik mailmerge, jij/iem. mailmerget mailmergede, gemailmerged
make-uppen opmaken ik make-up, jij/iem. make-upt make-upte, gemake-upt
managen besturen; klaarspelen ik manage, jij/iem. managet managede, gemanaged
mappen in kaart brengen ik map, jij/iem. mapt mapte, gemapt
marken markeren ik mark, jij/iem. markt markte, gemarkt
marketen volgens een plan aan de man brengen ik market, jij/iem. market markette, gemarket
matchen een wedstrijd houden; ergens bij (laten) passen ik match, jij/iem. matcht matchte, gematcht
matchfixen van tevoren de uitslag van een sportwedstrijd vastleggen ik matchfix, jij/iem. matchfixt matchfixte, gematchfixt
matchracen (van zeil-, roeiboten) met het gehele deelnemersveld een wedstrijd varen ik matchrace, jij/iem. matchracet matchracete, gematchracet
meesurfen zonder inspanning gebruikmaken van, deelnemen aan iets ik surf mee, jij/iem. surft mee, surfte/surfde mee, meegesurft/ meegesurfd
memoryen memory spelen ik memory, jij/iem. memoryt memoryde, gememoryd
mentionen noemen, melding maken van (m.n. in sociale media) ik mention, jij/iem. mentiont mentionde, gementiond
merchandisen afgeleide producten op de markt brengen ik merchandise, jij/iem. merchandiset merchandisede, gemerchandised
mergen samenvoegen ik merge, jij/iem. merget mergede, gemerged
messagen berichten uitwisselen via msn ik message, jij/iem. messaget messagede, gemessaged
midgetgolfen minigolf spelen ik midgetgolf, jij/iem. midgetgolft midgetgolfte/ midgetgolfde, gemidgetgolft/ gemidgetgolfd
mindmappen schematisch weergeven ik mindmap, jij/iem. mindmapt mindmapte, gemindmapt
mindsurfen spelenderwijs mentaal reageren op beeld en geluid ik mindsurf, jij/iem. mindsurft mindsurfte/ mindsurfde, gemindsurft/ gemindsurfd
minibloggen een miniweblog bijhouden ik miniblog, jij/iem. miniblogt miniblogde, geminiblogd
mismatchen een slechte combinatie vormen ik mismatch, jij/iem. mismatcht mismatchte, gemismatcht
mixen mengen, kloppen ik mix, jij/iem. mixt mixte, gemixt
mms'en multimedia message service gebruiken ik mms, jij/iem. mms't mms'te, ge-mms't
mobben intimideren, pesten ik mob, jij/iem. mobt mobde, gemobd
mobloggen een weblog bijhouden waar met de mobiele telefoon gemaakte digitale foto's geüpload kunnen worden ik moblog, jij/iem. moblogt moblogde, gemoblogd
modelen vormgeven; manier van lesgeven waarbij de docent 'hardop denkt' ik model, jij/iem. modelt modelde, gemodeld
monitoren in de gaten houden, controleren; voortgangscontrole uitoefenen ik monitor, jij/iem. monitort monitorde, gemonitord
monopolyen monopoly spelen ik monopoly, jij/iem. monopolyt monopolyde, gemonopolyd
moonen het achterwerk laten zien ik moon, jij/iem. moont moonde, gemoond
moonlighten bijklussen ik moonlight, jij/iem. moonlight moonlightte, gemoonlight
moonwalken de moonwalk van Michael Jackson doen ik moonwalk, jij/iem. moonwalkt moonwalkte, gemoonwalkt
morfen door digitale manipulatie vervormen ik morf, jij/iem. morft morfte, gemorft
morphen afbeeldingen samenvoegen ik morph, jij/iem. morpht morphte, gemorpht
moshen dansen met wilde armbewegingen ik mosh, jij/iem. mosht moshte, gemosht
motorcrossen meedoen aan een terreinwedstrijd voor crossmotors ik motorcross, jij/iem. motorcrosst motorcrosste, gemotorcrosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik motorcros, jij/iem. motorcrost motorcroste, gemotorcrost
mountainbiken terreinfietsen ik mountainbike, jij/iem. mountainbiket mountainbikete, gemountainbiket
mountainboarden van een helling naar beneden glijden op een soort skateboard met luchtbanden ik mountainboard, jij/iem. mountainboardt mountainboardde, gemountainboard
mounten terreinfietsen; een virtuele cd-/dvd-speler creëren op je computer ik mount, jij/iem. mount mountte, gemount
moven weggaan, zich uit de voeten maken ik move, jij/iem. movet movede, gemoved
msn'en berichten uitwisselen via msn ik msn, jij/iem. msn't msn'de, ge-msn'd
mtb'en mountainbiken ik mtb, jij/iem. mtb't mtb'de, ge-mtb'd
mulchen deklaag van mulch aanbrengen ik mulch, jij/iem. mulcht mulchte, gemulcht
multicasten via verschillende kanalen uitzenden ik multicast, jij/iem. multicast multicastte, gemulticast
multitasken meerdere taken tegelijk uitvoeren ik multitask, jij/iem. multitaskt multitaskte, gemultitaskt
muten tijdelijk stil doen zijn ik mute, jij/iem. mutet mutete, gemutet
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
nachecken nagaan ik check na, jij/iem. checkt na checkte na, nagecheckt
namedroppen zogenaamd terloops namen van bekendheden als kennissen noemen ik namedrop, jij/iem. namedropt namedropte, genamedropt
narrowcasten uitzenden voor een bepaalde doelgroep ik narrowcast, jij/iem. narrowcast narrowcastte, genarrowcast
nearshoren werkzaamheden in niet zo verre (lagelonen)landen laten uitvoeren ik nearshore, jij/iem. nearshoret nearshorede, genearshored
nerden als een nerd, monomaan, met iets bezig zijn ik nerd, jij/iem. nerdt nerdde, generd
nesten inbedden ik nest, jij/iem. nest nestte, genest
netcasten via een netwerk uitzenden ik netcast, jij/iem. netcast netcastte, genetcast
netflixen films en series kijken via Netflix ik netflix, jij/iem. netflixt netflixte, genetflixt
netshoppen via internet shoppen ik netshop, jij/iem. netshopt netshopte, genetshopt
netsurfen informatie zoeken op internet ik netsurf, jij/iem. netsurft netsurfte/ netsurfde, genetsurft/ genetsurfd
netvertisen op internet adverteren ik netvertise, jij/iem. netvertiset netvertisede, genetvertised
nordicwalken intensieve manier van wandelen waarbij skistokken worden gebruikt ik nordicwalk, jij/iem. nordicwalkt nordicwalkte, genordicwalkt
nudgen sturen, een zetje in de goede richting geven ik nudge, jij/iem. nudget nudgete/ nudgede, genudget/ genudged
nuken door middel van kernwapens uitschakelen; iemands computer laten crashen ik nuke, jij/iem. nuket nukete, genuket
numbercrunchen ingewikkelde berekeningen maken ik numbercrunch, jij/iem. numbercruncht numbercrunchte, genumbercruncht
nursen verzorgen; zustertje spelen als seksspel ik nurse, jij/iem. nurset nursete, genurset

<

werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
occupyen meedoen met de Occupy-beweging; bezetten ik occupy, jij/iem. occupyt occupyde, geoccupyd
ocr'en optische tekenherkenning door een scanner toepassen ik ocr, jij/iem. ocr't ocr'de, ge-ocr'd
offsetten drukken op een offsetpers ik offset, jij/iem. offset offsette, geoffset
offshoren laten produceren in lagelonenlanden ik offshore, jij/iem. offshoret offshorede, geoffshored
omswitchen omschakelen; overstappen ik switch om, jij/iem. switcht om switchte om, omgeswitcht
omturnen een andere wending geven; van mening doen veranderen ik turn om, jij/iem. turnt om turnde om, omgeturnd
onshoren in het eigen land (waar de hoofdvestiging van een onderneming is) laten uitvoeren ik onshore, jij/iem. onshoret onshorede, geonshored
ontgooglen Google-informatie onvindbaar maken ik ontgoogle, jij/iem. ontgooglet ontgooglede, ontgoogled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ontgoogelen ik ontgoogel, jij/iem. ontgoogelt ontgoogelde, ontgoogeld
ontstressen ontspannen, stress kwijtraken ik ontstress, jij/iem. ontstresst ontstresste, ontstresst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik ontstres, jij/iem. ontstrest ontstreste, ontstrest
oppimpen oude (vervallen) voorwerpen (opzichtig) versieren ik pimp op, jij/iem. pimpt op pimpte op, opgepimpt
optimizen optimaal maken ik optimize, jij/iem. optimizet optimizede, geoptimized
orderpicken bestellingen samenstellen in een magazijn ik orderpick, jij/iem. orderpickt orderpickte, georderpickt
organizen organiseren; ordenen van leef- en/of werkomgeving ik organize, jij/iem. organizet organizede, georganized
outen iemands seksuele geaardheid bekendmaken ik out, jij/iem. out outte, geout
outfaden laten vervagen ik outfade, jij/iem. outfadet outfadede, geoutfaded
outletshoppen winkelen in outletwinkels ik outletshop, jij/iem. outletshopt outletshopte, geoutletshopt
outletten winkelen in outletwinkels ik outlet, jij/iem. outlet outlette, geoutlet
outlinen schetsen ik outline, jij/iem. outlinet outlinede, geoutlined
outpacen overtreffen ik outpace, jij/iem. outpacet outpacete, geoutpacet
outperformen overtreffen; het opvallend goed doen iets/het fonds outperformt iets/het fonds outperformde, geoutperformd
outplacen ontslaan en begeleiden naar een andere baan ik outplace, jij/iem. outplacet outplacete, geoutplacet
outsourcen uitbesteden ik outsource, jij/iem. outsourcet outsourcete, geoutsourcet
outtasken uitbesteden ik outtask, jij/iem. outtaskt outtaskte, geouttaskt
overacten acteren met overdreven stem en gebaren ik overact, jij/iem. overact overactte, geoveract
overflowen capaciteit overschrijden ik overflow, jij/iem. overflowt overflowde, overflowd
overpoweren met overmacht verslaan; met geweld overmeesteren ik overpower, jij/iem. overpowert overpowerde, overpowerd
overrulen overstemmen; met overmacht verslaan ik overrule, jij/iem. overrulet overrulede, overruled
oversellen meer verkopen dan men heeft ik oversell, jij/iem. oversellt oversellde, overselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik oversel, jij/iem. overselt overselde, overseld
overstretchen te sterk aanspannen ik overstretch, jij/iem. overstretcht overstretchte, overstretcht
overtapen iets over iets anders heen opnemen ik tape over, jij/iem. tapet over tapete over, overgetapet
overviewen samenvatten ik overview, jij/iem. overviewt overviewde, overviewd
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
pacen tempo aangeven ik pace, jij/iem. pacet pacete, gepacet
packagen verpakken ik package, jij/iem. packaget packagede, gepackaged
packen inpakken ik pack, jij/iem. packt packte, gepackt
pagen oppiepen ik page, jij/iem. paget pagede, gepaged
paintballen elkaar met verfbolletjes beschieten ik paintball, jij/iem. paintballt paintballde, gepaintballd
paintbrushen met verf spuiten ik paintbrush, jij/iem. paintbrusht paintbrushte, gepaintbrusht
painten schilderen ik paint, jij/iem. paint paintte, gepaint
pairen koppelen ik pair, jij/iem. pairt pairde, gepaird
pamperen verwennen en zo afhankelijk houden ik pamper, jij/iem. pampert pamperde, gepamperd
paragliden zweven met een matrasvormig zweefscherm ik paraglide, jij/iem. paraglidet paraglidede, geparaglided
parapenten zweven met een matrasvormig zweefscherm  ik parapent, jij/iem. parapent parapentte, geparapent
parasailen achter een voertuig of een snelle boot omhooggetrokken worden en dan zweven met een parachute, ik parasail, jij/iem. parasailt parasailde, geparasaild
parken parkeren ik park, jij/iem. parkt parkte, geparkt
parsen syntactisch ontleden ik parse, jij/iem. parset parsete, geparset
parttimen in deeltijd werken ik parttime, jij/iem. parttimet parttimede, geparttimed
partycrashen onuitgenodigd op een feest verschijnen ik partycrash, jij/iem. partycrasht partycrashte, gepartycrasht
partyen feestvieren ik party, jij/iem. partyt partyde, gepartyd
partyhoppen van feest naar feest gaan ik partyhop, jij/iem. partyhopt partyhopte, gepartyhopt
passen een pass geven ik pass, jij/iem. passt passte, gepasst
pasten plakken; invoegen ik paste, jij/iem. pastet pastete, gepastet
patchen een bepaald programmaonderdeel installeren ik patch, jij/iem. patcht patchte, gepatcht
payrollen de verloning van personeel uitbesteden ik payroll, jij/iem. payrollt payrollde, gepayrolld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik payrol, jij/iem. payrolt payrolde, gepayrold
peacekeepen vrede handhaven ik peacekeep, jij/iem. peacekeept peacekeepte, gepeacekeept
peelen de huid cosmetisch behandelen ik peel, jij/iem. peelt peelde, gepeeld
peepen ergens een kijkje nemen ik peep, jij/iem. peept peepte, gepeept
peer-to-peeren informatie uitwisselen via een peer-to-peer-netwerkmodel ik peer-to-peer, jij/iem. peer-to-peert peer-to-peerde, gepeer-to-peerd
peptalken opbeurend toespreken ik peptalk, jij/iem. peptalkt peptalkte, gepeptalkt
performen presteren ik perform, jij/iem. performt performde, geperformd
phishen iemands creditcardgegevens ontfutselen ik phish, jij/iem. phisht phishte, gephisht
photobomben (ook: fotobommen) op foto's van anderen opduiken ik photobomb, jij/iem. photobombt photobombde, gephotobombd
photoshoppen (ook: fotoshoppen) beeld bewerken met een computerprogramma, fotoshoppen ik photoshop, jij/iem. photoshopt photoshopte, gephotoshopt
picken selecteren ik pick, jij/iem. pickt pickte, gepickt
picknicken in de vrije natuur eten ik picknick, jij/iem. picknickt picknickte, gepicknickt
piercen een gaatje in een lichaamsdeel laten maken en er een sieraad in hangen ik pierce, jij/iem. piercet piercete, gepiercet
pimpen versieren, opsmukken ik pimp, jij/iem. pimpt pimpte, gepimpt
pinchen met twee vingers zoomen op een aanraakscherm ik pinch, jij/iem. pincht pinchte, gepincht
pingen een webadres of internetverbinding testen ik ping, jij/iem. pingt pingde, gepingd
pinpointen nauwkeurig lokaliseren, precies bepalen ik pinpoint, jij/iem. pinpoint pinpointte, gepinpoint
pitchen werpen; bepaalde slag bij het golfen doen; een (reclame)opdracht proberen te verwerven door een voorstel te doen; een korte presentatie geven; de grondtoon laten horen ik pitch, jij/iem. pitcht pitchte, gepitcht
plannen een ontwerp/plan maken voor ik plan, jij/iem. plant plande, gepland
playbacken doen alsof je zelf zingt terwijl er een geluidsband loopt ik playback, jij/iem. playbackt playbackte, geplaybackt
pleasen behagen ik please, jij/iem. pleast pleasde, gepleasd
In de officiële spelling: ik please, jij/iem. pleaset pleasede, gepleased
pledgen plechtig beloven ik pledge, jij/iem. pledget pledgede, gepledged
plotten de plaats van een vaar- of vliegtuig bepalen, grafisch weergeven ik plot, jij/iem. plot plotte, geplot
pluggen nieuwe platen (of musici) steeds weer (voor de radio) ten gehore brengen ik plug, jij/iem. plugt plugde, geplugd
podcasten digitaal uitzenden ik podcast, jij/iem. podcast podcastte, gepodcast
pogoën pogo dansen (dansen op punkmuziek) ik pogo, jij/iem. pogoot pogode, gepogood
poken virtueel 'aanstoten' op Facebook ik poke, jij/iem. poket pokete, gepoket
polishen polijsten, vervolmaken ik polish, jij/iem. polisht polishte, gepolisht
pollen een opiniepeiling houden ik poll, jij/iem. pollt pollde, gepolld
poloën polo spelen ik polo, jij/iem. poloot polode, gepolood
poolen een pool vormen; poolbiljart spelen ik pool, jij/iem. poolt poolde, gepoold
popcornen rare sprongen maken (caviagedrag) ik popcorn, jij/iem. popcornt popcornde, gepopcornd
pop-uppen (laten) openklappen; in beeld verschijnen ik pop-up, jij/iem. pop-upt pop-upte, gepop-upt
posten berichten plaatsen op weblogs, fora e.d. ik post, jij/iem. post postte, gepost
powerdressen imponeren door kleding ik powerdress, jij/iem. powerdresst powerdresste, gepowerdresst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik powerdres, jij/iem. powerdrest powerdreste, gepowerdrest
poweren aandrijven ik power, jij/iem. powert powerde, gepowerd
powerliften gewichtheffen ik powerlift, jij/iem. powerlift powerliftte, gepowerlift
pownen vernederen ik pown, jij/iem. pownt pownde, gepownd
powerpointen een powerpointpresentatie maken ik powerpoint, jij/iem. powerpoint powerpointte, gepowerpoint
powerwalken flink doorwandelen met krachtige armbewegingen ik powerwalk, jij/iem. powerwalkt powerwalkte, gepowerwalkt
prankcallen opbellen (lastigvallen) met nepberichten ik prankcall, jij/iem. prankcallt prankcallde, geprankcalld
pranken een grap uithalen, voor de gek houden ik prank, jij/iem. prankt prankte, geprankt
preachen zedepreken ik preach, jij/iem. preacht preachte, gepreacht
presetten instellen; afstemmen ik preset, jij/iem. preset presette, gepreset
previewen voorvertonen; een proefversie bekijken ik preview, jij/iem. previewt previewde, gepreviewd
pricen taxeren; prijzen ik price, jij/iem. pricet pricete, gepricet
primen in de grondverf zetten; in een zoutoplossing leggen; conditioneren ik prime, jij/iem. primet primede, geprimed
printen afdrukken ik print, jij/iem. print printte, geprint
processen voortbrengen ik process, jij/iem. processt processte, geprocesst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik proces, jij/iem. procest proceste, geprocest
producen de niet-artistieke leiding voeren ik produce, jij/iem. producet producete, geproducet
promoten aanprijzen ik promoot, jij/iem. promoot promootte, gepromoot
prompten een commando voorbereiden ik prompt, jij/iem. prompt promptte, geprompt
proofreaden proeflezen, corrigeren ik proofread, jij/iem. proofreadt proofreadde, geproofread
providen als internet- of telefoonaanbieder optreden ik provide, jij/iem. providet providede, geprovided
pubcrawlen een kroegentocht houden ik pubcrawl, jij/iem. pubcrawlt pubcrawlde, gepubcrawld
publishen publiceren ik publish, jij/iem. publisht publishte, gepublisht
puddlen ruw ijzer veranderen in staal ik puddle, jij/iem. puddlet puddlede, gepuddled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: puddelen ik puddel, jij/iem. puddelt puddelde, gepuddeld
pullen trekken ik pull, jij/iem. pullt pullde, gepulld
punchen slaan ik punch, jij/iem. puncht punchte, gepuncht
pushen aansporen; naar voren schuiven; drugs verhandelen ik push, jij/iem. pusht pushte, gepusht
putten een hole maken door de bal over de green te slaan ik putt, jij/iem. putt putte, geputt
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik put, jij/iem. put putte, geput
puzzelen een puzzel doen ik puzzel, jij/iem. puzzelt puzzelde, gepuzzeld
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
quadden rijden op een klein vierwielig motorrijtuig met brede banden en een motorstuur ik quad, jij/iem. quadt quadde, gequad
quenchen uitdoven, stilzetten ik quench, jij/iem. quencht quenchte, gequencht
queryen een zoekopdracht uitvoeren in een databank ik query, jij/iem. queryt queryde, gequeryd
queuen een rij vormen ik queue, jij/iem. queuet queuede, gequeued
In de officiële spelling: queueën ik queue, jij/iem. queuet queuede, gequeued
quitten opgeven; verlaten ik quit, jij/iem. quit quitte, gequit
quizzen deelnemen aan een quiz ik quiz, jij/iem. quizt quizde, gequizd
quoten citeren ik quoot, jij/iem. quoot quootte, gequoot
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
racen aan een snelheidswedstrijd deelnemen; heel snel lopen of rijden ik race, jij/iem. racet racete, geracet
raften wildwatervaren op een vlot ik raft, jij/iem. raft raftte, geraft
ragen je woede uiten ik rage, jij/iem. raget ragede, geraged
ragequitten uit woede het (computer)spel verlaten ik ragequit, jij/iem. ragequit ragequitte, geragequit
raiden een bedrijfsovername plegen ik raid, jij/iem. raidt raidde, geraid
rallyen deelnemen aan een wedstrijd; slagenwisselingen bij bv. het tennis uitvoeren; een koersherstel doormaken ik rally, jij/iem. rallyt rallyde, gerallyd
randomizen willekeurig maken ik randomize, jij/iem. randomizet randomizede, gerandomized
ranken in een rangorde plaatsen ik rank, jij/iem. rankt rankte, gerankt
ranten tekeergaan, een tirade afsteken ik rant, jij/iem. rant rantte, gerant
rappen (geïmproviseerde) teksten zingzeggen ik rap, jij/iem. rapt rapte, gerapt
raten classificeren ik rate, jij/iem. ratet ratete, geratet
raven aan een houseparty deelnemen ik rave, jij/iem. ravet ravede, geraved
rebadgen een product onder een nieuwe of andere (merk)naam verkopen ik rebadge, jij/iem. rebadget rebadgede, gerebadged
rebalancen weer in balans brengen ik rebalance, jij/iem. rebalancet rebalancete, gerebalancet
rebirthen de eigen geboorte herleven ik rebirth, jij/iem. rebirtht rebirthte, gerebirtht
rebooten computer opnieuw opstarten ik reboot, jij/iem. reboot rebootte, gereboot
rebounden een tegenaanval doen ik rebound, jij/iem. reboundt reboundde, gerebound
rebuilden herbouwen ik rebuild, jij/iem. rebuildt rebuildde, gerebuild
recallen terugroepen naar de fabriek ik recall, jij/iem. recallt recallde, gerecalld
recoupen terugwinnen; winst delen ik recoup, jij/iem. recoupt recoupte, gerecoupt
recoveren herstellen ik recover, jij/iem. recovert recoverde, gerecoverd
recruiten personeel werven ik recruit, jij/iem. recruit recruitte, gerecruit
recyclen hergebruiken ik recycle, jij/iem. recyclet recyclede, gerecycled
redeemen terugkopen ik redeem, jij/iem. redeemt redeemde, geredeemd
redialen opnieuw bellen ik redial, jij/iem. redialt redialde, gerediald
redirecten digitale data doorsturen ik redirect, jij/iem. redirect redirectte, geredirect
re-enacten een historische gebeurtenis naspelen ik re-enact, jij/iem. re-enact re-enactte, gere-enact
re-engineeren herstructureren ik re-engineer, jij/iem. re-engineert re-engineerde, gere-engineerd
refactoren computerbroncode aanpassen ik refactor, jij/iem. refactort refactorde, gerefactord
refinancen herfinancieren ik refinance, jij/iem. refinancet refinancete, gerefinancet
reformen door verhitting omzetten ik reform, jij/iem. reformt reformde, gereformd
refreshen verfrissen; verversen ik refresh, jij/iem. refresht refreshte, gerefresht
refunden vergoeden ik refund, jij/iem. refundt refundde, gerefund
re-installen opnieuw installeren ik re-install, jij/iem. re-installt re-installde, gere-installd
rejecten afwijzen, verwerpen ik reject, jij/iem. reject rejectte, gereject
relaxen zich ontspannen ik relax, jij/iem. relaxt relaxte, gerelaxt
releasen uitbrengen, introduceren ik release, jij/iem. releast releaste/ releasde, gereleast/ gereleasd
In de officiële spelling: ik release, jij/iem. releaset releasete/ releasede, gereleaset/ gereleased
relocaten opnieuw vestigen; herplaatsen ik relocate, jij/iem. relocatet relocatete, gerelocatet
remaken opnieuw maken ik remake, jij/iem. remaket remakete, geremaket
remasteren kopiëren en zo bewerken dat digitale weergave mogelijk wordt ik remaster, jij/iem. remastert remasterde, geremasterd
reminden herinneren aan ik remind, jij/iem. remindt remindde, geremind
remixen muzieknummers opnieuw in elkaar zetten ik remix, jij/iem. remixt remixte, geremixt
remodelen hermodelleren ik remodel, jij/iem. remodelt remodelde, geremodeld
removen verwijderen ik remove, jij/iem. removet removede, geremoved
repeaten herhalen ik repeat, jij/iem. repeat repeatte, gerepeat
replacen vervangen ik replace, jij/iem. replacet replacete, gereplacet
replyen (digitaal) antwoorden ik reply, jij/iem. replyt replyde, gereplyd
requesten verzoeken ik request, jij/iem. request requestte, gerequest
rerouten langs een andere route doen gaan ik rerout, jij/iem. rerout reroutte, gererout
rescalen op een andere schaal brengen ik rescale, jij/iem. rescalet rescalede, gerescaled
reschedulen een nieuw (uitzend)tijdstip kiezen ik reschedule, jij/iem. reschedulet reschedulede, gerescheduled
researchen onderzoeken ik research, jij/iem. researcht researchte, geresearcht
resellen doorverkopen ik resell, jij/iem. resellt resellde, gereselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik resel, jij/iem. reselt reselde, gereseld
resetten opnieuw instellen, opnieuw opstarten ik reset, jij/iem. reset resette, gereset
reshufflen herverdelen ik reshuffle, jij/iem. reshufflet reshufflede, gereshuffled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: reshuffelen ik reshuffel, jij/iem. reshuffelt reshuffelde, gereshuffeld
resignen (een spel) opgeven ik resign, jij/iem. resignt resignde, geresignd
resizen op de geschikte grootte brengen ik resize, jij/iem. resizet resizede, geresized
resolven oplossen ik resolve, jij/iem. resolvet resolvede, geresolved
resourcen van middelen/geld voorzien ik resource, jij/iem. resourcet resourcete, geresourcet
restoren herstellen, reconstrueren ik restore, jij/iem. restoret restorede, gerestored
restylen een andere vorm geven ik restyle, jij/iem. restylet restylede, gerestyled
retailen in het klein verkopen, aan eindgebruikers leveren ik retail, jij/iem. retailt retailde, geretaild
retrieven herstellen, terugkrijgen ik retrieve, jij/iem. retrievet retrievede, geretrieved
retrofitten de technisch verouderde onderdelen of systemen vernieuwen ik retrofit, jij/iem. retrofit retrofitte, geretrofit
returnen terugkeren, opleveren ik return, jij/iem. returnt returnde, gereturnd
retweeten een Twitterbericht (tweet) van een ander 'doorplaatsen' voor je eigen volgers ik retweet, jij/iem. retweet retweette, geretweet
reviewen bespreken, recenseren ik review, jij/iem. reviewt reviewde, gereviewd
rightclicken de rechtermuisknop gebruiken ik rightclick, jij/iem. rightclickt rightclickte, gerightclickt
rightsizen op de geschikte grootte brengen ik rightsize, jij/iem. rightsizet rightsizede, gerightsized
rimmen kontlikken ik rim, jij/iem. rimt rimde, gerimd
ringfencen afzonderlijk beheren ik ringfence, jij/iem. ringfencet ringfencete, geringfencet
ripdealen overvallen om te beroven ik ripdeal, jij/iem. ripdealt ripdealde, geripdeald
rippen data van een medium kopiëren naar een ander medium ik rip, jij/iem. ript ripte, geript
risken riskeren; Risk spelen ik risk, jij/iem. riskt riskte, geriskt
roadpricen tol heffen ik roadprice, jij/iem. roadpricet roadpricete, geroadpricet
roamen verschillende telecomaanbieders hebben ik roam, jij/iem. roamt roamde, geroamd
rocken dansen op/maken van rock-'n-rollmuziek ik rock, jij/iem. rockt rockte, gerockt
rock-'n-rollen dansen op/maken van rock-'n-rollmuziek ik rock-'n-roll, jij/iem. rock-'n-rollt rock-'n-rollde, gerock-'n-rolld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik rock-'n-rol, jij/iem. rock-'n-rolt rock-'n-rolde, gerock-'n-rold
rolhockeyen hockey spelen op rolschaatsen ik rolhockey, jij/iem. rolhockeyt rolhockeyde, gerolhockeyd
rollerbladen op rollerblades rijden ik rollerblade, jij/iem. rollerbladet rollerbladede, gerollerbladed
rollerskaten rolschaatsen ik rollerskate, jij/iem. rollerskatet rollerskatete, gerollerskatet
rondmailen via e-mail rondsturen ik mail rond, jij/iem. mailt rond mailde rond, rondgemaild
ropeskippen touwtjespringen als sport ik ropeskip, jij/iem. ropeskipt ropeskipte, geropeskipt
routen een route bepalen voor ik rout, jij/iem. rout routte, gerout
rugbyen rugby spelen ik rugby, jij/iem. rugbyt rugbyde, gerugbyd
rumblen geluid voortbrengen ik rumble, jij/iem. rumblet rumblede, gerumbled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: rumbelen ik rumbel, jij/iem. rumbelt rumbelde, gerumbeld
rummyen rummy/rummikub spelen ik rummy, jij/iem. rummyt rummyde, gerummyd
runnen exploiteren, managen ik run, jij/iem. runt runde, gerund
runshoppen haastig boodschappen doen ik runshop, jij/iem. runshopt runshopte, gerunshopt
rushen zich haasten ik rush, jij/iem. rusht rushte, gerusht
ruzzlen Ruzzle spelen ik ruzzle, jij/iem. ruzzlet ruzzlede, geruzzled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ruzzelen ik ruzzel, jij/iem. ruzzelt ruzzelde, geruzzeld
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
samplen een digitaal muziekfragment maken/gebruiken ik sample, jij/iem. samplet samplede, gesampled
sandboarden surfen vanaf een zandheuvel ik sandboard, jij/iem. sandboardt sandboardde, gesandboard
sandwichen gemangeld worden; bepaalde manier van tv-programma's programmeren ik sandwich, jij/iem. sandwicht sandwichte, gesandwicht
saven opslaan ik save, jij/iem. savet savede, gesaved
scammen geld aftroggelen ik scam, jij/iem. scamt scamde, gescamd
scannen digitaal laten lezen; snel lezen; automatisch laten doorzoeken ik scan, jij/iem. scant scande, gescand
scalen schalen ik scale, jij/iem. scalet scalede, gescaled
scatten improviserend betekenisloze lettergrepen zingen ik scat, jij/iem. scat scatte, gescat
scooteren met een scooter rijden ik scooter, jij/iem. scootert scooterde, gescooterd
schedulen plannen ik schedule, jij/iem. schedulet schedulede, gescheduled
scoopen opvallend nieuws publiceren ik scoop, jij/iem. scoopt scoopte, gescoopt
scoren een doelpunt maken, in de wacht slepen ik scoor, jij/iem. scoort scoorde, gescoord
scrabbelen scrabble spelen ik scrabbel, jij/iem. scrabbelt scrabbelde, gescrabbeld
scramblen berichten digitaal versleutelen ik scramble, jij/iem. scramblet scramblede, gescrambled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: scrambelen ik scrambel, jij/iem. scrambelt scrambelde, gescrambeld
scrapen content van websites halen (en zelf gebruiken) ik scrape, jij/iem. scrapet scrapete, gescrapet
scratchen een lp/plaat onder een naald van een pick-up heen en weer bewegen ik scratch, jij/iem. scratcht scratchte, gescratcht
screenen onderzoeken ik screen, jij/iem. screent screende, gescreend
scripten een draaiboek schrijven ik script, jij/iem. script scriptte, gescript
scrollen een pagina over het computerscherm laten rollen ik scroll, jij/iem. scrollt scrollde, gescrolld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik scrol, jij/iem. scrolt scrolde, gescrold
scrubben de huid masseren ik scrub, jij/iem. scrubt scrubde, gescrubd
sealen luchtdicht verpakken, verzegelen ik seal, jij/iem. sealt sealde, geseald
searchen zoeken ik search, jij/iem. searcht searchte, gesearcht
secondlifen het spel SecondLife spelen; een tweede, virtueel leven leiden ik secondlife, jij/iem. secondlifet secondlifete, gesecondlifet
sellen verkopen ik sell, jij/iem. sellt sellde, geselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik sel, jij/iem. selt selde, geseld
sensen voelen, registreren ik sense, jij/iem. senst senste, gesenst
In de officiële spelling: ik sense, jij/iem. senset sensete, gesenset
sequencen volgorde bepalen ik sequence, jij/iem. sequencet sequencete, gesequencet
serven (bv. bij tennis) opslaan ik serve, jij/iem. servet servede, geserved
servicen onderhoudsbeurt geven, de service verzorgen ik service, jij/iem. servicet servicete, geservicet
settelen vestigen; afhandelen ik settel, jij/iem. settelt settelde, gesetteld
setten instellen; regelen ik set, jij/iem. set sette, geset
set-uppen opslaan ik set-up, jij/iem. set-upt set-upte, geset-upt
sexten seksueel getinte tekstberichten en foto's sturen ik sext, jij/iem. sext sextte, gesext
shaken schudden ik shake, jij/iem. shaket shakete, geshaket
shampooën wassen/schoonmaken met shampoo ik shampoo, jij/iem. shampoot shampoode, geshampood
shapen modelleren ik shape, jij/iem. shapet shapete, geshapet
sharen delen ik share, jij/iem. sharet sharede, geshared
shaven scheren (met een elektrisch apparaat) ik shave, jij/iem. shavet shavede, geshaved
shelteren schuilen; beschutten ik shelter, jij/iem. sheltert shelterde, geshelterd
shiften verwisselen; verschuiven ik shift, jij/iem. shift shiftte, geshift
shimmyen slingeren onder het rijden/vliegen ik shimmy, jij/iem. shimmyt shimmyde, geshimmyd
shinen stralen, schitteren, vlammen ik shine, jij/iem. shinet shinede, geshined
shippen verzenden, vaak van een via internet besteld product ik ship, jij/iem. shipt shipte, geshipt
shocken choqueren; een shockbehandeling toepassen ik shock, jij/iem. shockt shockte, geshockt
shooten een fotoreportage maken ik shoot, jij/iem. shoot shootte, geshoot
shopliften winkeldiefstallen plegen ik shoplift, jij/iem. shoplift shopliftte, geshoplift
shoppen winkelen; verschillende aanbiedingen vergelijken ik shop, jij/iem. shopt shopte, geshopt
shortcoveren financiële positie afdekken ik shortcover, jij/iem. shortcovert shortcoverde, geshortcoverd
shorten aandelen verkopen die men niet bezit om ze later tegen een lagere koers in te kopen ik short, jij/iem. short shortte, geshort
shortsellen aandelen verkopen in de verwachting dat de koers zal gaan dalen ik shortsell, jij/iem. shortsellt shortsellde, geshortselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik shortsel, jij/iem. shortselt shortselde, geshortseld
shorttracken schaatsen op een kleine baan ik shorttrack, jij/iem. shorttrackt shorttrackte, geshorttrackt
shotten verdovende middelen injecteren ik shot, jij/iem. shot shotte, geshot
showen tonen; zich uitsloven ik show, jij/iem. showt showde, geshowd
shredden vernietigen; versnipperen ik shred, jij/iem. shredt shredde, geshred
shredderen vernietigen; versnipperen ik shredder, jij/iem. shreddert shredderde, geshredderd
shufflen herschikken ik shuffle, jij/iem. shufflet shufflede, geshuffled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: shuffelen ik shuffel, jij/iem. shuffelt shuffelde, geshuffeld
shunten parallel schakelen ik shunt, jij/iem. shunt shuntte, geshunt
shuttlen pendelen ik shuttle, jij/iem. shuttlet shuttlede, geshuttled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: shuttelen ik shuttel, jij/iem. shuttelt shuttelde, geshutteld
sightseeën bezienswaardigheden bezoeken ik sightsee, jij/iem. sightseet sightseede, gesightseed
sit-uppen buikspieroefeningen doen ik sit-up, jij/iem. sit-upt sit-upte, gesit-upt
singlen een enkelspel spelen ik single, jij/iem. singlet singlede, gesingled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: singelen ik singel, jij/iem. singelt singelde, gesingeld
skateboarden rijden op een plank met wieltjes ik skateboard, jij/iem. skateboardt skateboardde, geskateboard
skaten schaatsen ik skate, jij/iem. skatet skatete, geskatet
skeeleren rolschaatsen ik skeeler, jij/iem. skeelert skeelerde, geskeelerd
skiffen roeien in een skiff ik skiff, jij/iem. skifft skiffte, geskifft
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik skif, jij/iem. skift skifte, geskift
skimboarden surfen op een surfplank die in ondiep water wordt gegooid voordat men erop springt ik skimboard, jij/iem. skimboardt skimboardde, geskimboard
skimmen magneetstrip van een betaalpasje kopiëren ik skim, jij/iem. skimt skimde, geskimd
skinnydippen naakt pootjebaden ik skinnydip, jij/iem. skinnydipt skinnydipte, geskinnydipt 
skippen overslaan ik skip, jij/iem. skipt skipte, geskipt
skippyen met een skippybal springen ik skippy, jij/iem. skippyt skippyde, geskippyd
skydiven een vrije val maken alvorens de parachute te openen ik skydive, jij/iem. skydivet skydivede, geskydived
skypen telefoneren via internet ik skype, jij/iem. skypet skypete, geskypet
skysurfen uit een vliegtuig of luchtballon springen met een board aan de voeten ik skysurf, jij/iem. skysurft skysurfte/ skysurfde, geskysurft/ geskysurfd
slacklinen balanceren op het slappe touw (als sport) ik slackline, jij/iem. slacklinet slacklinede, geslacklined
slamdancen dansen met hoge sprongen ik slamdance, jij/iem. slamdancet slamdancete, geslamdancet
slammen poëzie rappen op een podium ik slam, jij/iem. slamt slamde, geslamd
slenderen afvallen ik slender, jij/iem. slendert slenderde, geslenderd
slicen in plakken snijden; (tennis) de bal met een terugdraaiend effect slaan ik slice, jij/iem. slicet slicete, geslicet
sliden een sliding maken ik slide, jij/iem. slidet slidede, geslided
slippen schuiven, wegglijden, uitglijden ik slip, jij/iem. slipt slipte, geslipt
slitten sleuven stansen in golfkarton ik slit, jij/iem. slit slitte, geslit
slopestylen sport waarbij men tijdens een afdaling acrobatische sprongen moet maken (o.m. bij skiën en mountainbiken) ik slopestyle, jij/iem. slopestylet slopestylede, geslopestyled
slowen langzaam dansen ik slow, jij/iem. slowt slowde, geslowd
slutshamen een vrouw of meisje publiekelijk belasteren of vernederen omdat ze zich seksueel te losbandig zou gedragen ik slutshame, jij/iem. slutshamet slutshamede, geslutshamed
smashen een smash slaan ik smash, jij/iem. smasht smashte, gesmasht
smilen glimlachen ik smile, jij/iem. smilet smilede, gesmiled
smirten flirten tijdens het roken ik smirt, jij/iem. smirt smirtte, gesmirt
smoothen verzachten; egaler maken ik smooth, jij/iem. smootht smoothte/ smoothde, gesmootht/ gesmoothd
sms'en een sms-bericht sturen ik sms, jij/iem. sms't sms'te, ge-sms't
snacken tussendoortjes eten ik snack, jij/iem. snackt snackte, gesnackt
snailmailen per gewone post versturen ik snailmail, jij/iem. snailmailt snailmailde, gesnailmaild
snapchatten iets delen/versturen via Snapchat; gebruikmaken van Snapchat ik snapchat, jij/iem. snapchat snapchatte, gesnapchat
snappen iets delen/versturen via Snapchat; gebruikmaken van Snapchat ik snap, jij/iem. snapt snapte, gesnapt
sneaken sluipen, stiekem ergens op afgaan of vandaan gaan ik sneak, jij/iem. sneakt sneakte, gesneakt
sneeuwsurfen surfen over de sneeuw ik sneeuwsurf, jij/iem. sneeuwsurft sneeuwsurfte/ sneeuwsurfde, gesneeuwsurft/ gesneeuwsurfd
sneldaten een aantal zeer korte ontmoetingen achter elkaar houden ik sneldate, jij/iem. sneldatet sneldatete, gesneldatet
sniffen (computer)gegevens 'uit de lucht plukken' ik sniff, jij/iem. snifft sniffte, gesnifft
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik snif, jij/iem. snift snifte, gesnift
snookeren snooker spelen ik snooker, jij/iem. snookert snookerde, gesnookerd
snoozen soezen in bed voor het opstaan; een wekker met tussenpozen laten afgaan ik snooze, jij/iem. snoozet snoozede, gesnoozed
snowboarden sneeuwsurfen ik snowboard, jij/iem. snowboardt snowboardde, gesnowboard
socceren voetbal spelen ik soccer, jij/iem. soccert soccerde, gesoccerd
socializen informeel contact hebben met anderen ik socialize, jij/iem. socializet socializede, gesocialized
sofasurfen tijdens reizen bij de lokale bevolking overnachten ik sofasurf, jij/iem. sofasurft sofasurfte/ sofasurfde, gesofasurft/ gesofasurfd
softballen honkbal met een zachtere bal ik softbal, jij/iem. softbalt softbalde, gesoftbald
soften intiem dansen ik soft, jij/iem. soft softte, gesoft
softsellen verkopen zonder harde methoden ik softsell, jij/iem. softsellt softsellde, gesoftselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik softsel, jij/iem. softselt softselde, gesoftseld
soundchecken nagaan of de geluidsweergave goed is ik soundcheck, jij/iem. soundcheckt soundcheckte, gesoundcheckt
soundmixen geluiden op elkaar afstemmen; bekende liedjes zingen met een muziekband ik soundmix, jij/iem. soundmixt soundmixte, gesoundmixt
sourcen bronnen beschikbaar maken ik source, jij/iem. sourcet sourcete, gesourcet
spacen uit elkaar plaatsen ik space, jij/iem. spacet spacete, gespacet
spammen spam versturen ik spam, jij/iem. spamt spamde, gespamd
sparren oefenen met een partner, als oefenpartner fungeren, ideeën uitwisselen ik spar, jij/iem. spart sparde, gespard
spawnen voortbrengen; verschijnen in computerspel ik spawn, jij/iem. spawnt spawnde, gespawnd
spearfishen speervissen ik spearfish, jij/iem. spearfisht spearfishte, gespearfisht
speechen een toespraak houden ik speech, jij/iem. speecht speechte, gespeecht
speeddaten een aantal zeer korte ontmoetingen achter elkaar houden ik speeddate, jij/iem. speeddatet speeddatete, gespeeddatet
speeddialen snel verbinding maken, met een sneltoets een nummer kiezen ik speeddial, jij/iem. speeddialt speeddialde, gespeeddiald
speedsurfen met zeer hoge snelheid surfen ik speedsurf, jij/iem. speedsurft speedsurfte/ speedsurfde, gespeedsurft/ gespeedsurfd
spenden uitgeven ik spend, jij/iem. spendt spendde, gespend
spideren met bepaalde software het internet systematisch doorzoeken ik spider, jij/iem. spidert spiderde, gespiderd
spimmen spam versturen via chatsites of chatprogramma's ik spim, jij/iem. spimt spimde, gespimd
spinnen in een spin raken, tollen; de publieke opinie beïnvloeden; op een spinner sporten ik spin, jij/iem. spint spinde, gespind
splashen spetteren ik splash, jij/iem. splasht splashte, gesplasht
splitten uit elkaar gaan ik split, jij/iem. split splitte, gesplit
spoilen bederven ik spoil, jij/iem. spoilt spoilde, gespoild
sponsoren financieel ondersteunen ik sponsor, jij/iem. sponsort sponsorde, gesponsord
spoofen je via een alias op internet presenteren ik spoof, jij/iem. spooft spoofte, gespooft
spoolen dataverkeer regelen ik spool, jij/iem. spoolt spoolde,gespoold
sporten aan sport doen ik sport, jij/iem. sport sportte, gesport
spotten opmerken; bespieden ik spot, jij/iem. spot spotte, gespot
sprayen vernevelen; sproeien ik spray, jij/iem. sprayt sprayde, gesprayd
spreadsheeten een spreadsheet maken, met spreadsheets werken ik spreadsheet, jij/iem. spreadsheet spreadsheette, gespreadsheet
sprinten snel rennen/fietsen/schaatsen e.d. over een korte afstand ik sprint, jij/iem. sprint sprintte, gesprint
spurten zich haasten, rennen ik spurt, jij/iem. spurt spurtte, gespurt
squashen squash spelen ik squash, jij/iem. squasht squashte, gesquasht
squatten een domein kapen op internet; een kniebuiging maken met een gewicht op je nek ik squat, jij/iem. squat squatte, gesquat
squirten spuitend klaarkomen (van een vrouw) ik squirt, jij/zij squirt jij/zij squirtte, gesquirt
stacken stapelen; vetverbranders gebruiken ik stack, jij/iem. stackt stackte, gestackt
stagediven vanaf een podium in het publiek duiken ik stagedive, jij/iem. stagedivet stagedivede, gestagedived
stagen opvoeren op het toneel; ik stage, jij/iem. staget stagede, gestaged
stalken iemand hinderlijk volgen; steeds lastigvallen ik stalk, jij/iem. stalkt stalkte, gestalkt
stand-uppen als stand-up-comedian optreden ik stand-up, jij/iem. stand-upt stand-upte, gestand-upt
starten beginnen, op gang brengen ik start, jij/iem. start startte, gestart
stashen in het geheim opslaan ik stash, jij/iem. stasht stashte, gestasht
stayeren als stayer rijden/schaatsen ik stayer, jij/iem. stayert stayerde, gestayerd
steamen met geweld afpersen ik steam, jij/iem. steamt steamde, gesteamd
steeplechasen aan een steeplechase meedoen ik steeplechase, jij/iem. steeplechaset steeplechasete, gesteeplechaset
stencilen afdrukken ik stencil, jij/iem. stencilt stencilde, gestencild
stenotypen stenogrammen opnemen en uitwerken ik stenotyp, jij/iem. stenotypt stenotypte, gestenotypt
steppen fitness doen door op en van een bankje te stappen ik step, jij/iem. stept stepte, gestept
stickeren stickers plakken ik sticker, jij/iem. stickert stickerde, gestickerd
stirren de ingrediënten voor een cocktail roeren ik stir, jij/iem. stirt stirde, gestird
stockcarracen aan een hardrijwedstrijd meedoen in een gewone auto ik stockcarrace, jij/iem. stockcarracet stockcarracete, gestockcarracet
stocken opslaan ik stock, jij/iem. stockt stockte, gestockt
stockjobben handelen in effecten ik stockjob, jij/iem. stockjobt stockjobde, gestockjobd
stockpicken kansrijke effecten selecteren ik stockpick, jij/iem. stockpickt stockpickte, gestockpickt
stonewashen met stenen wassen om slijtage te suggereren ik stonewash, jij/iem. stonewasht stonewashte, gestonewasht
storen opslaan ik store, jij/iem. storet storede, gestored
straighten ontkroezen, ontkrullen ik straight, jij/iem. straight straightte, gestraight
streaken naakt rondrennen ik streak, jij/iem. streakt streakte, gestreakt
streamen tijdens het downloaden beluisteren of bekijken ik stream, jij/iem. streamt streamde, gestreamd
streetdancen een acrobatische dans uitvoeren ik streetdance, jij/iem. streetdancet streetdancete, gestreetdancet
streetracen een (illegale) hardrijwedstrijd met auto's op straat houden ik streetrace, jij/iem. streetracet streetracete, gestreetracet
stressen zich druk maken; zich gehaast gedragen ik stress, jij/iem. stresst stresste, gestresst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik stres, jij/iem. strest streste, gestrest
stretchen rek- en strekoefeningen doen ik stretch, jij/iem. stretcht stretchte, gestretcht
strippen blootleggen; een striptease uitvoeren ik strip, jij/iem. stript stripte, gestript
stunten onverwachte dingen doen ik stunt, jij/iem. stunt stuntte, gestunt
stylen ontwerpen; vormgeven; een bepaalde stijl meegeven ik style, jij/iem. stylet stylede, gestyled
submitten onderwerpen; insturen ik submit, jij/iem. submit submitte, gesubmit
subscriben zich inschrijven ik subscribe, jij/iem. subscribet subscribede, gesubscribed
sucken zuigen; vervelend zijn ik suck, jij/iem. suckt suckte, gesuckt
suen voor het gerecht dagen ik sue, jij/iem. suet suede, gesued
In de officiële spelling: sueën ik sue, jij/iem. suet suede, gesued
supervisen toezicht hebben ik supervise, jij/iem. superviset supervisede, gesupervised
supplyen bevoorraden ik supply, jij/iem. supplyt supplyde, gesupplyd
supporten steunen ik support, jij/iem. support supportte, gesupport
surfboarden op een surfboard zitten ik surfboard, jij/iem. surfboardt surfboardde, gesurfboard
surfen plankzeilen ik surf, jij/iem. surft surfte/ surfde, gesurft/ gesurfd
surrounden geluid instellen ik surround, jij/iem. surroundt surroundde, gesurround
surveyen onderzoeken ik survey, jij/iem. surveyt surveyde, gesurveyd
survivalen aan een overlevingstocht meedoen ik survival, jij/iem. survivalt survivalde, gesurvivald
swappen ruilen; wisselen ik swap, jij/iem. swapt swapte, geswapt
sweepen controleren op de aanwezigheid van afluisterapparatuur ik sweep, jij/iem. sweept sweepte, gesweept
swingen dansen; aan partnerruil doen ik swing, jij/iem. swingt swingde, geswingd
swipen bladeren op een aanraakscherm ik swipe, jij/iem. swipet swipete, geswipet
switchen omschakelen; van plaats wisselen ik switch, jij/iem. switcht switchte, geswitcht
swypen 'vegend' typen met Swype op een aanraakscherm ik swype, jij/iem. swypet swypete, geswypet
syncen synchroniseren ik sync, jij/iem. synct syncte, gesynct
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
tackelen onderuithalen; te lijf gaan ik tackel, jij/iem. tackelt tackelde, getackeld
taggen een merk geven; labels hechten aan ik tag, jij/iem. tagt tagde, getagd
talentscouten talenten zoeken ik talentscout, jij/iem. talentscout talentscoutte, getalentscout
tallyen vastleggen wat gelost of geladen wordt ik tally, jij/iem. tallyt tallyde, getallyd
tapdancen dansen waarbij de schoenzolen een klikkend geluid maken, tapdansen ik tapdance, jij/iem. tapdancet tapdancete, getapdancet
tapen met tape vastmaken; op tape vastleggen; bandageren ik tape, jij/iem. tapet tapete, getapet
tappen tapdansen; op een aanraakscherm tikken ik tap, jij/iem. tapt tapte, getapt
targeten richten, afstemmen op ik target, jij/iem. target targette, getarget
taseren een stroomstootwapen gebruiken ik taser, jij/iem. tasert taserde, getaserd
taxiën (van een vliegtuig) over de startbaan rijden ik taxi, jij/iem. taxiet taxiede, getaxied
teaën uitgebreid theedrinken in de namiddag ik tea, jij/iem. teat teade, getead
teambuilden de onderlinge band van een groep versterken ik teambuild, jij/iem. teambuildt teambuildde, geteambuild
teasen plagen; prikkelen ik tease, jij/iem. teast teasde, geteasd
In de officiële spelling: ik tease, jij/iem. teaset teasede, geteased
technoleasen kennis verkopen en vervolgens terughuren ik technolease, jij/iem. technoleast technoleasde/ technoleaste, getechnoleast/ getechnoleasd
In de officiële spelling: ik technolease, jij/iem. technoleaset technoleasede/ technoleasete, getechnoleaset/ getechnoleased
tegenscoren een tegendoelpunt maken ik scoor tegen, jij/iem. scoort tegen scoorde tegen, tegengescoord
telemarketen telefonisch verkopen ik telemarket, jij/iem. telemarket telemarkette, getelemarket
teleshoppen elektronisch winkelen ik teleshop, jij/iem. teleshopt teleshopte, geteleshopt
televoten stemmen per telefoon ik televoot, jij/iem. televoot televootte, getelevoot
tenderen gezamenlijk inschrijven op een project ik tender, jij/iem. tendert tenderde, getenderd
terugmailen antwoorden via e-mail ik mail terug, jij/iem. mailt terug mailde terug, teruggemaild
terug-sms'en antwoorden via sms ik sms terug, jij/iem. sms't terug sms'te terug, terugge-sms't
testen door middel van een test onderzoeken ik test, jij/iem. test testte, getest
tetheren internetten op je laptop met je iPhone als modem ik tether, jij/iem. tethert tetherde, getetherd
texten sms'en ik text, jij/iem. text textte, getext
throttlen afknijpen (van 'streaming' content of informatie op internet) ik throttle, jij/iem. throttlet throttlede, gethrottled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: throttelen ik throttel, jij/iem. throttelt throttelde, gethrotteld
tiewrappen iets samenbinden met een kabelbinder/bundelbandje, ik tiewrap, jij/iem. tiewrapt tiewrapte, getiewrapt
timen doen plaatsvinden op het juiste tijdstip, klokken ik time, jij/iem. timet timede, getimed
timelapsen het snel achter elkaar vertonen van foto's, zodat beweging gesuggereerd wordt ik timelapse, jij/iem. timelapst timelapste, getimelapst
timesharen je gebruik van iets met andere gebruikers afstemmen ik timeshare, jij/iem. timesharet timesharede, getimeshared
tinderen de app Tinder gebruiken ik tinder, jij/iem. tindert tinderde, getinderd
tipp-exen met correctievloeistof verwijderen ik tipp-ex, jij/iem. tipp-ext tipp-exte, getipp-ext
toasten roosteren ik toast, jij/iem. toast toastte, getoast
topcoaten extra beschermingslaag aanbrengen ik topcoat, jij/iem. topcoat topcoatte, getopcoat
torrenten gegevens uitwisselen ik torrent, jij/iem. torrent torrentte, getorrent
tossen een munt opgooien ik toss, jij/iem. tosst tosste, getosst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik tos, jij/iem. tost toste, getost
touren op tournee zijn ik tour, jij/iem. tourt tourde, getourd
tracen opsporen ik trace, jij/iem. tracet tracete, getracet
trackbacken op een weblog een automatische verwijzing aanbrengen naar een ander weblog ik trackback, jij/iem. trackbackt trackbackte, getrackbackt
tracken volgen; bepalen waar iets/iemand zich bevindt ik track, jij/iem. trackt trackte, getrackt
tractorpullen met een tractor zware dingen verslepen (als sport) ik tractorpull, jij/iem. tractorpullt tractorpullde, getractorpulld
traden handelen; ruilen ik trade, jij/iem. tradet tradede, getraded
trainen oefenen, africhten ik train, jij/iem. traint trainde, getraind
transferren overboeken; van club wisselen ik transfer, jij/iem. transfert transferde, getransferd
transformen een andere gedaante geven ik transform, jij//hij transformt transformde, getransformd
trashen weggooien ik trash, jij/iem. trasht trashte, getrasht
trawlen vissen met een trawl ik trawl, jij/iem. trawlt trawlde, getrawld
trendhoppen telkens de nieuwe trend volgen ik trendhop, jij/iem. trendhopt trendhopte, getrendhopt
trendsetten de eerste zijn bij een nieuwe trend ik trendset, jij/iem. trendset trendsette, getrendset
trendwatchen trends opmerken ik trendwatch, jij/iem. trendwatcht trendwatchte, getrendwatcht
trialen testen ik trial, jij/iem. trialt trialde, getriald
triggeren uitlokken ik trigger, jij/iem. triggert triggerde, getriggerd
triken rijden op een motorvoertuig met drie wielen ik trike, jij/iem. triket trikete, getriket
trimmen aan de conditie werken; haar van een hond bijwerken ik trim, jij/iem. trimt trimde, getrimd
trippen hallucinaties krijgen door drugsgebruik ik trip, jij/iem. tript tripte, getript
trollen met sleeplijn of -hengel vissen; de sfeer op een weblog of website verpesten ik troll, jij/iem. trollt trollde, getrolld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik trol, jij/iem. trolt trolde, getrold
troubleshooten problemen oplossen ik troubleshoot, jij/iem. troubleshoot troubleshootte, getroubleshoot
trucken als vrachtwagenchauffeur werken ik truck, jij/iem. truckt truckte, getruckt
try-outen een proefvoorstelling spelen ik try-out, jij/iem. try-out try-outte, getry-out
tuben filmpjes op YouTube plaatsen/bekijken ik tube, jij/iem. tubet tubede, getubed
tunen afstellen; (van auto's) aanpassen aan eigen smaak ik tune, jij/iem. tunet tunede, getuned
turnen gymnastische oefeningen doen ik turn, jij/iem. turnt turnde, geturnd
tweaken software en hardware met minimale veranderingen optimaliseren ik tweak, jij/iem. tweakt tweakte, getweakt
tweeten een bericht (tweet) plaatsen op Twitter ik tweet, jij/iem. tweet tweette, getweet
twerken dansen met de nadruk op heupen en billen ik twerk, jij/iem. twerkt twerkte, getwerkt
twirlen jongleren (door majorettes) ik twirl, jij/iem. twirlt twirlde, getwirld
twisten de twist dansen ik twist, jij/iem. twist twistte, getwist
twitteren korte blogberichten met bekenden uitwisselen ik twitter, jij/iem. twittert twitterde, getwitterd
twooshen een Twitterbericht plaatsen met de maximale lengte (140 tekens) ik twoosh, jij/iem. twoosht twooshte, getwoosht
typecasten (steeds) selecteren voor een (bepaalde) rol ik typecast, jij/iem. typecast typecastte, getypecast
typen op een toetsenbord/schrijfmachine tikken ik typ, jij/iem. typt typte, getypt
typesetten tekst opmaken ik typeset, jij/iem. typeset typesette, getypeset
typosquatten een domeinnaam registreren en exploiteren die sterk lijkt op die van een zeer bekende website, ik typosquat, jij/iem. typosquat typosquatte, getyposquat
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
uitbowlen (cricket) door bowlen uitmaken ik bowl uit, jij/iem. bowlt uit bowlde uit, uitgebowld
uitcasten testen op de geschiktheid voor een rol ik cast uit, jij/iem. cast uit castte uit, uitgecast
uitchecken (zich) (laten) uitschrijven bij een hotel e.d.; beoordelen op aantrekkelijkheid ik check uit, jij/iem. checkt uit checkte uit, uitgecheckt
uitfaden geleidelijk laten vervagen ik fade uit, jij/iem. fadet uit fadede uit, uitgefaded
uitfreaken genieten van; afknappen op ik freak uit, jij/iem. freakt uit freakte uit, uitgefreakt
uitloggen doorlopen van de procedure om de verbinding te verbreken ik log uit, jij/iem. logt uit logde uit, uitgelogd
uitprinten afdrukken ik print uit, jij/iem. print uit printte uit, uitgeprint
uittesten uitproberen ik test uit, jij/iem. test uit testte uit, uitgetest
uittypen uittikken ik typ uit, jij/iem. typt uit typte uit, uitgetypt
uitzoomen met een zoomlens het beeld verder van zich af brengen ik zoom uit, jij/iem. zoomt uit zoomde uit, uitgezoomd
underacten ingehouden acteren ik underact, jij/iem. underact underactte, geünderact
underperformen (van fondsen) slecht presteren het underperformt het underperformde, geünderperformd
undoën ongedaan maken ik undo, jij/iem. undot undode, geündod
unfollowen stoppen te volgen op Twitter ik unfollow, jij/iem. unfollowt unfollowde, geünfollowd
unfrienden contacten schrappen uit een online vriendennetwerk ik unfriend, jij/iem. unfriendt unfriendde, geünfriend
uninstallen deïnstalleren ik uninstall, jij/iem. uninstallt uninstallde, geüninstalld
unloaden ontladen, uitladen ik unload, jij/iem. unloadt unloadde, geünload
unlocken ontsluiten, met name de beveiliging van een apparaat uitschakelen ik unlock, jij/iem. unlockt unlockte, geünlockt
unmuten berichten weer zichtbaar maken voor jezelf ik unmute, jij/iem. unmutet unmutete, geünmutet
unpacken uitpakken ik unpack, jij/iem. unpackt unpackte, geünpackt
unsubscriben zich uitschrijven ik unsubscribe, jij/iem. unsubscribet unsubscribede, geünsubscribed
unwrappen uitpakken ik unwrap, jij/iem. unwrapt unwrapte, geünwrapt
unzippen decomprimeren; uitpakken ik unzip, jij/iem. unzipt unzipte, geünzipt
upcyclen hergebruiken en er een beter product van maken ik upcycle, jij/iem. upcyclet upcyclede, geüpcycled
updaten bijwerken; actualiseren ik update, jij/iem. updatet updatete, geüpdatet
upgraden verbeteren; een nieuwere versie installeren ik upgrade, jij/iem. upgradet upgradede, geüpgraded
uphillen met fiets/skates een heuvel op rijden ik uphill, jij/iem. uphillt uphillde, geüphilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik uphil, jij/iem. uphilt uphilde, geüphild
uploaden op een server plaatsen ik upload, jij/iem. uploadt uploadde, geüpload
uppen op een server plaatsen ik up, jij/iem. upt upte, geüpt
upsamplen de geluids- of beeldkwaliteit verbeteren door 'omhoog rekenen' ik upsample, jij/iem. upsamplet upsamplede, geüpsampled
upscalen op een grotere schaal brengen ik upscale, jij/iem. upscalet upscalede, geüpscaled
upsellen meer verkopen ik upsell, jij/iem. upsellt upsellde, geüpselld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik upsel, jij/iem. upselt upselde, geüpseld
upshaken opschudding veroorzaken bij ik upshake, jij/iem. upshaket upshakete, geüpshaket
upsizen groter maken ik upsize, jij/iem. upsizet upsizede, geüpsized
upskirten stiekem vrouwen onder hun rok filmen/fotograferen en dit beeldmateriaal op internet zetten ik upskirt, jij/iem. upskirt upskirtte, geüpskirt
upteamen samenwerken ik upteam, jij/iem. upteamt upteamde, geüpteamd
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
vapen e-sigaretten roken ik vape, jij/iem. vapet vapete, gevapet
verleasen verhuren ik verlease, jij/iem. verleast verleaste/ verleasde, verleast/ verleasd
In de officiële spelling: ik verlease, jij/iem. verleaset verleasete/ verleasede, verleaset/ verleased
viben op een bepaalde manier dansen ik vibe, jij/iem. vibet vibede, gevibed
videoconferencen via een beeldscherm (mee)vergaderen ik videoconference, jij/iem. videoconferencet videoconferencete, gevideoconferencet
videologgen een weblog met video's bijhouden ik videolog, jij/iem. videologt videologde, gevideologd
videotapen op videoband zetten ik videotape, jij/iem. videotapet videotapete, gevideotapet
viewen kijken ik view, jij/iem. viewt viewde, geviewd
visualizen visualiseren ik visualize, jij/iem. visualizet visualizede, gevisualized
vloggen een weblog met video's bijhouden ik vlog, jij/iem. vlogt vlogde, gevlogd
voguen dansen met bepaalde poses ik vogue, jij/iem. voguet voguede, gevogued
voipen telefoneren via internet ik voip, jij/iem. voipt voipte, gevoipt
volleyballen volleybal spelen ik volleybal, jij/iem. volleybalt volleybalde, gevolleybald
volleyen volleybal spelen; een volley slaan ik volley, jij/iem. volleyt volleyde, gevolleyd
voxpoppen mensen op straat in de media aan het woord laten over het nieuws ik voxpop, jij/iem. voxpopt voxpopte, gevoxpopt
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
wakeboarden waterskiën op een brede ski ik wakeboard, jij/iem. wakeboardt wakeboardde, gewakeboard
wappen internetten of e-mailen via een wapverbinding ik wap, jij/iem. wapt wapte, gewapt
wardriven rondrijden met een auto en een computer uitgerust met wifi-apparatuur ik wardrive, jij/iem. wardrivet wardrivede, gewardrived
wasten verloren laten gaan ik waste, jij/iem. wastet wastete, gewastet
waterpoloën waterpolo spelen ik waterpolo, jij/iem. waterpoloot waterpolode, gewaterpolood
waven de 'wave' doen (snel na elkaar opstaan zodat een golfbeweging ontstaat) ik wave, jij/iem. wavet wavede, gewaved
waxen met was behandelen ik wax, jij/iem. waxt waxte, gewaxt
webcammen met een webcam opnames maken ik webcam, jij/iem. webcamt webcamde, gewebcamd
webcasten uitzenden op het web ik webcast, jij/iem. webcast webcastte, gewebcast
webdaten contact leggen via het web ik webdate, jij/iem. webdatet webdatete, gewebdatet
webenablen direct op het internet (laten) aansluiten ik webenable, jij/iem. webenablet webenablede, gewebenabled
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: webenabelen ik webenabel, jij/iem. webenabelt webenabelde, gewebenabeld
webhosten een website faciliteren ik webhost, jij/iem. webhost webhostte, gewebhost
webloggen een weblog bijhouden ik weblog, jij/iem. weblogt weblogde, geweblogd
websurfen internetten ik websurf, jij/iem. websurft websurfte/ websurfde, gewebsurft/ gewebsurfd
webvertisen adverteren op internet ik webvertise, jij/iem. webvertiset webvertisede, gewebvertised
wegflixen (je tijd of je leven) vergooien door te veel films of series te kijken ik weglix, jij/iem. wegflixt wegflixte, gewegflixt
weightwatchen een bepaald dieet volgen ik weightwatch, jij/iem. weightwatcht weightwatchte, geweightwatcht
whatsappen berichten uitwisselen via WhatsApp ik whatsapp, jij/iem. whatsappt whatsappte, gewhatsappt
wheelen en dealen regelen, ritselen ik wheel en deal, jij/iem. wheelt en dealt wheelde en dealde, gewheeld en gedeald
whiffen de bal compleet missen bij golf ik whiff, jij/iem. whifft whiffte, gewhifft
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik whif, jij/iem. whift whifte, gewhift
whisten whist spelen ik whist, jij/iem. whist whistte, gewhist
whitelisten op een witte lijst zetten ik whitelist, jij/iem. whitelist whitelistte, gewhitelist
whitewashen hout bleken met kalkwas ik whitewash, jij/iem. whitewasht whitewashte, gewhitewasht
wifeswappen aan partnerruil doen ik wifeswap, jij/iem. wifeswapt wifeswapte, gewifeswapt
wiiën met een Nintendo Wii spelen ik wii, jij/iem. wiit wiide, gewiid
wildwaterraften met een vlot varen ik wildwaterraft, jij/iem. wildwaterraft wildwaterraftte, gewildwaterraft
wilfen tijdens het internetten vergeten waar je naar op zoek was; ronddwalen op internet ik wilf, jij/iem. wilft wilfte, gewilft
windowdressen opsmukken ik windowdress, jij/iem. windowdresst windowdresste, gewindowdresst
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik windowdres, jij/iem. windowdrest windowdreste, gewindowdrest
windowshoppen etalages bekijken ik windowshop, jij/iem. windowshopt windowshopte, gewindowshopt
windsurfen plankzeilen ik windsurf, jij/iem. windsurft windsurfte/ windsurfde, gewindsurft/ gewindsurfd
wiren telegraferen ik wire, jij/iem. wiret wirede, gewired
wirewrappen bedrading van technische apparatuur omwikkelen ik wirewrap, jij/iem. wirewrapt wirewrapte, gewirewrapt
wokewashen je ‘woker’ (maatschappelijk betrokkener) voordoen dan je bent ik wokewash, jij/iem. wokewasht wokewashte, gewokewasht
woofen een 'woof' uitdelen, bijv. in een datingapp ik woof, jij/iem. wooft woofte, gewooft
wordfeuden Wordfeud spelen ik wordfeud, jij/iem. wordfeudt wordfeudde, gewordfeud
workshoppen een workshop volgen ik workshop, jij/iem. workshopt workshopte, geworkshopt
worryen zich zorgen maken ik worry, jij/iem. worryt worryde, geworryd
wrappen wraps eten/klaarmaken; inpakken ik wrap, jij/iem. wrapt wrapte, gewrapt
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
xeroxen kopiëren ik xerox, jij/iem. xeroxt xeroxte, gexeroxt
xoipen e-mail-, voicemail- en faxberichten via internet naar je e-mailadres of mobiele telefoon laten versturen ik xoip, jij/iem. xoipt xoipte, gexoipt
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
yahooën de website Yahoo gebruiken voor bijv. e-mail of zoeken ik yahoo, jij/iem. yahoot yahoode, geyahood
yammeren informatie delen via Yammer ik yammer, jij/iem. yammert yammerde, geyammerd
yellen aanmoedigen ik yell, jij/iem. yellt yellde, geyelld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik yel, jij/iem. yelt yelde, geyeld
yielden opleveren; winst maken ik yield, jij/iem. yieldt yieldde, geyield
youtuben een filmpje op YouTube zetten/bekijken ik youtube, jij/iem. youtubet youtubede, geyoutubed
werkwoord betekenis/ alternatief ott ovt en volt. deelw.
zaalhockeyen zaalhockey spelen ik zaalhockey, jij/iem. zaalhockeyt zaalhockeyde, gezaalhockeyd
zandsurfen op een soort surfplank vanaf een zandduin naar beneden glijden

ik zandsurf, jij/iem. zandsurft

zandsurfte/ zandsurfde, gezandsurft/ gezandsurfd
zappen van tv-zender naar tv-zender schakelen ('kanaalzwemmen') ik zap, jij/iem. zapt zapte, gezapt
zenderhoppen zie zappen ik zenderhop, jij/iem. zenderhopt zenderhopte, gezenderhopt
zerofillen alle data op een computerschijf overschrijven ik zerofill, jij/iem. zerofillt zerofillde, gezerofilld
Ook mogelijk, en in de officiële spelling alleen juist: ik zerofil, jij/iem. zerofilt zerofilde, gezerofild
zippen bestanden kleiner maken, comprimeren ik zip, jij/iem. zipt zipte, gezipt
zoomen fotograferen met een zoomlens; het beeld dichterbij halen ik zoom, jij/iem. zoomt zoomde, gezoomd

De Taal*maat D, t, dt is een stroomdiagram waarmee je kunt bepalen of bijvoorbeeld timet of timed goed is.

Klik op het schema om het te vergroten:

D, t of dt